Hvor lang tid på å trene til 10 km

Hvor lang tid på å trene til 10 km. Lær mer om hvor lang tid du bør bruke på å trene til 10 km avhengig av hvilke ambisjoner og formnivå du er på.

Hvor lang tid på å trene seg opp til 10 km

Hvor lang tid du bør beregne på å trene deg opp til en 10 km vil variere, avhengig av hva som er målet ditt. Om du er utrent eller godt trent vil også ha noe å si, fordi en løper som har lite eller ingen trening i beina vil trenge tid på å bygge opp et treningsgrunnlag. Noen løpere vil komme raskere i form eller bruke lenger tid, selv om de følger det samme treningsprogrammet. Så selv om du vil få en god pekepinn på hvor mye tid og trening du bør sette av når du trene deg opp til 10 km, må du sette deg realistiske mål og prøve ut hva som fungerer for deg.

Bygge opp et grunnlag gjennom basistrening

Å bygge opp et treningsvolum gjennom basistreningen vil være viktig når du skal trene deg opp for å løpe 10 km, og også for andre distanser. Her vil det være store variasjoner fra løper til løper for hvor mye man bør ha som mål med treningsvolum, avhengig av hvilket nivå du er på og hva du trener for. Trener du til maraton, kan det være at du bygger deg opp en større treningsmengde enn hvis du du trener til 5 km, men ikke nødvendigvis. Grunnlaget du bygger opp gjennom basistreningen kan øke din aerobe kapasitet, og når sesongen begynner har du et solid grunnlag du bygge videre på med spesifikk trening rettet mot 10 km. Dersom du bare har løpt 20-30 km hver uke, kan en målsetning om 60-70 km være uforsvarlig, men likevel mulig hvis du lar kroppen få en gradvis tilvenning til økt treningsmengde. Hvor lang tid du kan bruke på basistreningen kan være 12 uker eller mer.

Tid på spesifikk trening rettet mot 10 km

Når sesongen begynner kan du gjennomføre mer kvalitetstrening med intervaller, tempotrening og fartslek. Er du nybegynner og har som mål å gjennomføre en 10 km, kan det holde med lett fartslek hver eller annenhver uke. Denne perioden kan vare i alt fra 8-16 uker, alt etter hvilket formnivå du er på og hvor raskt du har som ambisjoner å løpe 10 km.

Hvor lang tid på å trene til 10 km

Som nybegynner trenger du lenger tid for å bli klar til å løpe 10 km. Går du for raskt frem og trener for hardt, risikerer du å bli skadet. Å ha lengre periode med basistrening vil for nybegynnere være en smart måte å bygge opp et godt treningsgrunnlag. Trener du for å løpe 10 km på best mulig tid, må du også trene deg opp gradvis, slik at du gradvis bygger opp økt hurtighet på distansen. For at du skal nå målet ditt innen rimelig tid, må du sette deg et realistisk og tidsbestemt mål, og trene strukturert for å nå dette målet.

Relaterte artikler:

Løpeprogram for 10 km under 45 min

Treningsprogram for 10 km løp under 60 min

Om forfatteren

Legg inn kommentar