Hvor lenge varer svineinfluensa

Svineinfluensapandemien rammet i 2009, forårsaket av H1N1-influensaviruset. Lær mer om hva svineinfluensa var, og hvor lenge det varte.

Svineinfluensapandemien rammet i 2009, forårsaket av H1N1-influensaviruset og erklært av Verdens helseorganisasjon (WHO) fra juni 2009 til august 2010, er den siste influensapandemien som involverer H1N1-viruset (den første var spanskesykepandemien 1918–1920 og den andre er russisk influensa fra 1977). De to første tilfellene ble oppdaget uavhengig av hverandre i USA i april 2009. Viruset så ut til å være en ny stamme av H1N1 som var et resultat av en tidligere trippel reassortering av fugle-, svine- og menneskeinfluensavirus som ytterligere kombinerte med et eurasisk svineinfluensavirus , som fører til begrepet “svineinfluensa”.

Noen studier anslo at det reelle antallet tilfeller inkludert asymptomatiske og milde tilfeller kan være 700 millioner til 1,4 milliarder mennesker – eller 11 til 21 prosent av den globale befolkningen på 6,8 milliarder på den tiden. Den lavere verdien på 700 millioner er mer enn de 500 millioner menneskene som anslås å ha blitt smittet av den spanske influensapandemien. Spanskesyken infiserte imidlertid omtrent en tredjedel av verdens befolkning på den tiden, en mye høyere andel.

Antallet laboratoriebekreftede dødsfall rapportert til WHO er 18 449 og er ansett som en grov undervurdering. WHO samarbeidet med US Centers for Disease Control and Prevention (USCDC) og Netherlands Institute for Health Services Research (NIVEL) for å produsere to uavhengige estimater av influensadødsfallene som skjedde under den globale pandemien ved å bruke to forskjellige metoder. H1N1-influensapandemien i 2009 anslås å ha forårsaket rundt 284 000 (fra 150 000 til 575 000) overflødige dødsfall av WHO-USCDC-studien og 148 000–249 000 overskytende respirasjonsdødsfall av WHO-NIVEL-studien. En studie utført i september 2010 viste at risikoen for alvorlig sykdom som følge av H1N1-influensaen i 2009 ikke var høyere enn for den årlige sesonginfluensaen. Til sammenligning anslår WHO at 250 000 til 500 000 mennesker dør av sesonginfluensa årlig.

Relaterte artikler:

Kan man få influensa flere ganger

Hvor lenge varer influensa

Om forfatteren