Hva gjør mettet fett med kroppen

Effektene av mettet fett på helsen er blant de mest kontroversielle temaene i all ernæring. Lær mer om hva mettet fett gjør med kroppen.

Selv om noen eksperter advarer om at å konsumere for mye – eller til og med moderate mengder – kan påvirke helsen negativt, hevder andre at mettet fett ikke i utgangspunktet er skadelig, og kan inkluderes som en del av et sunt kosthold.

Denne artikkelen tar et dypdykk i de siste funnene i ernæringsforskning for å belyse dette viktige og ofte misforståtte emnet.

Effekten av mettet fett på hjertehelsen

En av hovedårsakene til å anbefale at mettet fettinntak holdes på et minimum, er det faktum at mettet fett kan øke visse risikofaktorer for hjertesykdommer, inkludert LDL (dårlig) kolesterol. Imidlertid er ikke dette emnet svart og hvitt, og selv om det er klart at mettet fett ofte øker visse risikofaktorer for hjertesykdommer, er det ingen konkrete bevis på at mettet fett øker risikoen for hjertesykdommer.

Mettet fett kan øke risikoen for hjertesykdommer, men ikke selve hjertesykdommen

Tallrike studier har vist at mettet fett øker risikofaktorene for hjertesykdommer, inkludert LDL (dårlig) kolesterol og apolipoprotein B (apoB). LDL transporterer kolesterol i kroppen. Jo større antall LDL-partikler er, jo større er risikoen for hjertesykdom. ApoB er et protein og en hovedkomponent i LDL. Det anses som en sterk prediktor for risikoen for hjertesykdommer. Mettet fettinntak har vist seg å øke begge disse risikofaktorene, så vel som LDL (dårlig) til HDL (bra) forholdet, som er en annen risikofaktor for hjertesykdommer. HDL er hjertebeskyttende, og å ha lave nivåer av dette gunstige kolesterolet er forbundet med økt risiko for hjertesykdommer og hjerte-kar-komplikasjoner.

Selv om tallrike studier har vist en sammenheng mellom mettet fettinntak og risikofaktorer for hjertesykdommer, har imidlertid forskningen ikke klart å oppdage en signifikant sammenheng mellom mettet fett og hjertesykdommen i seg selv. I tillegg viser ikke aktuell forskning noen signifikant sammenheng mellom mettet fett og dødelighet eller hjerneslag.

For eksempel fant en undersøkelse fra 2014 av 32 studier som inkluderte 659 298 personer, ingen signifikant sammenheng mellom mettet fettinntak og hjertesykdom. En studie fra 2017 som fulgte 135.335 individer fra 18 land i gjennomsnitt 7,4 år, viste at mettet fett ikke var assosiert med hjerneslag, hjertesykdom, hjerteinfarkt eller hjertesykdomrelatert død. Dessuten viser funn fra randomiserte kontrollerte studier at den generelle anbefalingen om å erstatte mettet fett med omega-6-rik flerumettet fett, sannsynligvis ikke vil redusere risikoen for hjertesykdom, og til og med kan øke sykdomsutviklingen.

Imidlertid har det vært motstridende funn som kan tilskrives dette svært komplekse emnet, og design og metodologiske mangler ved tilgjengelig forskning, og fremhever behovet for grundige studier som undersøker dette emnet. I tillegg er det viktig å huske at det er mange typer mettet fett, hver med sine egne helseeffekter. De fleste av studiene som undersøker effekten av mettet fett på sykdomsrisikoen, diskuterer mettet fett generelt, noe som også er problematisk.

Andre bekymringer ved inntak av mettet fett

Selv om effekten på hjertesykdommer er de mest undersøkte og omstridte, har mettet fett også blitt assosiert med andre negative helseeffekter, som økt betennelse og mental nedgang. For eksempel fant en studie hos 12 kvinner at sammenlignet med et kosthold med mye umettet fett fra hasselnøttolje, økte et kosthold med høyt mettet fett fra en blanding av 89% palmeolje de pro-inflammatoriske proteiner interleukin-1 beta (IL -1 beta) og interleukin-6 (IL-6).

Noen bevis tyder på at mettet fett oppmuntrer betennelse delvis ved å etterligne handlingene til bakterietoksiner kalt lipopolysakkarider, som har sterk immunostimulerende atferd og kan indusere betennelse. Imidlertid er forskning på dette området langt fra konkluderende, med noen studier, inkluderte en 2017 gjennomgang av randomiserte kontrollerte studier, og fant ingen signifikante assosiasjoner mellom mettet fett og betennelse.

I tillegg har noen studier vist at mettet fett kan ha uheldige effekter på mental funksjon, appetitt og metabolisme. Likevel er menneskelig forskning på disse områdene begrenset, og funnene er inkonsekvente. Flere studier er nødvendige for å undersøke disse potensielle koblingene før konklusjoner kan tas.

Mettet fett som en del av et sunt kosthold

Det er ingen tvil om at mat som er rik på mettet fett kan nytes som en del av et sunt kosthold. Kokosnøttprodukter, inkludert usøtede kokosnøttflak og kokosnøttolje, Meieriprodukter og kjøtt fra gressende kuer, er bare noen eksempler på svært næringsrik mat med mettet fett som kan ha en positiv innvirkning på helsen.

For eksempel har undersøkelser av forskning vist at inntak av fettfattig meieriprodukter har en nøytral eller beskyttende effekt på hjertesykdomsrisikoen, mens inntak av kokosnøttolje har vist seg å øke HDL-kolesterolet (godt) og kan være til fordel for vekttap. På den annen side har inntak av bearbeidet mat rik på mettet fett, inkludert hurtigmat og stekt mat, konsekvent blitt koblet til en økt risiko for overvekt, hjertesykdom og mange andre helsemessige forhold.

Forskning har også assosiert kostholdsmønstre rik på ubearbeidet mat med beskyttelse mot forskjellige forhold, inkludert overvekt og hjertesykdom, og reduksjon av sykdomsrisikofaktorer, uavhengig av makronæringsstoffsammensetning.

Det som har blitt etablert gjennom flere tiår med forskning, er at et sunt, sykdomsbeskyttende kosthold bør være rikt på næringsrike, hele matvarer, spesielt næringsrike matvarer med høyt fiberinnhold, men det er klart at også næringsrik mat med mye mettet fett kan inkluderes. Husk at uansett hvilket kosthold du velger, er det viktigste balanse og optimalisering, ikke unnlatelse.

Relaterte artikler:

Mat med umettet fett

Hvorfor er fett viktig for kroppen

Om forfatteren

Legg inn kommentar