Forbrenning av kalorier på 10 km

Forbrenning av kalorier på 10 km. Hvor mange kalorier forbrenner du på en mil? Bruk RunCulator kalorikalkulator for finne ut hvor mange kalorier du forbrenner på 10 km.

Hvor mange kalorier forbrenner du på 10 km?

Løping er en av de mest effektive måtene du kan forbrenne kalorier på. Dessverre er det ikke mulig å fortelle nøyaktig hvor mange kalorier du forbrenner, siden den nøyaktige mengden er avhengig av flere faktorer (f.eks. terreng, atmosfærisk trykk, trivsel, formnivå). Det er imidlertid mulig å estimere et nøyaktig kaloriforbruk basert på distansen og vekten på løperen. Jo lenger du løper desto mer kalorier vil du forbrenne. Det er også verdt å merke seg at hastigheten når du løper ikke har noen betydning for forbrenning av kalorier. 10 kilometer på 35 minutter og 10 kilometer på 1 time vil føre til samme energiforbruk av samme løper. Jo tyngre løperen er, jo mer kalorier vil bli forbrent.

Beregne forbrenning av kalorier med RunCulator

Velg fanen ‘Kalorikalkulator’ i RunCulator og legg inn 10 km under distanse, din vekt og tiden du brukte på distansen. Klikk ‘Kalkulere kalorier’ for å finne ut hvor mange kalorier du har forbrent.

RunCulator

Relaterte artikler:

Hvor mange kalorier forbrenner du når du løper

Runculator

Om forfatteren

Legg inn kommentar