Hva er høye b12 verdier

Denne artikkelen tar for seg hva høye B12-verdier er, mulige årsaker, symptomer, diagnostisering og behandling.

Vitamin B12, også kjent som kobalamin, er et essensielt næringsstoff som spiller en avgjørende rolle i mange biologiske prosesser i kroppen. Det er spesielt viktig for produksjonen av røde blodlegemer, DNA-syntese, og normal funksjon av nervesystemet. Men hva skjer når B12-verdiene i kroppen blir for høye? I denne artikkelen skal vi utforske årsakene til høye B12-verdier, potensielle helseimplikasjoner, diagnostisering, og behandlingsalternativer. Vi vil også gi praktiske råd for håndtering av høye B12-nivåer.

Hva er høye B12-verdier?

Høye nivåer av vitamin B12 i blodet, kjent som hyperkobalaminemi, defineres vanligvis som B12-konsentrasjoner over den øvre referansegrensen. Denne grensen kan variere mellom laboratorier, men en vanlig referanseverdi er 900 pg/mL (pikogram per milliliter) eller høyere.

Normalt B12-nivå

Normalt ligger B12-nivået i blodet vanligvis mellom 200 og 900 picogram per milliliter (pg/mL). Nivåer under dette området kan indikere B12-mangel, mens nivåer over dette området kan signalisere høye B12-verdier.

Relatert: B12 kilder

Årsaker til høye B12-verdier

Det er flere mulige årsaker til forhøyede B12-nivåer i blodet, og det er viktig å skille mellom eksogene og endogene årsaker.

Eksogene årsaker

 1. Kosttilskudd: En av de vanligste årsakene til høye B12-verdier er inntak av vitamin B12-tilskudd. Mange mennesker tar kosttilskudd for å forebygge eller behandle B12-mangel, spesielt de som følger et vegansk eller vegetarisk kosthold, siden B12 hovedsakelig finnes i animalske produkter.
 2. Berikede matvarer: Forbruk av matvarer beriket med B12, som frokostblandinger og næringsgjær, kan også føre til økte nivåer av vitaminet i blodet.

Endogene årsaker

 1. Leversykdommer: Lever spiller en viktig rolle i lagring og frigjøring av vitamin B12. Leversykdommer som hepatitt, skrumplever og leversvulster kan føre til frigjøring av store mengder B12 fra skadet vev.
 2. Nyresvikt: Ved nyresvikt kan det oppstå nedsatt utskillelse av vitamin B12, noe som kan føre til opphopning i blodet.
 3. Hematologiske lidelser: Sykdommer som polycytemia vera og leukemi kan være assosiert med forhøyede nivåer av vitamin B12 på grunn av økt frigjøring fra ødelagte celler.
 4. Gastrointestinale lidelser: Inflammatoriske tarmsykdommer og andre tilstander som påvirker absorpsjonen av næringsstoffer kan også føre til ubalanser i B12-nivåene.

Symptomer på høye B12-verdier

I de fleste tilfeller forårsaker ikke høye B12-verdier noen symptomer. I noen tilfeller kan imidlertid følgende symptomer oppstå:

 • Hodepine
 • Svimmelhet
 • Kvalme
 • Oppkast
 • Diaré
 • Humørsvingninger
 • Konsentrasjonsvansker
 • Hjertebank
 • Nummenhet eller prikking i hender og føtter

Relatert: B12 mangel og lavt stoffskifte

Potensielle helseimplikasjoner av høye B12-verdier

Selv om vitamin B12 er vannløselig og overskuddet vanligvis skilles ut i urinen, kan svært høye nivåer ha potensielt skadelige effekter.

Toksisitet og bivirkninger

 1. Allergiske reaksjoner: Høye doser av vitamin B12 kan i sjeldne tilfeller utløse allergiske reaksjoner, inkludert kløe, utslett og anafylaksi.
 2. Akne og hudreaksjoner: Det har vært rapportert at høye doser B12 kan forårsake akneutbrudd hos enkelte individer.
 3. Interaksjoner med medisiner: Høye nivåer av B12 kan potensielt interagere med visse medisiner, inkludert noen typer antibiotika og kjemoterapeutiske midler.

Underliggende medisinske tilstander

Høye B12-verdier kan også være en indikasjon på underliggende medisinske tilstander som trenger videre utredning. For eksempel kan leversykdommer, kreft og andre alvorlige tilstander føre til forhøyede nivåer av vitamin B12 i blodet.

Diagnostisering av høye B12-verdier

Høye B12-verdier oppdages vanligvis ved en rutinemessig blodprøve. Hvis B12-nivået er forhøyet, vil legen vanligvis utføre ytterligere tester for å finne årsaken. Dette kan inkludere:

 • Tester for myeloproliferative lidelser
 • Tester for leversykdom
 • Tester for nyresykdom
 • Genetiske tester

Behandling og håndtering av høye B12-verdier

Behandlingen av høye B12-verdier avhenger av den underliggende årsaken. Her er noen generelle retningslinjer for håndtering:

Kosttilpasninger

 1. Reduksjon av tilskudd: Hvis høye B12-nivåer skyldes kosttilskudd, kan det være nødvendig å redusere doseringen eller midlertidig avbryte bruken.
 2. Justering av kosthold: For personer som får mye B12 gjennom kostholdet, kan det være nyttig å justere matinntaket for å unngå overflødig inntak.

Medisinsk behandling

 1. Behandling av underliggende tilstander: Forhøyede B12-nivåer som skyldes leversykdommer, nyresvikt eller hematologiske lidelser krever spesifikk behandling av den underliggende tilstanden.
 2. Overvåking og oppfølging: Regelmessig overvåking av B12-nivåer og generell helsetilstand er viktig for å sikre at behandlingen er effektiv og for å forhindre komplikasjoner.

Forebygging av høye B12-verdier

For å unngå høye B12-verdier er det viktig å være bevisst på inntaket av vitaminet gjennom kosthold og tilskudd.

Anbefalte daglige inntak

 1. Generelle retningslinjer: Det anbefalte daglige inntaket av vitamin B12 varierer avhengig av alder, kjønn, og spesifikke helsemessige forhold. For voksne er det generelt anbefalt å innta 2,4 mikrogram per dag.
 2. Spesielle grupper: Gravide og ammende kvinner kan ha et økt behov for B12, og det samme gjelder eldre og personer med fordøyelsesproblemer som påvirker absorpsjonen av vitaminet.

Kostholdsråd

 1. Naturlige kilder: Fokus på naturlige kilder til B12, som kjøtt, fisk, egg og meieriprodukter, kan bidra til å opprettholde sunne nivåer uten å overdrive inntaket.
 2. Berikede matvarer: For vegetarianere og veganere kan berikede matvarer være en nødvendig kilde til B12, men det er viktig å være oppmerksom på totalinntaket for å unngå høye nivåer.

Er det nyttig eller skadelig å ta høye doser av B12?

Selv om det er noen bevis på at svært høye doser av B12 kan forårsake uheldige helseeffekter i visse populasjoner, brukes megadoser av dette vitaminet ofte for å behandle B12-mangel på en sikker og effektiv måte.

Hvor mye B12 bør du ta?

Selv om tilleggs B12 er nødvendig for personer med økt behov for dette vitaminet, er det unødvendig for de uten mangel å ta høye doser.

Relatert: B12 når du er vegetarianer

Fordeler med å supplere med vitamin B12

Det er ingen tvil om at vitamin B12 er viktig for helsen. Dette næringsstoffet er ansvarlig for en rekke funksjoner i kroppen din, inkludert dannelse av røde blodlegemer, energiproduksjon, DNA-dannelse og nervevedlikehold.

Selv om B12 finnes i mange matvarer, som kjøtt, fjærfe, sjømat, egg, meieriprodukter og forsterkede frokostblandinger, får mange mennesker ikke nok av dette viktige vitaminet.

Helsetilstander som inflammatorisk tarmsykdom (IBD), visse medisiner, genetiske mutasjoner, alder og kostholdsbegrensninger kan alle bidra til økt behov for B12. Vitamin B12-mangel kan føre til alvorlige komplikasjoner som nerveskader, anemi og tretthet, og derfor bør de som er i faresonen legge til et høykvalitets B12-tilskudd til kostholdet.

Mens personer som inntar tilstrekkelige mengder B12-rik mat og er i stand til å absorbere og utnytte dette næringsstoffet på riktig måte, ikke nødvendigvis trenger å supplere, har det å ta ekstra B12 vært knyttet til noen helsemessige fordeler. For eksempel viser studier at tilskudd av B12 kan være til nytte for personer uten mangel på følgende måter:

 • Forbedret humør: En studie fant at tilskudd av friske menn med et B-kompleks vitamin som inneholder en høy dose av B12 forbedret vurderinger av stress og forbedret ytelse på kognitive tester.
 • Reduserte symptomer på angst og depresjon: Behandling med et kosttilskudd som inneholder en høy dose B12 i 60 dager forbedret depresjon og angstsymptomer betydelig hos voksne sammenlignet med placebo.

Selv om B12-tilskudd vanligvis tas for å øke energinivået, er det foreløpig ingen bevis som tyder på at mer B12 øker energien hos personer med tilstrekkelige nivåer av dette vitaminet. Imidlertid vil B12-tilskudd mest sannsynlig øke energinivået hos de som har mangel, da dette næringsstoffet spiller en viktig rolle i å omdanne mat til energi.

Forebygging av høye B12-verdier

For å forebygge høye B12-verdier er det viktig å:

 • Unngå overdrevent inntak av B12-tilskudd. Snakk med legen din om du er usikker på hvor mye B12 du trenger.
 • Velg et sunt kosthold som inkluderer animalske produkter, som kjøtt, fisk, egg og meieriprodukter.
 • Behandle underliggende medisinske tilstander som myeloproliferative lidelser, leversykdom eller nyresykdom.

Når bør du kontakte lege?

Du bør kontakte lege hvis du:

 • Har symptomer på høye B12-verdier
 • Har tatt B12-tilskudd i lang tid
 • Har en underliggende medisinsk tilstand som kan føre til høye B12-verdier

Hvordan kan en lege diagnostisere høye B12-verdier?

En lege vil vanligvis diagnostisere høye B12-verdier ved å:

 • Ta en blodprøve for å måle B12-nivået.
 • Spørre om dine symptomer og din medisinske historie.
 • Utføre en fysisk undersøkelse.
 • Utføre ytterligere tester for å finne årsaken til de høye B12-verdiene, hvis nødvendig.

Hvordan kan en lege behandle høye B12-verdier?

Behandlingen av høye B12-verdier avhenger av den underliggende årsaken. Behandlingsalternativene inkluderer:

 • Stoppe eller redusere inntaket av B12-tilskudd.
 • Behandle underliggende medisinske tilstander, som myeloproliferative lidelser, leversykdom eller nyresykdom.
 • Medisiner: I noen tilfeller kan det være nødvendig med medisiner for å lindre symptomene på høye B12-verdier.

Relatert: Hvorfor får man for mye b12

Viktige ting å huske

 • Høye B12-verdier er et relativt vanlig problem, men er ofte asymptomatisk.
 • Den vanligste årsaken til høye B12-verdier er overdrevent inntak av B12-tilskudd.
 • Behandlingen av høye B12-verdier avhenger av den underliggende årsaken.
 • Du kan forebygge høye B12-verdier ved å spise et sunt kosthold, unngå overdrevent inntak av B12-tilskudd og behandle underliggende medisinske tilstander.

Forskning på høye B12-verdier

Forskning på høye B12-verdier er et aktivt område. Nyere studier har fokusert på:

 • Langtidseffektene av høye B12-verdier: Noen studier har antydet at høye B12-verdier kan være assosiert med en økt risiko for hjerte- og karsykdommer, kreft og demens. Flere studier er nødvendige for å bekrefte disse funnene.
 • Behandling av høye B12-verdier: Forskere undersøker nye og mer effektive behandlinger for høye B12-verdier, for eksempel bruk av B12-bindende proteiner eller genetisk terapi.
 • Forebygging av høye B12-verdier: Forskere jobber med å utvikle bedre retningslinjer for inntak av B12-tilskudd for å forhindre høye B12-verdier.

Hvordan håndtere høye B12-verdier i hverdagen

Å leve med høye B12-verdier kan være utfordrende, men det er mulig å håndtere tilstanden og forbedre livskvaliteten. Her er noen tips:

 • Følg legens råd: Det er viktig å følge legens råd for å behandle den underliggende årsaken til høye B12-verdier. Dette kan innebære å stoppe inntak av B12-tilskudd, ta medisiner eller gjennomgå andre behandlinger.
 • Spis et sunt kosthold: Et sunt kosthold kan bidra til å holde B12-nivået i sjakk. Velg matvarer som er rike på B12, som kjøtt, fisk, egg og meieriprodukter.
 • Hold deg aktiv: Regelmessig fysisk aktivitet kan bidra til å forbedre den generelle helsen og velværen, og kan også ha en positiv effekt på B12-nivået.
 • Få nok søvn: Søvnmangel kan forverre symptomene på høye B12-verdier. Sørg for å få 7-8 timer søvn hver natt.
 • Håndter stress: Stress kan også forverre symptomene på høye B12-verdier. Finn sunne måter å håndtere stress på, som yoga, meditasjon eller mindfulness.
 • Snakk med andre: Å snakke med andre personer som har høye B12-verdier kan være en god måte å få støtte og veiledning på. Det finnes flere online forum og støttegrupper for personer med denne tilstanden.

Tips for å håndtere symptomene

Hvis du opplever symptomer på høye B12-verdier, kan du prøve følgende tips:

 • Hvile: Ta deg tid til å hvile og slappe av hvis du føler deg sliten eller utmattet.
 • Drikk rikelig med vann: Dehydrering kan forverre symptomene på høye B12-verdier. Sørg for å drikke rikelig med vann i løpet av dagen.
 • Spis små, hyppige måltider: Dette kan bidra til å forhindre kvalme og oppkast.
 • Unngå koffein og alkohol: Koffein og alkohol kan forverre symptomene på høye B12-verdier.
 • Ta reseptfrie medisiner: Reseptfrie medisiner kan lindre symptomer som hodepine, kvalme og oppkast.

Relatert: B12 mangel og søvnløshet

Viktige ting å huske

 • Høye B12-verdier er en behandlingsbar tilstand.
 • Det er viktig å følge legens råd og ta grep for å håndtere tilstanden i hverdagen.
 • Ved å følge disse tipsene kan du forbedre livskvaliteten og leve et fullverdig liv.

Konklusjon

Høye B12-verdier er et relativt vanlig problem, men er ofte asymptomatisk. I de fleste tilfeller er årsaken overdrevent inntak av B12-tilskudd. Behandlingen avhenger av den underliggende årsaken, men kan omfatte å stoppe inntak av B12-tilskudd eller behandling av en underliggende medisinsk tilstand.

Referanser

 1. Allen, L. H. (2009). How common is vitamin B-12 deficiency? American Journal of Clinical Nutrition, 89(2), 693S-696S. https://doi.org/10.3945/ajcn.2008.26947A
 2. Lindenbaum, J., & Allen, R. H. (1995). Clinical spectrum and diagnosis of folate deficiency. Rosenberg IH, Clinical North America, 25(4), 43-54.
 3. Green, R. (2017). Vitamin B12 deficiency from the perspective of a practicing hematologist. Blood, 129(19), 2603-2611. https://doi.org/10.1182/blood-2016-10-569186
 4. Stabler, S. P. (2013). Vitamin B12 deficiency. New England Journal of Medicine, 368(2), 149-160. https://doi.org/10.1056/NEJMcp1113996

Om forfatteren