Hva er indre motivasjon

Indre motivasjon oppstår når vi handler uten noen åpenbare ytre belønninger. Lær mer om indre motivasjon!

I psykologi skiller indre motivasjon mellom interne og eksterne belønninger. Vi bare gleder oss over en aktivitet eller ser det som en mulighet til å utforske, lære og realisere potensialene våre.

Tenk et øyeblikk på motivasjonen din for å lese denne artikkelen. Hvis du leser det fordi du er interessert i psykologi og bare ønsker å vite mer om motivasjonsemnet, handler du basert på egen motivasjon. Hvis du derimot leser dette fordi du må lære informasjonen og unngå å få dårlig karakter, handler du basert på ytre motivasjon.

Kraften i indre motivasjon

Når du driver med en aktivitet av ren glede, gjør du det fordi du er motiverende. Motivasjonen din for å delta oppstår innenfra og ikke av et ønske om å oppnå en slags ytre belønning som premier, penger eller anerkjennelse. Det betyr selvfølgelig ikke at egenmotivert atferd ikke har sine belønninger. Disse belønningene innebærer blant annet å skape positive følelser hos individet.

Effekten av ytre belønninger

Forskere har oppdaget at å tilby eksterne belønninger for en allerede givende aktivitet, faktisk kan gjøre aktiviteten mindre givende. Dette fenomenet er kjent som overjustifiseringseffekten. Det antydes også at folk er mer kreative når de er motiverte.

I bedrifter kan for eksempel produktiviteten økes ved å bruke ytre belønninger, som en bonus. Imidlertid påvirkes den faktiske kvaliteten på arbeidet som utføres av indre faktorer. Hvis du gjør noe du synes er givende, interessant og utfordrende, er det mer sannsynlig at du kommer på nye ideer og kreative løsninger.

Faktorer som kan gi økende egenmotivasjon

  • Utfordring: Mennesker er mer motiverte når de forfølger mål med personlig mening, og når det å oppnå målet er mulig, men ikke nødvendigvis sikkert.
  • Nysgjerrighet: Intern motivasjon økes når noe i det fysiske miljøet griper den enkeltes oppmerksomhet (sensorisk nysgjerrighet). Det oppstår også når noe med aktiviteten stimulerer personen til å ønske å lære mer (kognitiv nysgjerrighet).
  • Kontroll: Folk vil ha kontroll over seg selv og miljøene sine og vil bestemme hva de forfølger.
  • Samarbeid og konkurranse: Indre motivasjon kan økes i situasjoner der mennesker får tilfredshet av å hjelpe andre. Det gjelder også tilfeller der de er i stand til å sammenligne sin egen ytelse med andres.
  • Anerkjennelse: Folk liker å ha sine prestasjoner anerkjent av andre, noe som kan øke den indre motivasjonen.

Relaterte artikler:

Hvordan få indre motivasjon for å trene

Din nøkkel til suksess: Motivasjon

Om forfatteren

Legg inn kommentar