Godartet svulst i hjernen

En godartet svulst i hjernen er en unormal vekst av celler i hjernen som ikke sprer seg til andre deler av kroppen. Lær mer om symptomer og behandling av godartet svulst i hjernen.

KAMPANJER HOS MILRAB |

Godartede svulster i hjernen er vanligvis ikke like aggressive som ondartede (kreftsvulster), og de har en tendens til å vokse saktere.

Hva vil det si at en svulst er godartet?

En svulst beskrives som godartet når den har visse egenskaper og oppfører seg på en måte som gjør den mindre aggressiv og mindre sannsynlig å spre seg til andre deler av kroppen. Her er noen kjennetegn ved godartige svulster:

 1. Lokalisert vekst: Godartige svulster vokser vanligvis lokalt, og de forblir innenfor sitt opprinnelige sted uten å invadere omkringliggende vev eller organer. Dette er i motsetning til ondartede svulster (kreft), som har evnen til å invadere nærliggende vev og spre seg til andre deler av kroppen gjennom en prosess som kalles metastase.
 2. Ikke-invasiv: Godartige svulster invaderer ikke blodkar eller lymfeknuter og kan derfor ikke spre seg gjennom blodbanen eller lymfesystemet.
 3. Velavgrenset: Godartige svulster har vanligvis en tydelig avgrensning fra det omkringliggende normale vevet, noe som gjør det lettere for kirurgen å fjerne hele svulsten under operasjon.
 4. Sakte vekst: Godartige svulster har en tendens til å vokse saktere enn ondartede svulster. Dette betyr at de ofte kan være til stede i lang tid uten å forårsake alvorlige symptomer.
 5. Lavere sannsynlighet for tilbakefall: Etter kirurgisk fjerning av en godartet svulst er sjansen for at svulsten kommer tilbake (tilbakefall) lavere sammenlignet med ondartige svulster.

Selv om godartige svulster generelt anses som mindre aggressive enn ondartige svulster, kan de likevel forårsake symptomer og kreve behandling avhengig av deres beliggenhet og størrelse. Noen godartige svulster kan presse på omkringliggende vev og organer, noe som kan føre til symptomer avhengig av hvor de er lokalisert. Behandlingen for en godartet svulst kan variere fra observasjon (hvis svulsten ikke gir symptomer eller er liten) til kirurgisk fjerning, stråleterapi eller andre tilnærminger, avhengig av individuelle forhold og svulstens egenskaper. Det er viktig å konsultere en medisinsk spesialist for å bestemme den beste behandlingsplanen basert på din situasjon.

Relatert: Levetid for lungekreft med spredning til hjernen

Hvor lenge kan man leve med svulst i hjernen?

Levetiden for en person med en hjernesvulst varierer betydelig avhengig av flere faktorer, inkludert typen svulst, graden av malignitet (om den er godartet eller ondartet), svulstens beliggenhet, tidspunktet for diagnosen, og responsen på behandling. Her er noen viktige punkter å vurdere:

 1. Godartige svulster: Godartige hjernesvulster har vanligvis en mye bedre prognose enn ondartige svulster (kreft). Mange mennesker med godartige svulster kan leve et normalt liv, spesielt hvis svulsten kan fjernes kirurgisk eller effektivt behandles.
 2. Ondartige svulster: Ondartige hjernesvulster kan variere betydelig i aggressivitet og prognose. Noen ondartige svulster kan være svært aggressive og føre til rask forverring av helsen, mens andre kan ha en mer langsomt fremadskridende karakter.
 3. Behandlingseffektivitet: Effektiv behandling kan forbedre prognosen. Kirurgi, stråleterapi, kjemoterapi og andre behandlingsformer kan brukes avhengig av svulstens type og stadium. Noen ganger kan svulster krympe eller holdes under kontroll i lang tid med riktig behandling.
 4. Beliggenhet: Svulstens beliggenhet i hjernen kan også påvirke prognosen. Svulster som er vanskelige å operere på grunn av deres beliggenhet i kritiske områder av hjernen, kan være mer utfordrende å behandle.
 5. Pasientens generelle helse: Pasientens alder, generelle helse og evne til å tåle behandling spiller også en rolle i prognosen.

Det er umulig å gi en generell forventet levetid for alle som har en hjernesvulst, da dette avhenger av så mange variabler. Noen mennesker lever i mange år med hjernesvulster og opprettholder en god livskvalitet, mens andre kan ha en mer aggressiv svulst og en kortere forventet levetid.

Det er viktig for en person med en hjernesvulst å arbeide tett med et team av medisinske fagpersoner, inkludert nevrologer, nevrokirurger og onkologer, for å utvikle en behandlingsplan og få en mer nøyaktig prognose basert på deres spesifikke situasjon. Med riktig behandling og omsorg kan mange mennesker leve et meningsfylt liv selv etter en hjernesvulstdiagnose.

Relatert: Levetid for kreft med spredning til hjernen

Kan en godartet svulst bli ondartet?

Ja, det er mulig for en godartet svulst å bli ondartet, selv om dette er relativt sjeldent. Dette fenomenet kalles malignitetstransformasjon eller transformasjon fra en godartet til en ondartet svulst. Det er viktig å merke seg at ikke alle godartige svulster har potensial til å bli ondartede, og det er flere faktorer som kan påvirke sannsynligheten for en slik transformasjon:

 1. Svulsttype: Noen typer godartige svulster har en høyere risiko for malignitetstransformasjon enn andre. For eksempel er noen godartige svulster i hjernen mer sannsynlig å utvikle seg til ondartede svulster enn svulster i andre deler av kroppen.
 2. Genetiske faktorer: Visse genetiske mutasjoner og genetiske syndromer kan øke risikoen for at en godartet svulst blir ondartet.
 3. Langvarig tilstedeværelse: Svulster som har eksistert i kroppen over lengre tid, kan ha en høyere risiko for malignitetstransformasjon enn nylig oppdagede svulster.
 4. Inflammatoriske faktorer: Kronisk betennelse i området rundt svulsten kan øke risikoen for transformasjon.
 5. Behandling og skade: Noen ganger kan behandling som stråleterapi eller kirurgi, selv om den er ment å fjerne en godartet svulst, øke risikoen for malignitetstransformasjon.

Malignitetstransformasjon kan føre til en betydelig endring i svulstens oppførsel, inkludert økt vekstrate, invasjon av omkringliggende vev og spredning til andre deler av kroppen. Når en tidligere godartet svulst blir ondartet, blir den vanligvis behandlet som en ondartet svulst (kreft), og behandlingsplanen tilpasses i henhold til dette.

Det er viktig for personer som har blitt diagnostisert med en godartig svulst, å følge opp med regelmessige kontroller og oppfølging hos sine medisinske fagpersoner for å overvåke eventuelle endringer i svulstens oppførsel og vurdere risikoen for malignitetstransformasjon.

Relatert: Dårlig matlyst og kreft

Kan man overleve svulst på hjernen?

KAMPANJER HOS MILRAB |

Ja, mange mennesker kan overleve svulster i hjernen, avhengig av flere faktorer, inkludert typen svulst, svulstens plassering, graden av malignitet, tidspunktet for diagnose og responsen på behandling. Her er noen viktige punkter å vurdere:

 1. Godartige svulster: Godartige hjernesvulster har generelt en bedre prognose enn ondartige svulster (kreft). Mange mennesker med godartige hjernesvulster kan forvente en god livskvalitet og en normal forventet levetid, spesielt hvis svulsten kan fjernes kirurgisk eller effektivt behandles.
 2. Ondartige svulster: Prognosen for ondartige hjernesvulster varierer avhengig av typen svulst, graden av malignitet og omfanget av spredning. Noen ondartige svulster kan være mer aggressive og ha en dårligere prognose, mens andre kan være mer responsiv til behandling.
 3. Tidlig diagnose og behandling: Tidlig påvisning av hjernesvulster og rask igangsetting av behandling kan forbedre prognosen betydelig. Dette kan innebære kirurgi, stråleterapi, kjemoterapi eller en kombinasjon av disse.
 4. Svulstens beliggenhet: Svulstens beliggenhet i hjernen kan påvirke prognosen. Svulster som er vanskelige å operere på grunn av deres beliggenhet i kritiske områder av hjernen, kan være mer utfordrende å behandle.
 5. Pasientens generelle helse: Pasientens alder, generelle helse og evne til å tåle behandling spiller også en rolle i prognosen.
 6. Kompleksitet av behandlingen: En mer omfattende behandlingsplan som inkluderer kirurgi, stråleterapi og kjemoterapi kan være nødvendig for å håndtere mer aggressive svulster.
 7. Individuell variasjon: Prognosen kan variere betydelig fra person til person, selv med samme type svulst og behandling, på grunn av individuelle forskjeller og respons på behandlingen.

Det er viktig å merke seg at selv om hjernesvulster kan være alvorlige, er det mange mennesker som lever lenge og har en god livskvalitet etter en hjernesvulstdiagnose. Det er også kontinuerlig forskning og utvikling av nye behandlinger som kan forbedre prognosen for personer med hjernesvulster.

For en nøyaktig prognose og behandlingsplan er det viktig å konsultere med et team av medisinske fagpersoner, inkludert nevrologer, nevrokirurger og onkologer, som kan vurdere individuelle forhold og utvikle den beste tilnærmingen for hver pasient.

Relatert: Hvordan kjennes en kreftkul ut

Symptomer på godartet svulst i hjernen

Likevel kan de forårsake symptomer avhengig av deres størrelse og plassering, da de kan trykke på omkringliggende hjernevev eller påvirke hjernens funksjon.

Symptomer på en godartet hjernesvulst kan variere, men de kan inkludere:

 1. Hodepine: Vanlige og vedvarende hodepiner er et vanlig symptom.
 2. Nevrologiske symptomer: Dette kan inkludere endringer i tale, synsproblemer, problemer med balanse og koordinasjon, muskelsvakhet eller kramper, nummenhet i lemmer eller andre nevrologiske utfordringer.
 3. Endringer i mental status: Forandringer i humør, atferd eller kognitiv funksjon kan også forekomme.

Diagnosen og behandlingen av en godartet hjernesvulst krever medisinsk vurdering. Dette kan inkludere bildediagnostikk som magnetisk resonanstomografi (MR) eller datatomografi (CT) for å identifisere svulsten og bestemme dens plassering og størrelse. Behandlingen vil avhenge av flere faktorer, inkludert svulstens type, størrelse og plassering, samt pasientens generelle helse. Behandlingsalternativene kan omfatte overvåkning uten behandling, kirurgi for å fjerne svulsten, strålebehandling eller kjemoterapi i enkelte tilfeller.

Det er viktig å oppsøke medisinsk hjelp hvis du opplever symptomer som kan indikere en hjernesvulst, da tidlig påvisning og behandling kan være avgjørende for å oppnå best mulig resultat. Hjernesvulster er komplekse, og behandlingen må tilpasses individuelt for hver pasient.

Relatert: Hvorfor vekttap ved kreft

Hodepine

Hodepine er en av de mulige symptomene på en godartig svulst i hjernen, selv om det er viktig å merke seg at hodepine er et vanlig symptom som kan ha mange årsaker, og det er ikke nødvendigvis forbundet med en hjernesvulst. Hodepine forårsaket av en hjernesvulst kan variere i intensitet, varighet og karakter. Her er noen andre symptomer som kan være assosiert med en godartig hjernesvulst:

 1. Endringer i synet: Dette kan inkludere dobbeltsyn, tåkesyn, redusert synsfelt eller andre visuelle problemer.
 2. Kvalme og oppkast: Spesielt om morgenen eller når hodepinen blir verre.
 3. Endringer i kognitiv funksjon: Dette kan inkludere problemer med konsentrasjon, hukommelse eller generell mental tåke.
 4. Nevrologiske symptomer: Godartige hjernesvulster kan påvirke nærliggende hjerneområder og forårsake symptomer som svakhet, nummenhet, balanseproblemer eller koordinasjonsproblemer.
 5. Anfall: Noen godartige svulster kan føre til epileptiske anfall, som kan variere i alvorlighetsgrad.
 6. Endringer i personlighet eller atferd: Dette kan omfatte endringer i humør, temperament eller sosial funksjon.
 7. Hørselstap eller øreproblemer: Godartige svulster som påvirker øret eller det indre øret, kan føre til hørselstap eller andre øreproblemer.
 8. Endringer i lukt- eller smakssansen: En svulst som påvirker den delen av hjernen som styrer lukt- eller smakssansen, kan føre til endringer i disse sansene.

KAMPANJER HOS MILRAB |

Det er viktig å merke seg at symptomene på en godartig hjernesvulst kan variere avhengig av svulstens beliggenhet og størrelse. Noen ganger kan svulsten være asymptomatisk og oppdages tilfeldig under en annen medisinsk evaluering. Hvis du opplever vedvarende eller uvanlige symptomer, spesielt hvis de blir verre over tid, bør du oppsøke lege for en grundig evaluering og diagnostikk, inkludert bildediagnostiske tester som MR eller CT for å utelukke eller bekrefte tilstedeværelsen av en hjernesvulst.

Nevrologiske symptomer

Nevrologiske symptomer kan være et vanlig tegn på en godartet svulst i hjernen. Disse symptomene oppstår ofte på grunn av svulstens trykk på eller innvirkning på nærliggende hjernevev. Nevrologiske symptomer kan variere avhengig av svulstens beliggenhet, størrelse og type. Her er noen av de vanligste nevrologiske symptomene forbundet med godartige hjernesvulster:

 1. Svakheter og nummenhet: Pasienten kan oppleve svakhet i en arm, ben eller hele kroppen. Nummenhet eller prikking i deler av kroppen kan også forekomme.
 2. Balansetap og koordinasjonsproblemer: Svulsten kan påvirke områder av hjernen som er ansvarlige for balanse og koordinasjon, noe som kan føre til ustøhet og vanskeligheter med å kontrollere bevegelser.
 3. Endringer i tale og språk: Pasienten kan ha vanskeligheter med å finne riktige ord, uttale dem tydelig eller forstå språk.
 4. Synsproblemer: Endringer i synet, som dobbeltsyn, tåkesyn eller nedsatt synsfelt, kan oppstå når svulsten påvirker visuelle områder i hjernen.
 5. Problemer med hørsel eller balanse: Svulster i eller rundt øret kan påvirke hørselen og balansen, og dette kan føre til symptomer som hørselstap, tinnitus (øresus) eller svimmelhet.
 6. Anfall: Enkelte typer godartige hjernesvulster kan utløse epileptiske anfall, som kan variere i alvorlighetsgrad og manifestasjon.
 7. Endringer i følsomhet: Pasienten kan oppleve endringer i følelsen, som for eksempel følelsesløshet eller en brennende følelse i huden.

Det er viktig å merke seg at nevrologiske symptomer ikke er spesifikke for godartige svulster, og de kan også være forårsaket av andre hjerneproblemer, som ondartede svulster, infeksjoner eller autoimmune tilstander. Hvis du opplever noen av disse symptomene eller er bekymret for din helse, bør du søke medisinsk hjelp. En lege vil gjennomføre en grundig vurdering, inkludert bildediagnostiske tester som MR eller CT, for å bestemme årsaken til symptomene og planlegge riktig behandling. Tidlig diagnose og behandling kan være avgjørende for å oppnå gode resultater.

Endringer i mental status

Endringer i mental status kan være et symptomer på en godartig svulst i hjernen, selv om de ikke nødvendigvis er spesifikke for svulster og kan skyldes flere andre medisinske tilstander. Disse endringene i mental status kan variere fra person til person og kan inkludere følgende:

 1. Forvirring: Pasienten kan bli desorientert, ha problemer med å forstå tid og sted, eller oppleve generell forvirring.
 2. Hukommelsesproblemer: Pasienten kan ha vanskeligheter med å huske ting, inkludert hendelser, mennesker eller detaljer fra korttidsminnet.
 3. Problemer med konsentrasjon og oppmerksomhet: Redusert evne til å konsentrere seg, holde fokus eller fullføre oppgaver kan være symptomer.
 4. Endringer i personlighet eller atferd: Pasienten kan oppleve endringer i humør, temperament, eller sosial atferd som ikke er typiske for dem.
 5. Døsighet eller tretthet: Pasienten kan være mer søvnig eller trett enn vanlig.
 6. Hallusinasjoner: Noen ganger kan pasienter oppleve visuelle eller auditive hallusinasjoner som en del av endringene i mental status.
 7. Desorientering: Pasienten kan miste følelsen av tid eller sted og kan ikke forstå hvor de er eller hva som skjer.
 8. Språkproblemer: Vanskeligheter med å finne riktige ord, formulere setninger eller forstå språk kan også forekomme.

Endringer i mental status bør tas på alvor og bli vurdert av en medisinsk fagperson. Selv om disse symptomene kan være forårsaket av en godartet hjernesvulst, kan de også skyldes andre tilstander, inkludert infeksjoner, metabolske forstyrrelser, nevrologiske lidelser eller medikamentbivirkninger. Diagnostiske tester som MR eller CT, samt en grundig medisinsk vurdering, er nødvendige for å fastslå årsaken til disse symptomene og bestemme den mest hensiktsmessige behandlingsplanen. Hvis du eller noen du kjenner opplever slike symptomer, bør du søke øyeblikkelig medisinsk hjelp.

Behandling av godartet svulst i hjernen

Behandlingen av en godartet svulst i hjernen avhenger av flere faktorer, inkludert svulstens størrelse, beliggenhet, type og pasientens generelle helse. Her er noen av de vanligste tilnærmingene til behandling av godartede hjernesvulster:

 1. Observasjon: For små, inaktive svulster som ikke gir symptomer eller truer hjernefunksjonen, kan legen velge å observere svulsten over tid med regelmessige bildediagnostiske undersøkelser som MR eller CT. Dette gjør det mulig å overvåke eventuelle endringer i størrelse eller aktivitet.
 2. Kirurgi: Kirurgisk fjerning av en godartet hjernesvulst kan være nødvendig hvis svulsten er stor, gir symptomer, eller hvis det er bekymringer for at den kan begynne å vokse eller forårsake trykk på viktig hjernevev. Kirurgi kan være en kurativ tilnærming hvis hele svulsten kan fjernes, eller det kan være en delvis fjerning for å lette symptomer og redusere svulstens størrelse.
 3. Stråleterapi: I noen tilfeller, spesielt når kirurgi ikke er en passende behandling eller når en svulst ikke kan fjernes fullstendig, kan stråleterapi brukes. Dette innebærer målrettet stråling for å drepe svulstcellene eller bremse deres vekst.
 4. Stereotaktisk stråleterapi (SRS) eller stereotaktisk strålekirurgi (SRT): Disse teknikkene bruker høyintensitets stråling fra flere vinkler for å nøyaktig målrette og behandle svulsten, vanligvis uten å åpne skallen kirurgisk. Dette kan være et alternativ for svulster som er vanskelige å nå med vanlig kirurgi.
 5. Medikamentell behandling: I noen tilfeller kan legen foreskrive medisiner for å kontrollere symptomer som hevelse rundt svulsten (kortikosteroider) eller epileptiske anfall som kan oppstå på grunn av svulstens trykk på hjernevevet. Medikamentell behandling kan også brukes for å bremse veksten av visse typer godartede hjernesvulster.
 6. Kliniske studier: Pasienter med godartige hjernesvulster kan også vurdere deltakelse i kliniske studier som tester nye behandlingsmetoder eller medikamenter for å forbedre resultatene.

Behandlingen av godartige hjernesvulster er individuell og bør tilpasses pasientens spesifikke situasjon. Det er viktig å diskutere alle tilgjengelige alternativer og risikoer nøye med en medisinsk spesialist som har erfaring med behandling av hjernesvulster.

Referanser

Om forfatteren