Hard trening om vinteren

Hard trening om vinteren. Lær mer om med hvilken intensitet du bør gjennomføre hard trening om vinteren.

Trene hardt om vinteren

Vinteren er en fin tid å trene løping, og hvordan du trener, trenger ikke nødvendigvis skille seg mye fra hvordan du trener resten av året. Også hard trening om vinteren går greit, selv om intensiteten ikke trenger å være så hard når det er streng kulde. Du vil kunne ha minst like stort utbytte av å trene løping med noe lavere intensitet.

I denne artikkelen vil du lære mer om hard trening om vinteren, om hvordan du kan trene løping med høy intensitet om vinteren.

Hvor mye hard trening om vinteren

Vinteren er utenom sesong for de aller fleste som løpere, noe som gjør at behovet for kvalitetstrening med høyere intensitet kan være mindre. Hovedfokuset kan ligge på basistrening med lav intensitet, der en viktig målsetning er å bygge treningsvolum frem mot neste sesong. Hvor mye hard trening den enkelte kan og bør gjennomføre vil blant avhenge det totale treningsvolumet i løpet av en uke, og hvilket formnivå den enkelte løper ligger på. Hard trening om vinteren bør uansett ikke overstige mer enn 20 prosent av den totale treningsmengden, og denne treningen bør veksle mellom moderat til hard intensitet.

Hva slags trening med hard intensitet om vinteren

Du bør i den grad det er mulig variere med hva slags hard trening du gjennomfører om vinteren. All trening med moderat til hard intensitet bør du gjennomføre progressivt. Progressiv trening vil si at du øker intensiteten gradvis gjennom hele treningsøkta. Trener du intervall, bør du da ha som målsetning å øke intensiteten gjennom hele intervallet, og fra ett intervall til det neste. Å gjennomføre hard trening om vinteren progressivt, kan sikre at du får en jevn fordeling med hvilken intensitet du trener. Fartslek og intervalltrening er hard trening du kan veksle mellom å trene gjennom hele vinteren.

Hard trening om vinteren med fartslek

Fartslek er en effektiv, enkel og morsom form for fartstrening som kan være en effektiv måte å gjennomføre hard trening om vinteren. Fartslek kan være å veksle mellom løping med lav, moderat og hard intensitet, over korte eller lengre distanser. Når du trener fartslek trenger du imidlertid ikke trene mye med hard intensitet. Hvor ofte du veksler mellom å variere tempo, og hvor lenge, kan være tilfeldig, ved at du kan la ditt formnivå eller dagsform bestemme hvor ofte du legger inn fartsøkninger, og hvor lenge disse varer. Fartsleken kan også være mer strukturert, ved at du på forhånd definerer lengden eller tiden på fartsøkningene, og den rolige løpingen mellom hvert intervall.

Hard trening om vinteren med intervall

Intervalltrening kan være løping med moderat til hard intensitet over kortere eller lengre perioder, med relativt korte pauser mellom hvert intervall. Intervalltrening er en effektiv måte å forbedre din aerobe kapasitet, noe du vil lære mer om hva er i neste kapittel. Å trene intervaller er effektiv trening for å bygge opp din fart og utholdenhet for løping. Når du trener intervall om vinteren, kan det være at du skal gjennomføre intervalltreningen med noe lavere intensitet, spesielt dersom det er streng kulde ute.

Hard trening om vinteren

Når du skal gjennomføre hard trening om vinteren, kan du veksle mellom fartslek og intervalltrening. Gjennomføre treningen progressivt for å sikre at du ikke trener for hardt. Gå ned noe på intensitet når det er streng kulde om vinteren. Hovedvekten av treningen du gjennomfører om vinteren bør uansett ligge på trening med lav intensitet, og ha fokus på å bygge opp treningsvolum frem mot neste sesong.

Relaterte artikler:

Rolig trening om vinteren

Hvor hardt skal du trene om vinteren

Om forfatteren

Legg inn kommentar