Gå 5 km hver dag

Gå 5 km hver dag. Hvis du synes løping blir for krevende kan du gå 5 km hver dag, der du varierer mellom å gå kuperte løyper og med vekslende intensitet.

Gå tur hver dag

Går du tur hver dag kan det bidra til at du holder deg i form, og terskelen for å gå turer kan for mange være mye lavere enn for jogging eller løping. Sett deg et ambisiøst mål om å gå 5 km hver dag, der du veksler mellom gå i variert terreng med vekslende intensitet.

I denne artikkelen vil du lære mer om hvordan du gå 5 km hver dag, og hvordan du kan gjennomføre gåturene for best mulig treningseffekt.

Sett deg som mål å gå 5 km hver dag

Når du setter deg som mål å gå 5 km hver dag, kan det være enklere for deg å greie målsetningen du har satt deg. For at du skal greie å nå dette målet, bør det være realistisk med tanke på ditt formnivå, og at du planlegger og setter av tid til å gå denne distansen hver dag.

Variasjon når du går 5 km hver dag

Variere med tanke på hvor du går og med hvilken intensitet. Variasjon vil gjøre det mer motiverende å gå tur hver dag, og når du veksler med hvilken intensitet du går turer, kan det bidra til å øke din aerobe kapasitet, og du blir i bedre form. Oksygenopptaket blir bedre, og du vil få mer overskudd og orke mer i hverdagen. Gå turer i variert terreng. Veksle mellom å gå turer i flate løyper og løyper som er mer krevende. Bruk motbakkene til å få opp pulsen. Da får du en naturlig variasjon med tanke på med hvilken intensitet du går turer hver dag.

Gå 5 km hver dag

Å gå 5 km hver dag vil kreve noe planlegging, fordi det vil ta noe tid. Da kan det være lurt å gjennomføre noen av gåturene tidlig om morgenen før jobb eller skole. Da vil du frigjøre tid på ettermiddagene. Variasjon vil være viktig for å opprettholde motivasjon og for å ha best mulig treningseffekt ut av gåturene.

Relaterte artikler:

Gå tur hver dag

Hvorfor gå tur

Om forfatteren

Legg inn kommentar