Gå 5 km hver dag

G

Gå 5 km hver dag. Hvis du synes løping blir for krevende kan du gå 5 km hver dag, der du varierer mellom å gå kuperte løyper og med vekslende intensitet.

Gå tur hver dag

Går du tur hver dag kan det bidra til at du holder deg i form, og terskelen for å gå turer kan for mange være mye lavere enn for jogging eller løping. Sett deg et ambisiøst mål om å gå 5 km hver dag, der du veksler mellom gå i variert terreng med vekslende intensitet.

I denne artikkelen vil du lære mer om hvordan du gå 5 km hver dag, og hvordan du kan gjennomføre gåturene for best mulig treningseffekt.

Sett deg som mål å gå 5 km hver dag

Når du setter deg som mål å gå 5 km hver dag, kan det være enklere for deg å greie målsetningen du har satt deg. For at du skal greie å nå dette målet, bør det være realistisk med tanke på ditt formnivå, og at du planlegger og setter av tid til å gå denne distansen hver dag.

Variasjon når du går 5 km hver dag

Variere med tanke på hvor du går og med hvilken intensitet. Variasjon vil gjøre det mer motiverende å gå tur hver dag, og når du veksler med hvilken intensitet du går turer, kan det bidra til å øke din aerobe kapasitet, og du blir i bedre form. Oksygenopptaket blir bedre, og du vil få mer overskudd og orke mer i hverdagen. Gå turer i variert terreng. Veksle mellom å gå turer i flate løyper og løyper som er mer krevende. Bruk motbakkene til å få opp pulsen. Da får du en naturlig variasjon med tanke på med hvilken intensitet du går turer hver dag.

Gå 5 km hver dag

Å gå 5 km hver dag vil kreve noe planlegging, fordi det vil ta noe tid. Da kan det være lurt å gjennomføre noen av gåturene tidlig om morgenen før jobb eller skole. Da vil du frigjøre tid på ettermiddagene. Variasjon vil være viktig for å opprettholde motivasjon og for å ha best mulig treningseffekt ut av gåturene.

Relaterte artikler:

Gå tur hver dag

Hvorfor gå tur

Forfatter

Legg inn kommentar

Spurt Av Spurt

Spurt.no er et nettsted der du finner det aller meste av artikler om løping og trening. Du finner også artikler om motivasjon, og en rekke kalkulatorer du kan bruke når du trener.

Terje Lien

Terje Lien deler av sine erfaringer med løping og trening.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss! info@spurt.no

Siste innlegg