Hvilke oppgaver har proteiner i kroppen

Proteiner er store, komplekse molekyler som spiller mange kritiske roller i kroppen. De gjør det meste av arbeidet i celler og er nødvendige for strukturen, funksjonen og reguleringen av kroppens vev og organer.

Hvilke oppgaver har proteiner i kroppen?

Proteiner består av hundrevis eller tusenvis av mindre enheter kalt aminosyrer, som er festet til hverandre i lange kjeder. Det er 20 forskjellige aminosyrer som kan kombineres for å lage et protein. Sekvensen av aminosyrer bestemmer hvert proteins unike tredimensjonale struktur og dens spesifikke funksjon. Aminosyrer er kodet ved kombinasjoner av tre DNA -byggesteiner (nukleotider), bestemt av sekvensen av gener.

Proteiner kan beskrives i henhold til deres store spekter av funksjoner i kroppen, oppført i alfabetisk rekkefølge:

Eksempler på proteinfunksjoner

FunksjonBeskrivelseEksempel
AntistofferAntistoffer binder seg til spesifikke fremmede partikler, for eksempel virus og bakterier, for å beskytte kroppen.Immunoglobulin G (IgG)
EnzymerEnzymer utfører nesten alle de tusenvis av kjemiske reaksjoner som finner sted i celler. De hjelper også med dannelsen av nye molekyler ved å lese den genetiske informasjonen som er lagret i DNA.Phenylalanine hydroxylase
BudbringerBudbringer-proteiner, for eksempel noen typer hormoner, sender signaler for å koordinere biologiske prosesser mellom forskjellige celler, vev og organer.Veksthormon
Strukturell komponentDisse proteinene gir struktur og støtte for celler. I større skala lar de også kroppen bevege seg.Actin
Transport/lagringDisse proteinene binder og bærer atomer og små molekyler i celler og i hele kroppen.Ferritin

Relaterte artikler:

Gode kilder til protein

Mat uten melkeprotein

Referanser

Om forfatteren