Sone 1 (Svært lav intensitet: 50% til 60% av din makspuls)

Sone 2 (Lav intensitet: 60% til 70% av din makspuls)

Sone 3 (Moderat intensitet: 70% til 80% av din makspuls)

Sone 4 (Hard intensitet: 80% til 90% av din makspuls)

Sone 5 (Maksimal intensitet: 90% til 100% av din makspuls)