Helseeffekter av HIIT intervaller

Lær mer om hvilket helsemessig utbytte du kan ha av å gjennomføre HIIT trening på regelmessig basis.


Kardiovaskulær utholdenhet


En systematisk gjennomgang og metaanalyse fra 2015 tok utgangspunkt i tilfeldig studier, og fant at både HIIT trening og tradisjonell utholdenhetstrening fører til betydelig forbedret kardiovaskulær kondisjon hos friske voksne i alderen 18–45 år. Enda større forbedringer i VO2 maks ble funnet hos de som deltok i HIIT treningsregimer. En annen analyse fant også at HIIT regimer på en måned eller lenger, effektivt forbedrer utholdenheten hos ungdom og fører til moderate forbedringer i kroppssammensetning. Videre fant en separat systematisk gjennomgang og metaanalyse av syv små tilfeldige studier at HIIT (definert som fire intervaller på fire minutter ved 85–95% av maksimal hjertefrekvens med tre minutters intervaller ved 60–70% av maks hjertefrekvens) var mer effektiv enn kontinuerlig trening med moderat intensitet for å forbedre blodkarfunksjonen.

Hjerte-og karsykdommer


En metaanalyse fra 2015 som sammenlignet HIIT med kontinuerlig trening med moderat intensitet hos personer med arteriesykdom fant at HIIT fører til større forbedringer i VO2 maks, men at trening med moderat intensitet fører til større reduksjoner i kroppsvekt og hjertefrekvens. En metaanalyse fra 2014 fant at den kardiorespiratoriske egnetheten, målt med VO2 maks, av individer med livsstilsindusert kronisk hjerte- eller metabolske sykdommer (inkludert høyt blodtrykk, overvekt, hjertesvikt, kransåresykdom eller metabolsk syndrom) som fullførte en HIIT treningsprogram var nesten dobbelt så høyt som for personer som fullførte et treningsprogram med moderat intensitet.

Metabolske effekter


HIIT senker insulinresistensen betydelig sammenlignet med kontinuerlig trening og fører til beskjedent redusert fastende blodsukkernivå og økt vekttap sammenlignet med de som ikke gjennomgår en fysisk trening. En annen studie fant at HIIT var mer effektiv enn kontinuerlig trening med moderat intensitet ved fastende insulinnivå (henholdsvis 31% reduksjon og 9% reduksjon).

Oksidasjon av fett


En studie fra 2007 undersøkte HIITs fysiologiske effekter på fettoksidasjon hos moderat aktive kvinner. Deltakerne i studien utførte HIIT (definert som ti sett med 4-minutters sykling med en intensitet på 90% av VO2 maks, med 2 minutters hvile) annenhver dag over en 2 ukers periode. Studien fant at syv økter med HIIT over en 2 ukers periode forbedret fettoksidasjon i hele kroppen og kapasiteten for skjelettmusklene til å oksidere fett hos moderat aktive kvinner. En systematisk gjennomgang av HIIT fra 2010 oppsummerte resultatene fra HIIT på fetttap og uttalte at HIIT kan resultere i beskjedne reduksjoner av fett hos unge og friske individer, men større reduksjoner for overvektige.

Trim for hjernen

En studie fra 2017 undersøkte effekten av HIIT på kognitiv ytelse blant en gruppe barn. Undersøkelsen viste at HIIT er gunstig for kognitiv kontroll og arbeidsminnekapasitet sammenlignet med “en blanding av brettspill, dataspill og trivia-spørrekonkurranser”. De konkluderer med at studien antyder et lovende alternativ for å styrke kognisjon, gjennom korte og intensive HIIT treningsøkter.

Relaterte artikler:

HIIT treningsregimer

HIIT trening for å komme i form

Om forfatteren

Legg inn kommentar