Hva er proteiner

Proteiner er store, komplekse molekyler som spiller mange kritiske roller i kroppen. Lær mer om hva proteiner er og hva de gjør i kroppen.

Hva er proteiner og hva gjør de?

De gjør det meste av arbeidet i celler og er nødvendige for struktur, funksjon og regulering av kroppens vev og organer.

Proteiner består av hundrevis eller tusenvis av mindre enheter kalt aminosyrer, som er festet til hverandre i lange kjeder. Det er 20 forskjellige typer aminosyrer som kan kombineres for å lage et protein. Sekvensen av aminosyrer bestemmer hvert proteines unike tredimensjonale struktur og dets spesifikke funksjon.

Proteiner kan beskrives i henhold til deres store utvalg av funksjoner i kroppen, oppført i alfabetisk rekkefølge:

Eksempler på proteinfunksjoner

FunctionDescriptionExample
AntistofferAntistoffer binder seg til spesifikke fremmede partikler, som virus og bakterier, for å beskytte kroppen.Immunoglobulin G (IgG)
EnzymerEnzymer utfører nesten alle de tusenvis av kjemiske reaksjoner som foregår i celler. De hjelper også med dannelsen av nye molekyler ved å lese den genetiske informasjonen som er lagret i DNA.Phenylalanine hydroxylase
BudbringerBudbringerproteiner, for eksempel noen typer hormoner, overfører signaler for å koordinere biologiske prosesser mellom forskjellige celler, vev og organer.Veksthormoner
Strukturelle komponenterDisse proteinene gir struktur og støtte for celler. I større skala lar de også kroppen bevege seg.Actin
Transport/lagringDisse proteinene binder og bærer atomer og små molekyler i celler og i hele kroppen.Ferritin

Relaterte artikler:

Mat som inneholder proteiner

Hvor i kroppen finner vi proteiner

Om forfatteren