God helse og livskvalitet

0
26
God helse og livskvalitet
Foto: Priscilla Du Preez - Unsplash.com
Artikkelen fortsetter etter annonsen fra MILRAB

SOMMERSALG!

200+ TILBUD!

God helse og livskvalitet er viktig for alle, og kan inkludere fysiske, mentale og sosiale faktorer. Lær mer om hva helse og livskvalitet kan være.

Hvorfor er livskvalitet viktig?

Selv om Verdens helseorganisasjon (WHO) definerte helse veldig bredt så lenge som for et halvt århundre siden, har helse i Norge tradisjonelt blitt målt smalt og fra et underskuddsperspektiv, ofte ved hjelp av målinger av sykelighet eller dødelighet. Men helse blir sett på av folkehelsemiljøet som en flerdimensjonal konstruksjon som inkluderer fysiske, mentale og sosiale domener.

Ettersom fremskritt innen medisinsk og folkehelse har ført til kurer og bedre behandling av eksisterende sykdommer og forsinket dødelighet, var det logisk at de som måler helseutfall, vil begynne å vurdere befolkningens helse ikke bare på grunnlag av å redde liv, men også når det gjelder forbedre livskvaliteten.

Hva er livskvalitet?

Livskvalitet er et bredt flerdimensjonalt konsept som vanligvis inkluderer subjektive evalueringer av både positive og negative sider ved livet. Det som gjør det utfordrende å måle er at selv om begrepet «livskvalitet» har betydning for nesten alle og alle faglig disiplin, kan enkeltpersoner og grupper definere det annerledes. Selv om helse er et av de viktigste aspektene i den generelle livskvaliteten, er det også andre – for eksempel jobb, bolig, skole, nabolag. Aspekter av kultur, verdier og åndelighet er også sentrale domener av den generelle livskvaliteten som legger til kompleksiteten i målingen. Likevel har forskere utviklet nyttige teknikker som har bidratt til å konseptualisere og måle disse domenene og hvordan de forholder seg til hverandre.

Artikkelen fortsetter etter annonsen fra MILRAB

TACTICAL WEEK!

OPPTIL 40% RABATT!

Hva er helserelatert livskvalitet?

Konseptet med helserelatert livskvalitet (HRQOL) og dets determinanter har utviklet seg siden 1980-tallet til å omfatte de aspektene av den generelle livskvaliteten som det tydelig kan vises å påvirke helsen – enten fysisk eller mentalt.

  • På individnivå inkluderer livskvalitet fysisk og mental helseoppfatning (eksempelvis energinivå, humør) og deres sammenhenger – inkludert helserisiko og -tilstander, funksjonell status, sosial støtte og sosioøkonomisk status.
  • På fellesskapsnivå inkluderer livskvalitet ressurser, forhold, retningslinjer og praksis på fellesskapsnivå som påvirker befolkningens helseoppfatning og funksjonelle status.
  • På grunnlag av en syntese av vitenskapelig litteratur og råd fra sine folkehelsepartnere, har livskvalitet blitt definiert som «en persons eller gruppes oppfattede fysiske og mentale helse over tid.»

Konstruksjonen av livskvalitet gjør det mulig for helseorganisasjoner å legitimt adressere bredere områder av sunn offentlig politikk rundt et felles tema i samarbeid med en bredere krets av helsepartnere, inkludert sosialtjenesteinstanser og samfunnsplanleggere.

Spørsmål rundt livskvalitet har blitt en viktig komponent i overvåking av folkehelsen, og anses generelt som gyldige indikatorer på ikke oppfylte behov og intervensjonsresultater. Selvvurdering av helsestatus er også en kraftigere prediktor for dødelighet og sykelighet enn mange objektive helsemessige tiltak. Tiltak rundt livskvalitet gjør det mulig å vitenskapelig demonstrere helsens innvirkning på livskvaliteten, og går langt utover det gamle paradigmet som var begrenset til det som kan sees under et mikroskop.

Relaterte artikler:

Trening og helse

Sammenheng mellom trening og helse

Annonse fra MILRAB

SOMMERSALG!

200+ TILBUD!