Hvor hurtig du kan løpe

Lær mer om hvor hurtig du kan løpe når du trener, både med tanke på fart og intensitet.

Hva som avgjør hvor raskt du kan løpe

Det som avgjør hvor raskt du kan løpe er i stor grad din aerobe kapasitet. Aerob kapasitet vil si evnen til å løpe over lenger tid med høyere intensitet. Hvor god kapasitet avhenger av hvor effektiv kroppen er til å transportere oksygenrikt blod til muskelcellene. Dette omfatter kapasitet i luftveiene, lungenes evne til gassveksling av oksygen og karbondioksyd mellom luft og blod, blodets evne til å bære oksygen, og om blodåresystemet har nok blodkar til å sirkulere blodet ut i muskulaturen. Trener du med høyere intensitet, går du over til å trene anaerobt, og vil bare være i stand til å holde denne intensiteten over et kortere tidsrom.

Esitmere hvor raskt du kan løpe og trene

Med en VDOT kalkulator kan du beregne hvor raskt du kan løpe kjente distanser, og hvilken fart det kan tilsvare på trening, når du trener med lav intensitet, tempotrening, terskeltrening og intervall. Velg fanen ‘VDOT kalkulator’ i RunCulator nedenfor, og legg inn tid på en distanse du nylig har løpt. Hvis du ikke har løpt noen av distansene på en stund, kan du gjennomføre et testløp innenfor en distanse. Når du har lagt distanse og tid, vil du få estimert sluttid på en rekke distanser, og hvilken fart du kan trene med.

VDOT kalkulator

Intensiteten bestemmer farten

Det er viktig at du prøver deg frem og finner en fart som er i samsvar med intensiteten du skal holde når du gjennomfører forskjellig løpetrening. Intensiteten bør alltid være styrende for farten, for at treningen du gjennomfører ikke blir utført med for hard intensitet.

Relaterte artikler:

Hva er VDOT?

VDOT – ditt magiske nummer

Om forfatteren

Legg inn kommentar