Hastighet når du løper

Lær mer om hvordan du skal bestemme fart når du trener variert løping med vekslende intensitet.

Fart og løping

Veldig mange løpere er opptatt av med hvilken fart de skal løpe. Det er ikke så rart med tanke på at de aller fleste som løper har et ønske om å bli i bedre form og løpere fortere. Farten når man løper har en tendens til å overskygge det faktum som er at intensiteten er styrende for farten du holder når du løper. Alle løpere har en grense for hvor fort de kan løpe før det blir et underskudd av oksygenforsyningen til muskulaturen, før det skjer en opphopning av melkesyre. For at du skal bli i best mulig form bør du derfor trene aerobt, der muskulaturen alltid får nok oksygen. Trener du løping utelukkende etter fart, og gjennomfører mye hard løpetrening, kan det være vanskelig å vite om du til enhver tid trener aerobt eller ikke.

Fart og intensitet når du løper

Du kan trene etter fart, men tilpasse farten etter den intensiteten du skal ha når du løper. Skal du trene med lav intensitet, med en intensitet som ligger mellom 60-75 prosent av makspuls, skal farten ikke være høyere enn at du holder deg innenfor disse pulssonene. Det samme gjelder når du skal trene med moderat til hard intensitet. Farten bør alltid tilpasses intensiteten du skal trene med.

Hastighet når du løper

Du vil ha den beste formutviklingen når du trener med en hastighet som er tilpasset intensiteten på treningen du gjennomfører. Å gjennomføre hard trening utelukkende etter fart kan ofte føre til at du tar deg helt ut, men lang restitusjonstid som en følge av dette. Farten når du løper vil uansett øke når du blir i bedre form, så det å trene med en fart du egentlig ikke har noen forutsetning for å klare, blir mindre viktig.

Relaterte artikler:

Hvordan trene opp hurtighet

Hastighet på trening

Om forfatteren

Legg inn kommentar