Hvor farlig er snus

0
27
Hvor farlig er snus
Foto: Mubariz Mehdizadeh - Unsplash.com
Artikkelen fortsetter etter annonsen fra MILRAB

SOMMERSALG!

200+ TILBUD!

Snus er et fuktig, finmalt tobakksprodukt som markedsføres som et mindre skadelig alternativ til røyking. Lær mer om hvor farlig snus er.

Snus har blitt brukt i 200 år i Sverige, og de siste årene har den også blitt produsert i USA. Lignende produkter som snus brukes tradisjonelt over hele verden, men de varierer sterkt med tanke på nikotininnhold og annet kjemisk innhold.

Gunstig eller skadelig?

Bruken av snus er kontroversiell. EU har forbudt salg (unntatt i Sverige) på grunn av de kjente vanedannende og skadelige effektene av nikotin. Amerikanske helsebyråer fraråder bruk av snus. Det er en bekymring for at snus kan være en «inngangsport» til sigarettrøyking ved å hekte unge mennesker på nikotin. Men talsmenn for snus hevder at snus er mindre skadelig enn å inhalere nikotin, selv om det er vanedannende. Snustobakken blir ikke brent, og ingen røyk inhaleres. Så noen av de verste effektene som ved røyking er ikke til stede. I tillegg sier talsmenn for snus at det hjelper folk å slutte å røyke. De peker på de folkehelsemessige fordelene ved bruk av snus i Sverige.

Spesielt falt antall røykere i Sverige dramatisk, ettersom flere menn gikk over til snusbruk. Ifølge en gjennomgang fra 2003 i BMJ-journal Tobacco Control røykte 40 prosent av mennene daglig i 1976, sammenlignet med 15 prosent i 2002. Samtidig fant forskerne at det har vært reduksjoner i lungekreft, hjerte- og karsykdommer og dødsfall fra andre årsaker i Sverige.

Artikkelen fortsetter etter annonsen fra MILRAB

TACTICAL WEEK!

OPPTIL 40% RABATT!

Så, forårsaker snus kreft?

Hvorvidt snus forårsaker kreft er et komplekst spørsmål å finne ut av vitenskapelig. Studieresultatene er forvirrende forskjellige. Noen studier finner en spesifikk kreftrisiko knyttet til snusbruk, og andre studier finner det motsatte. Noen ganger er det forskjeller i befolkningsgruppene eller tidsplanene som er studert.

Noen forskningsstudier sammenfatter alle røykfrie tobakksprodukter. Andre er begrenset til bruk av snus i svenske populasjoner. Noen ganger er andre faktorer som alkoholbruk eller kroppsvekt ikke inkludert. Det som ikke er omstridt er sammenhengen mellom innånding av røyken fra nikotinprodukter og sykdom.

Bukspyttkjertelkreft og snus

Røyking er kjent for å være en høy risikofaktor for kreft i bukspyttkjertelen. 82 forskjellige studier fant at den økte risikoen for kreft i bukspyttkjertelen for nåværende røykere var 74 prosent. Den økte risikoen for tidligere røykere var 20 prosent.

Forblir risikoen den samme med snus? Resultatene er ikke klare. To studier som inkluderte snus, fant en moderat risikoøkning. To andre studier fant ingen tilknytning.

En studie fra 2007 av svenske bygningsarbeidere som brukte snus, og som ikke tidligere hadde røykt, fant en økt risiko for kreft i bukspyttkjertelen. Studien konkluderte med at bruk av svensk snus skulle vurderes som en mulig risikofaktor for kreft i bukspyttkjertelen.

Den siste og største studien, rapportert i 2017, involverte et stort utvalg av 424 152 menn i Sverige. Dette inkluderte ikke-brukere og brukere av snus. Denne studien konkluderte med at dataene ikke støttet noe forhold mellom bruk av snus og risiko for kreft i bukspyttkjertelen hos menn.

Studieforfatterne i 2017 bemerket at deres funn kan være relatert til de lavere nitrosaminnivåene i svensk snus enn i røyketobakk. De foreslo også at den økte risikoen for kreft i bukspyttkjertelen hos tobakkrøykere er relatert til kreftfremkallende stoffer involvert i forbrenning.

Oral kreft og snus

Tobakksrøyking er en av de sterkeste risikofaktorene for oral kreft. Bevis for snus som fører til kreft i munnen er blandet. En studie fra 2008, konkluderte med at risikoen for oral kreft for snusbrukere sannsynligvis er mindre enn for røykere, men høyere enn for mennesker som ikke bruker tobakk.

En studie fra 2013, som inkluderte snusprodukter fra forskjellige land, fant at det er en sterk sammenheng mellom snus og kreft i kinn og tannkjøtt. Studien bemerket at de tidligere dataene om snus og kreft i munnhulen var begrenset.

En studie fra 2007 av 125 576 svenske bygningsarbeidere som brukte snus, men som tidligere ikke var røykere, konkluderte med at det ikke var noen økt risiko for oral kreft hos snusbrukere (merk at dette er den samme studien som fant en økt risiko for kreft i bukspyttkjertelen i samme befolkning).

En annen svensk studie var annerledes. Denne 2012-rapporten fra 16 svenske menn med oral plateepitelkreft konkluderte med at svensk snus kanskje ikke var et ufarlig alternativ til røyking. Disse mennene hadde brukt snus før kreftdiagnosen i et gjennomsnitt på 42,9 år. Kreft var på stedene der de hadde plassert snus.

Magekreft og snus

Røyking har høy risiko for magekreft. Frekvensen av magekreft blant røykere er nesten det dobbelte av ikke-røykere.

Hva med snusbrukere? Igjen er bevisene uklare.

En studie fra 1999 av svenske arbeidere fant at snus ikke var forbundet med økt risiko for noen form for magekreft. En 2000-studie i Sverige kom til samme konklusjon.

En studie fra 2008 gjennomgikk helseregistreringene til 336 381 mannlige, svenske bygningsarbeidere fra 1971 til 1993, med oppfølgingsjournaler gjennom 2004. Denne studien fant «overdreven risiko» for magekreft blant snusbrukere som aldri hadde røykt.

Hudkreft og snus

Røyking dobler risikoen for hudkreft, spesielt plateepitelkarsinom. Men forskningen på snus og hudkreft er for begrenset til å komme til en konklusjon. En landsdekkende studie fra 2005, i Sverige, fant ingen sammenheng med økt risiko for plateepitelkreft hos røykere. Det bemerket også at snusbrukere hadde redusert risiko for å utvikle plateepitelkarsinom.

Relaterte artikler:

Hva gjør snus med kroppen

Slutte med snus

Annonse fra MILRAB

SOMMERSALG!

200+ TILBUD!