Høyde og vekt kalkulator

ANNONSØRINNHOLD FRA MILRAB |

En BMI-kalkulator bruker høyde og vekt for å finne ut om du er undervektig, normalvektig, overvektig, eller sykelig overvektig.

Innhold i denne artikkelen

Hva er BMI?

BMI hos en person blir beregnet ved bruk av en matematisk formel. Det kan også estimeres ved bruk av tabeller der man bruker høyde i centimeter og vekt i kg for å estimere BMI.

Formelen er – BMI = (Vekt i kg) delt med (Høyde i kvadratmeter).

For de fleste kan BMI brukes til å gi et godt mål på om du er normalvektig eller har overvekt. Men BMI klarer ikke å gi faktisk informasjon om kroppssammensetning som mengde muskler, bein, fett og annet vev. Hos noen er BMI et mer nøyaktig mål på kroppsfett enn andre. Personer med mye muskelmasse, kan for eksempel falle i kategorien “overvektig” når de faktisk er sunne og veldig godt trente. Personer med en veldig lav fettprosent og mye muskler kan ha samme BMI som noen som er overvektig.

Tilsvarende kan eldre og skrøpelige individ ha normal BMI, når de har liten muskelmasse og en høy fettprosent.

Beregne din BMI

Legg inn din høyde og kroppsvekt i BMI kalkulatoren under for å estimere din BMI.

Relaterte artikler:

BMI vs fettprosent

Hva er mager muskelmasse

ANNONSØRINNHOLD FRA MILRAB |

Om forfatteren

Legg inn kommentar