Gå raske turer

Er du glad i gå tur og ønsker å ha enda bedre treningseffekt ut av gåturene? Lær mer om hvordan du kan gå raskere turer for å få opp pulsen og øke din aerobe kapasitet.

Hva er aerob kapasitet

Aerob kapasitet vil si evnen til å gå eller løpe over lenger tid med høyere intensitet. Hvor god kapasitet avhenger av hvor effektiv kroppen er til å transportere oksygenrikt blod til muskelcellene. Dette omfatter kapasitet i luftveiene, lungenes evne til gassveksling av oksygen og karbondioksyd mellom luft og blod, blodets evne til å bære oksygen, og om blodåresystemet har nok blodkar til å sirkulere blodet ut i muskulaturen. Når du trener opp din aerobe kapasitet ved å gå turer, øker du din evne til å gå raskere uten at nødvendigvis intensiteten blir høyere.

Med hvilken intensitet du kan gå raske turer

Når du går rolige turer, vil intensiteten mest sannsynlig være lav, dersom du er i normal form. Går du raske turer, kan du gjøre det med en intensitet som veksler mellom lav og moderat intensitet. Lav intensitet kan være 50-70 prosent av makspuls, mens moderat intensitet kan være 70-80 prosent av av makspulsen din kan du finne ved å trekke alder fra 220 (220 – alder).

Hvordan gå raske turer

Hvis du synes er vanskelig å få opp pulsen skikkelig når du går i flate løyper, bør du gå raske turer i kupert terreng. Da kan du gå med lav til moderat intensitet i de flate partiene og med moderat intensitet i motbakkene. Da får du en naturlig i variasjon med hvilken intensitet du går, som følger terrenget du går i. Å gå raske turer på denne måten vil være noe de aller fleste med et visst treningsgrunnlag fra før av greier å gjennomføre. Ønsker du litt større utfordringer, kan du gå i motbakker. Finn en motbakke med 5-7 graders stigning og gå opp bakken med moderat intensitet. Gå ned bakken igjen som pause, og gå opp igjen med en gang du er nede. Gjør dette i ønsket antall repetisjoner.

Relaterte artikler:

Gå tur som trening

Hvorfor gå tur

Om forfatteren

Legg inn kommentar