Hva mener vi med livsstil

Livsstil er interesser, meninger, atferd og atferdsretning for et individ, en gruppe eller en kultur. Lær mer om hva livsstil er.

Derfor er en livsstil et middel til å skape en følelse av selvtillit og å skape kulturelle symboler som gir gjenklang med personlig identitet. Ikke alle aspekter av en livsstil er frivillige. Omgivende sosiale og tekniske systemer kan begrense livsstilsvalgene som er tilgjengelige for individet og symbolene hun / han er i stand til å projisere for andre og selvet.

Livsstil kan omfatte synspunkter på politikk, religion, helse, intimitet og mer. Alle disse aspektene spiller en rolle i å forme noens livsstil. I magasin- og fjernsynsindustrien brukes “livsstil” for å beskrive en kategori av publikasjoner eller programmer.

Innhold i denne artikkelen

Individuell identitet

Linjene mellom personlig identitet og hverdagslige handlinger som signaliserer en bestemt livsstil blir uskarpe i det moderne samfunnet. For eksempel betyr “grønn livsstil” å ha tro og engasjere seg i aktiviteter som forbruker færre ressurser og produserer mindre skadelig avfall (dvs. et mindre økologisk fotavtrykk), og å få en følelse av selvtillit fra å ha denne troen og engasjere seg i disse aktivitetene. Noen kommentatorer hevder at hjørnesteinen i livsstilskonstruksjon i moderniteten er forbruksadferd, som gir muligheten til å skape og ytterligere individualisere selvet med forskjellige produkter eller tjenester som signaliserer forskjellige livsstiler.

Helse

En sunn eller usunn livsstil vil mest sannsynlig bli overført på tvers av generasjoner. I følge studien, når et 0-3 år gammelt barn har en mor som praktiserer en sunn livsstil, vil dette barnet være 27% mer sannsynlig å bli sunn og ta til seg den samme livsstilen. For eksempel er det mer sannsynlig at foreldre med høy inntekt spiser mer frukt og grønnsaker, har tid til å trene og gir barna de beste levevilkårene. På den annen side er foreldre med lav inntekt mer sannsynlig å delta i usunne aktiviteter som røyking for å hjelpe dem med å frigjøre fattigdomsrelatert stress og depresjon. Foreldre er den første læreren for hvert barn. Alt som foreldre gjør vil sannsynligvis overføres til barna sine gjennom læringsprosessen.

Relaterte artikler:

Hvordan kan egen livsstil påvirke helsen

Kosthold og livsstil

Om forfatteren