Hvor effektivt intervalltrening kan være

Intervalltrening kan være meget effektiv trening som øker ditt maksimale oksygenopptak og gjør deg til en raskere løper. Lær mer om hvor effektivt intervalltrening kan være.

KAMPANJER HOS MILRAB |

Verdien av intervalltrening har vært anerkjent så langt tilbake som mot slutten av 1930-tallet. Intervalltrening har blitt beskrevet som isolert sett den mest effektive måten å trene opp aerob utholdenhet og hurtighet på. Noen ganger kan en økt intervalltrening forbedre hurtighet. Intervalltrening forbedrer hurtighet hos løpere raskere enn de fleste andre former for trening. Når du legger inn intervalltrening inn i et strukturert treningsprogram, vil det ikke nødvendigvis gjøre deg til en toppløper, men det vil definitivt gjøre deg til en raskere løper. Med denne type trening får du blir du i stand til å løpe i et høyere tempo og utvider rekkevidden for kroppsbevegelse med alt det impliserer for muskler og nervesystem. Du bestemmer med hvilken intensitet du skal løpe intervall, og hvor hardt du ønsker det. Intervalltrening kan være progressiv, der du øker intensiteten gradvis innenfor hvert intervall og fra ett intervall til det neste. Det kan bidra til at du blir raskere, uke for uke, måned for måned, og fra en sesong til den neste.

Et studie spurte 10 erfarne løpere, som hadde 10 km tider på alt fra 34-42 minutter, om å trene i 10 uker, med 80 km treningsmengde hver uke for å bygge opp et treningsgrunnlag. Denne ene gruppa løpere gjennomførte løpetrening på anaerob terskel, mens den andre gruppa gjennomførte intervalltrening med 400 metere på 75-85 sekunder, og 200 metere på 33-38 sekunder. Etter endt treningsperiode ble begge grupper testet ved at de løp 800 og 10000 meter distanser. Analyser viste at gruppen som hadde trent intervaller, forbedret 800 meter tiden med 11,2 sekunder og 10000 meter tid med mer enn 2 minutter. Gruppa som hadde trent på terskel forbedret 800 meter tid med 6,6 sekunder, og 10000 meter med 1 minutt. VO2 maks økte med 12 prosent for intervallgruppa, og 4 prosent for den andre gruppa. Selv om studiet er for lite til at resultatene kan kalles signifikante, kan det likevel være en indikasjon på hvilken betydning intervalltrening kan for din utvikling som løper.

Relaterte artikler:

Få bedre kondisjon med effektiv intervalltrening

Hvorfor trene intervaller

Om forfatteren

Legg inn kommentar