Hva gjør snus med trening

Det er uklart hvilken effekt snus har på trening og kondisjon. Ingen enkelt effekt har noen avgjørende innvirkning på de som snuser sin fysiske ytelse. Lær mer om hvilken innvirkning snus kan ha på trening.

Forskning på snus og røyking

Selv om det blir stadig flere snusere, er snus ennå ikke så utbredt som røyketobakk, og følgelig er effekten av snus på kropp og helse blitt studert langt mindre. Når det gjelder generell helse, er bildet fortsatt ganske klart: Snusing er ikke sunt, men det har mindre innvirkning på helsen enn røyking. Effektene overlapper imidlertid ikke fullstendig. Snus blir ofte fremhevet som et sunnere alternativ enn røyking og noen ganger til og med som en måte å slutte å røyke på og dermed bedre folkehelsen. Men det er en egen diskusjon.

Enda færre studier omhandler spesifikt feltet snus og trening. Her må man i stor grad gå på effekten av nikotin mer generelt, fordi nikotin er det viktigste virkestoffet, også i snus. Du kan også vurdere noen av studiene om røykfri tobakk, som ikke spesifikt handler om snus, men som kan gi andre resultater enn de for røyking.

Individuell variasjon i virkningen av snus

Ulike snusbrukere absorberer ulike mengder av stoffene som finnes i snusen. Absorpsjonsnivået avhenger selvfølgelig av hvor mye du snuser – hvor ofte du snuser, hvor store porsjoner du tar og også hvor lenge du har snusen i munnen. Men selv om forbruket av snusen er identisk, vil opptaket av virkestoffene i snusen variere hos mennesker på grunn av forskjeller i personlig biologi og kjemi.

Opptaket av nikotin varierer mer fra person til person under snusing enn under røyking, men generelt sett vil snusbrukeren ta opp mer nikotin enn røykeren. En årsak til dette kan være at eksponering for ‘nikotinkilden’ ofte varer mye lenger for snusbrukeren sammenlignet med røykeren. Mens sigaretten stopper, lever snusen videre, for å si det sånn.

Hva gjør nikotin med kroppen?

Det mest aktive stoffet i snus er utvilsomt nikotin, og i mangel av spesifikk forskning på snus, må vi se til den mye mer omfattende forskningen som er tilgjengelig for nikotin generelt. Effekten av nikotin på kroppen utøves først og fremst på det autonome nervesystemet. Kroppens signalsystem påvirkes dermed, noe som fører til redusert blodtilførsel til musklene, redusert fjerning av avfallsstoffer fra musklene og redusert energitilførsel. Tverrsnittsoverflaten av muskelen avtar i størrelse, noe som antas å redusere styrke under tunge løft. Du begynner lettere å bli kald, noe som kan være en ulempe når du driver med visse idretter i nordligere deler av verden.

Nikotin som doping?

Nikotin har dermed kjente negative effekter på kroppens funksjoner, men det kan også være positive effekter. World Anti-Doping Agency (WADA) har sitert nikotin som et mulig dopingmiddel som kan stå på listen deres over forbudte dopingmidler. Nikotin er foreløpig på deres overvåkingsliste, noe som betyr at stoffet blir sett på som «mistenkelig» og at de overvåker det nøye.

I en studie fant WADAs eget laboratorium at snus er ytelsesfremmende – i det minste for erfarne snusbrukere. Studien var imidlertid i liten skala, så per 2019 har ikke ført til noen beslutning om status for snus som dopingmiddel.

Det antas at nikotin kan forbedre ytelsen i raske og eksplosive bevegelser i idretter som styrkeløft. Dette er imidlertid fortsatt ubekreftet. Det er også noe støtte for argumentet om at nikotininntak forbedrer reaksjonstiden, evnen til koordinering og ro i stressende situasjoner, noe som virker inkonsekvent med det økte stresset og forverrede kontakten mellom nerve og muskel som vi nevnte ovenfor. Her er det med andre ord en viss usikkerhet.

Bivirkningene av snus på stoffskiftet

Påvirkningen av snus på stoffskiftet skyldes hovedsakelig effekten av nikotin. Nikotin påvirker stoffskiftet på en slik måte at nivåene av serotonin, dopamin og adrenalin øker. Insulinutskillelsen avtar, noe som kan knyttes til en noe økt risiko for å utvikle diabetes, og gjør det også vanskeligere for cellene å komme seg etter endt trening.

Økte nivåer av blant annet dopamin øker stress i kroppen, noe som ser ut til å føre til redusert appetitt. Selv om sammenhengen mellom seponert nikotinbruk og en viss vektøkning er velkjent, kan vektøkningen først og fremst være knyttet til abstinensen man opplever første gang man slutter, og hvordan man kompenserer for det. Vektøkninger kan ha en negativ innvirkning i en rekke idretter, men det kan også anspore den enkelte trener til å øke sitt aktivitetsnivå.

Referanser

Om forfatteren