Hva er god helse

Ordet helse refererer til en tilstand av fullstendig følelsesmessig og fysisk velvære, og vi har et helsevesen for å hjelpe mennesker med å opprettholde optimal helse.

God helse er sentralt for å håndtere stress og leve et lengre, mer aktivt liv. I denne artikkelen forklarer vi betydningen av god helse, hvilke typer helse en person trenger å vurdere, og hvordan man kan bevare god helse.

Hva er god helse?

Helse er en tilstand av fullstendig fysisk, mental og sosial velvære og ikke bare fravær av sykdom. En ressurs for hverdagen, ikke bare for å leve. Helse er et positivt begrep som vektlegger sosiale og personlige ressurser, samt fysisk kapasitet.

Psykisk og fysisk helse er trolig de to hyppigst omtalte typene helse. Åndelig, følelsesmessig og økonomisk helse bidrar også til den generelle helsen. Medisinske eksperter har knyttet disse til lavere stressnivå og forbedret mental og fysisk velvære. Mennesker med bedre økonomisk helse, for eksempel, kan bekymre seg mindre for økonomi og ha mulighet til å kjøpe fersk mat oftere. De med god åndelig helse kan føle en følelse av ro og hensikt som gir god mental helse.

Fysisk helse

En person som har god fysisk helse, vil sannsynligvis ha kroppsfunksjoner og prosesser som fungerer optimalt. Dette skyldes ikke bare et fravær av sykdom. Regelmessig trening, balansert ernæring og tilstrekkelig hvile bidrar til god helse. Folk får medisinsk behandling for å opprettholde balansen, når det er nødvendig.

Fysisk velvære innebærer å forfølge en sunn livsstil for å redusere risikoen for sykdom. Ved å opprettholde fysisk form kan for eksempel beskytte og utvikle utholdenheten til en persons pust og hjertefunksjon, muskelstyrke, fleksibilitet og kroppssammensetning. Å ivareta fysisk helse og velvære innebærer også å redusere risikoen for skade eller helseproblemer, for eksempel:

  • minimere farer på arbeidsplassen
  • bruke prevensjon når du har sex
  • praktisere effektiv hygiene
  • unngå bruk av tobakk, alkohol eller ulovlige stoffer
  • tar de anbefalte vaksinene for en bestemt tilstand eller et land når du reiser

God fysisk helse kan fungere sammen med mental helse for å forbedre en persons generelle livskvalitet. For eksempel kan psykiske lidelser, som depresjon, øke risikoen for rusmiddelforstyrrelser, ifølge en studie fra 2008. Dette kan fortsette å påvirke fysisk helse negativt.

Mental Helse

Mental helse refererer til en persons emosjonelle, sosiale og psykologiske velvære. Mental helse er like viktig som fysisk helse som en del av en aktiv livsstil. Det er vanskeligere å definere mental helse enn fysisk helse fordi mange psykologiske diagnoser avhenger av individets oppfatning av opplevelsen. Med forbedringer i testingen er imidlertid leger nå i stand til å identifisere noen fysiske tegn på noen typer psykiske lidelser i CT-skanninger og genetiske tester. God mental helse er ikke bare kategorisert etter fravær av depresjon, angst eller annen lidelse. Det avhenger også av en persons evne til å:

  • nyte livet
  • komme tilbake etter vanskelige opplevelser og takle motgang
  • balansere ulike elementer i livet, som familie og økonomi
  • føler deg trygg og trygg
  • oppnå sitt fulle potensiale

Fysisk og mental helse har sterke forbindelser. For eksempel, hvis en kronisk sykdom påvirker en persons evne til å fullføre sine vanlige oppgaver, kan det føre til depresjon og stress. Disse følelsene kan skyldes økonomiske problemer eller mobilitetsproblemer. En psykisk sykdom, som depresjon eller anoreksi, kan påvirke kroppsvekten og den generelle funksjonen.

Det er viktig å nærme seg «helse» som en helhet, snarere enn som en rekke separate faktorer. Alle typer helse er knyttet sammen, og folk bør sikte på generelt velvære og balanse som nøklene til god helse.

Relaterte artikler:

Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse

Hva er fysisk helse

Om forfatteren