Helsefremmende trening

Forskning viser at voksne som trener regelmessig, kan utføre hverdagsoppgaver lettere og få bedre livskvalitet. Lær mer om helsefremmende trening.

Utilstrekkelig fysisk aktivitet forårsaker rundt 3,2 millioner dødsfall over hele verden hvert år, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Disse synkende nivåene av fysisk aktivitet kan delvis skyldes en økning i stillesittende atferd, tunge trafikkområder, forurensning og mangel på parker og fasiliteter.

For voksne i alderen 65 år og oppover definerer eksperter fysisk aktivitet som en kombinasjon av hverdagsoppgaver, for eksempel arbeidsoppgaver (hvis aktuelt), transport, gjøremål og trening de gjør i fritiden, for eksempel turgåing, svømming og hagearbeid. WHO anbefaler at voksne får 150 minutter med aerob fysisk aktivitet med moderat intensitet, eller 75 minutter med aerob fysisk aktivitet med høy intensitet i løpet av uken. De bør også utføre aktiviteter med fokus på å styrke musklene to ganger i uken. Eldre voksne som har mobilitetsproblemer, bør også gjøre fysisk aktivitet for å forbedre balansen tre eller flere dager i uken.

Å følge denne treningsrutinen forbedrer kardiorespiratoriske og muskelfunksjoner og bidrar til å redusere risikoen for depresjon og kognitiv tilbakegang.

Fysisk aktivitet fremmer uavhengighet og egenverd

Forskere fant at personer som trener i alderdommen er mer uavhengige og lettere kan utføre hverdagsaktiviteter. I tillegg til 150 minutter med moderat intensitetstrening, bør eldre voksne gjennomføre muskelstyrkende øvelser, for eksempel knebøy med stol, et par ganger hver uke.

Omtrent 10 øvelser anbefales for de store muskelgruppene i kroppen, der hver øvelse utføres en gang i utgangspunktet, gradvis økende til to eller tre ganger, med en intensitet som gjør det mulig å klare omtrent 12–15 repetisjoner, men ikke mer. Blant deltakerne erklærte bare rundt en tredjedel at de utførte den anbefalte styrketreningen hver uke. Forskerne anslår at disse tendensene representerer det som skjer over hele Europa.

Ytterligere fordeler med å trene når du blir eldre

Ifølge WHO er det mindre sannsynlig at eldre voksne som trener regelmessig har høyt blodtrykk, hjerte- og karsykdommer og diabetes. De har også lavere frekvenser av dødelighet av alle årsaker, et høyere nivå av kardiorespiratorisk kondisjon, og en mer sunn kroppsmasse generelt. De har også bedre kognitiv funksjon, og det er mindre sannsynlig at denne funksjonen blir dårligere. Studien fant også at de som driver med fysisk aktivitet utvikler mer uavhengighet og større egenverdi. Disse fordelene skaper en positiv kjedereaksjon, fordi de eldre voksne trenger mindre støtte og derfor vil være mindre avhengige av andre.

På tross av disse åpenbare fordelene, fortsetter altfor mange mennesker å gjennomføre for lite fysisk aktivitet.

Relaterte artikler:

Hvorfor er fysisk aktivitet viktig

Fysisk aktivitet og psykisk helse

Om forfatteren