Hvor lenge bør man trene

Hvor lenge bør man trene. Lær mer om hvor lenge du bør trene med utgangspunkt i formnivået ditt, og med hvilken intensitet du bør gjennomføre trening.

Hvor lenge bør du trene

Mange som trener løping er opptatt av hvor mange kilometer de kan loggføre i løpet en uke eller måned, det kan være greit med tanke på å få en oversikt over treningsmengde, og hvor mye du øker treningsmengden over en gitt periode. Faren med å utelukkende å streve etter stadig flere kilometer, er at du raskt kan overskride grensen for hva kroppen din faktisk tåler. Vår erfaring er at det å heller fokusere på hvor lenge man bør trene, kan tone ned jaget etter en stadig økende treningsmengde.

Hvor lenge bør man trene med utgangspunkt i formnivå

Nybegynnere som mer erfarne har en grense for hvor mye trening de tåler, og du må finne ditt formnivå som skal være utgangspunktet for hvor mye du skal trene. Dersom du er usikker på ditt formnivå, bør du gjennomføre trening i 2-3 uker, for å finne ut hvor mye trening du kan gjennomføre i løpet av en uke. Du bør holde deg godt innenfor din tålegrense, både med tanke på motivasjon, og for å redusere risiko for skader. Når du har funnet ditt formnivå, kan du ha en gradvis økning i hvor lenge du trener.

Hvor lenge man bør trene med hvilken intensitet

Intensiteten på treningen man gjennomfører bør alltid være styrende for hvor lenge man bør trene. Trener du mye med hard intensitet, bør du trene mindre, fordi trening med hard intensitet vil kreve mer restitusjon. Fortsetter du å trene like lenge, vil det øke risikoen for overtrening og skader. Har du en overvekt av trening med lav intensitet, kan du trene lenger fordi behovet for restitusjon blir mindre. I og med at skaderisikoen er mindre med trening med lav intensitet, og at du restituerer raskere ved denne intensiteten, bør hovedvekten av treningen være med lav intensitet.

Hvor lenge bør man trene

Å ha fokus på hvor lenge man bør trene, fremfor å fokusere på antall kilometer du har løpt en over periode, kan være lurt for å dempe noe av jaget flest mulig kilometer. Treningseffekten blir den samme når du har fokus på hvor lenge man bør trene, og kanskje risikoen for å trene for mye blir mindre.

Relaterte artikler:

Hvor ofte trene løping

Hvor ofte kan man trene

Om forfatteren

Legg inn kommentar