Gå 10 km hver dag

Gå 10 km hver dag. Lær mer om hvordan du skal gå hver dag, og hvordan du kan variere med hvilken intensitet du går tur for best mulig treningseffekt.

Hvordan gå tur 10 km hver dag

Å gå tur 10 km hver dag er en betydelig treningsmengde, og vil kreve at du er motivert. Å gå så mye hver dag vil også kreve at du setter av tid til gåturene. Selv med rask gange kan 10 km ta 1 time og 45 minutter. For å ha tid til å gå så mye kan det være at du skal legge en del av gåturene til tidlig om morgenen, for å frigjøre tid på ettermiddag og kveld.

Gå tur som trening

Å få best mulig effekt ut av å gå tur som trening trenger ikke være vanskelig. Den største utfordringen ligger kanskje i det å øke intensiteten noe. Det greier du ved å ha gradvis økning i hvor mye du går med noe høyere intensitet. etter hvert som du blir i bedre form, øker du hvor mye du går med høyere intensitet. Da får du en gradvis tilvenning både mentalt og fysisk, slik at overgangen blir mest mulig skånsom.

Gå 10 km hver dag med vekslende intensitet

Når du skal gå tur hver dag, bør du gå turer med vekslende intensitet. Det vil gi deg optimalt treningsutbytte av gåturene. Øke intensiteten naturlig der det er motbakker, og du kan også øke farten i de lettere partiene når du går tur. Velg om du vil gå hele turen i raskt tempo, eller om du vil legge inn perioder av gåturene, der du går med høyere intensitet.

Gå tur på morgenen

Det er en grunn til at mange liker å gå på morgenen. Det har mange fordeler. Du er avslappet og har bygd opp overskuddet etter en god natts søvn. Å gå tur om morgenen gir deg også rom for refleksjon og ettertanke, og det er fin måte å legge planer for hva som skal skje resten av dagen. Å gå turer gjør deg klar i hodet, og du er mer enn klar for starte dagen etter en tidlig gåtur. Etter å ha gjort unna treningsturen er ettermiddagen frigjort, og du trenger ikke stresse med å finne tid til trening i en ellers så tettpakket hverdag. Dette er i høyeste grad aktuelt når du skal gå 10 km hver dag. Start opp med å gå 1-2 morgener hver uke. Hvis det fungerer greit kan du øke til flere dager der du går tur om morgenen.

Gå 10 km hver dag

Å gå 10 km hver dag er ikke alle forunt, og det kan være flere gode grunner til det. For mange er det rett og slett ikke tid nok, og da kan gåturer om morgenen være et alternativ. Dersom du ikke har et visst treningsgrunnlag fra før av, bør du heller ikke begi deg ut på milelange gåturer. Ha heller en gradvis økning i hvor lange gåturene skal være, og se hvor langt du kommer.

Relaterte artikler:

Gå 5 km hver dag

Hastighet på rask gange

Om forfatteren

Legg inn kommentar