Fra 5 km til halvmaraton

Lær mer om hvordan du kan gå over fra å trene til 5 km til å trene for halvmaraton, for hva du skal trene og hvordan.

Gå over fra 5 km til halvmaraton

Selv om halvmaraton er mer enn 4 ganger så langt som 5 km, kan det være relativt enkle grep du kan ta når du skal gå over fra å trene for 5 km til å trene for halvmaraton, avhengig av hvordan du trener for 5 km. Det kan være at du allerede trener langturer, intervalltrening og tempotrening. Da vil det største endringen kanskje være å øke treningsmengden gradvis, slik at du venner beina til å løpe over et lenger tidsrom. Har du allerede gode rutiner der du har trent variert og med vekslende intensitet for 5 km, vil den største forskjellen bli at du gradvis går over til å trene mer. Skal du løpe halvmaraton for å fullføre, er det en fordel, men kanskje ikke nødvendig å legge inn mye trening med høyere intensitet. Hovedvekten av treningen din skal uansett være med lav intensitet. Etter hvert som treningsmengden øker når du trener for halvmaraton, kan det være at du skal fordele treningen over flere treningsøkter, slik at belastningen ikke blir for stor på enkeltdager. Når du trener intervall for halvmaraton, kan det være at du skal periodisere intervalltreningen, ved at du har en overvekt av kortintervaller i en tidlig fase av treningsprogrammet, og lenger intervaller i den halvmaratonspesifikke delen av treningsprogrammet. Dersom du er opptatt av å holde et høyere tempo over et lenger tidsrom, bør du vektlegge tempotrening uten pauser.

Relaterte artikler:

Trene for å løpe halvmaraton under 2 timer

Effektivt treningsprogram for å løpe halvmaraton under 1.40

Om forfatteren

Legg inn kommentar