Halvmaraton under 1.30 med fartslek

Halvmaraton under 1.30 med fartslek. Lær hvordan du kan trene fartslek for å løpe halvmaraton under 1.30.

Fartslek når du trener for halvmaraton under 1.30

Når du trener for å løpe halvmaraton under halvannen time vil det ofte innebære en god del tempotrening, intervalltrening og annen løpetrening med høyere intensitet. For å variere denne fartstreningen med trening som kan være litt friere, med en intensitet som er litt lavere, kan fartstrening være et alternativ.

I denne artikkelen vil du lære om hvordan du kan trene fartslek, når du trener for å løpe halvmaraton under 1.30.

Trene fartslek for halvmaraton

Fartslek er en effektiv, enkel og morsom form for fartstrening som kan gjøre det enklere for nybegynnere å komme i gang med andre former for løpetrening med høyere intensitet. Fartslek kan være å veksle mellom løping med lav og moderat intensitet, over korte eller lengre distanser. Hvor ofte du veksler mellom å variere tempo, og hvor lenge, kan være tilfeldig, ved at du kan la ditt formnivå eller dagsform bestemme hvor ofte du legger inn fartsøkninger, og hvor lenge disse varer. Fartsleken kan også være mer strukturert, ved at du på forhånd definerer lengden eller tiden på fartsøkningene, og den rolige løpingen mellom hvert intervall.

Som vi har vært inne på tidligere, kan fartslek være en fin måte å variere med annen løpetrening med hard intensitet du gjennomfører i opptreningen til halvmaraton. Trener du ustrukturert fartslek, har du hele tiden full kontroll på med hvilken intensitet du løper, og også med hvor lenge du løper mellom hver fartsøkning.

Intensitet på fartslek for halvmaraton

Intensiteten på fartslek når du trener for å løpe halvmaraton under 1.30 bør ikke være for hard. Du bør veksle mellom lav og moderat intensitet, som betyr at intensiteten er lav mellom hver fartsøkning, og moderat når du gjennomfører fartsøkningene.

Hvordan gjennomføre fartslek for halvmaraton

Når du trener fartslek for halvmaraton, kan hovedvekten av treningen ligge på ustrukturert fartslek, fordi hele hensikten med denne treningen er å ha en lettere form for fartstreningen.

Velg ut en løype som har en lengde på omtrent 5 km. Start med rolig løping i 10-15 minutter. Legg deretter inn 3-6 fartsøkninger. Du bestemmer intensiteten på disse fartsøkningene, og hvor lenge de skal være, men prøv å veksle mellom kortere og litt lengre intervaller. Jogg rolig mellom hvert av intervallene. Du trenger ikke tidsbestemme joggepausene. Ha neste fartsøkning når du føler for det. Avslutt treningsøkta med å løpe ned i 10 minutter, med lett fartslek de siste 3 minuttene, eksempelvis ved at du har 3-5 fartsøkninger med rolig jogg imellom.

Halvmaraton under 1.30 med fartslek

Fartslek kan være en fin måte å gjennomføre lettere fartstrening i perioder med mye intervalltrening og tempotrening, som er vanlig i senere fase av treningsprogrammet. Veksle mellom å trene ustrukturert og strukturert fartslek. Fartslek kan også være et godt alternativ til fartstrening i en tidligere fase, eksempelvis i perioden du gjennomfører basistrening.

Relaterte artikler:

Hvordan løpe halvmaraton under 1.30

Langturer for halvmaraton under 1.30

Om forfatteren

Legg inn kommentar