HØSTSALG!

PÅ KLOKKER, BRILLER, SKO OG TURFAVORITTER!

OPPTIL 50%


Hva er fysisk aktivitet

Verdens helseorganisasjon (WHO) definerer fysisk aktivitet som enhver kroppsbevegelse produsert av skjelettmuskulatur som krever energiforbruk.

Hva er fysisk aktivitet?

WHO definerer fysisk aktivitet som enhver kroppsbevegelse produsert av skjelettmuskulatur som krever energiforbruk – inkludert aktiviteter som blir utført mens du arbeider, spiller, utfører husarbeid, reiser og driver med fritidsaktiviteter.

Begrepet “fysisk aktivitet” skal ikke forveksles med “trening”, som er en underkategori av fysisk aktivitet som er planlagt, strukturert, repeterende, og tar sikte på å forbedre eller opprettholde en eller flere komponenter i fysisk form. Utover trening har enhver annen fysisk aktivitet som utføres på fritiden, for transport for å komme seg til og fra steder, eller som en del av en persons arbeid, en helsemessig fordel. Videre forbedrer fysisk aktivitet med moderat og høy intensitet helsen.

Hvor mye fysisk aktivitet anbefales?

WHO anbefaler:

Barn og ungdom i alderen 5-17 år

  • Bør gjøre minst 60 minutter med moderat til kraftig fysisk aktivitet daglig.
  • Fysisk aktivitet i mengder større enn 60 minutter daglig vil gi ytterligere helsemessige fordeler.
  • Bør omfatte aktiviteter som styrker muskler og bein, minst 3 ganger per uke.

Voksne i alderen 18–64 år

  • Bør gjøre minst 150 minutter med fysisk aktivitet med moderat intensitet gjennom hele uken, eller utføre minst 75 minutter med fysisk, intensiv fysisk aktivitet gjennom hele uken, eller en tilsvarende kombinasjon av moderat og høy intensitet.
  • For ytterligere helsemessige fordeler bør voksne øke sin fysiske aktivitet med moderat intensitet til 300 minutter per uke, eller tilsvarende.
  • Muskelstyrkende aktiviteter bør gjøres som involverer store muskelgrupper på 2 eller flere dager i uken.

Voksne – 65 år og eldre

  • Bør utføre minst 150 minutter med fysisk intensitet i løpet av uken, eller minst 75 minutter med fysisk intens krevende aktivitet i løpet av uken, eller en tilsvarende kombinasjon av aktivitet med moderat og høy intensitet.
  • For ytterligere helsemessige fordeler, bør de øke fysisk aktivitet med moderat intensitet til 300 minutter per uke, eller tilsvarende.
  • De med dårlig bevegelighet bør utføre fysisk aktivitet for å forbedre balansen og forhindre fall, 3 eller flere dager per uke.
  • Muskelforsterkende aktiviteter bør gjøres som involverer store muskelgrupper, 2 eller flere dager i uken.

Intensiteten til forskjellige former for fysisk aktivitet varierer mellom mennesker. For å være gunstig for kardiorespiratorisk helse, bør all aktivitet utføres med minst 10 minutters varighet.

Fordeler med fysisk aktivitet

Regelmessig fysisk aktivitet med moderat intensitet – som å gå, sykle eller drive med sport – har betydelige fordeler for helsen. I alle aldre oppveier fordelene ved å være fysisk aktiv opp for potensiell skaderisiko, for eksempel gjennom ulykker. Noe fysisk aktivitet er bedre enn å gjøre ingen. Ved å bli mer aktiv gjennom dagen på relativt enkle måter, kan folk ganske enkelt oppnå de anbefalte aktivitetsnivåene.

Regelmessige og tilstrekkelige nivåer av fysisk aktivitet:

forbedre muskel- og kardiorespiratorisk kondisjon;
forbedre bein og funksjonell helse;
redusere risikoen for hypertensjon, koronar hjertesykdom, hjerneslag, diabetes, ulike typer kreft (inkludert brystkreft og tykktarmskreft) og depresjon;
redusere risikoen for fall så vel som hofte- eller vertebrale brudd; Er grunnleggende for energibalanse og vektkontroll.

Utilstrekkelig fysisk aktivitet er en av de ledende risikofaktorene for global dødelighet, og øker i mange land, noe som øker belastningen av ikke-smittsomme sykdommer, og påvirker generell helse over hele verden. Mennesker som ikke er tilstrekkelig aktive har 20% til 30% økt dødsrisiko sammenlignet med personer som er tilstrekkelig aktive.

Relaterte artikler:

Sammenhengen mellom fysisk aktivitet og helse

Fordeler med fysisk aktivitet

Bevegelighetstrening øvelser

Om forfatteren

SISTE SJANSE!


HØSTKUPP!

Av Spurt

SISTE SJANSE!

SKOBONANZA!

OPPTIL 40% RABATT

ALT AV FRITIDSSKO, LØPESKO OG FJELLSTØVLER!