For mye trening

For mye trening

For mye trening. Lær mer om hvorfor for mye trening kan føre til dårligere formutvikling og skader, og hvordan du kan unngå å trene for mye.

Trene for mye

For mange kan kanskje problemstillingen være at de trener for lite, men er du bitt av treningsbasillen kan du raskt havne i en stilling med for mye trening. For mye trening, spesielt for nybegynnere, kan føre til en dårligere formutvikling heller enn bedre, og overtrening og skader kan følge med på lasset. Med relativt enkle grep kan du unngå dette, og heller ha en kontinuerlig og god formutvikling.

For mye trening med for hard intensitet

Dette er den klassiske måten mange ender opp for mye trening, at det blir for mye trening med for hard intensitet. Har du en overvekt av trening med for hard intensitet, kan det der raskt føre til underskudd på restitusjon hvis du fortsetter med å trene med høy treningsmengde. På sikt vil det nesten alltid føre til en dårligere formutvikling, og i verste fall skader. Løsningen på dette er enkel, men kan likevel være vanskelig for mange, fordi det kan være oppfatning om at hard trening er det som skal til for å bli i bedre form. Du må trene med utgangspunkt i eget formnivå.

Trening med utgangspunkt i eget formnivå

Trener du hele tiden med utgangspunkt i eget formnivå, unngår du for mye trening, og intensiteten på treningen blir også tilpasset hva kroppen din faktisk tåler. Du må øke treningsmengde i takt med at kroppen din blir sterkere og tåler mer trening. Intensiteten på treningen bør alltid stå i forhold til treningsmengde, og trening med hard intensitet bør aldri overstige 20 prosent av den totale treningsmengden. Å trene med utgangspunkt i eget formnivå vil gjøre treningen mer motiverende, fordi du hele tiden har kontroll på hvor mye du trener og hvor hardt du trener. Det kan ta lenger tid før du kommer i den formen du ønsker, men til gjengjeld vil du ha en jevn og oppadgående form, og reduserer samtidig risikoen for skader.

Restitusjon, restitusjon, restitusjon

For mye og for hard trening for raskt, vil som vi har vært inne på føre til et underskudd av restitusjon. Du må tenke restitusjon i alle ledd av treningen du gjennomfører. Planlegge restitusjon på lik linje som treningen, og restituere når du har behov for det. De aller fleste skader som oppstår kan spores tilbake til for lite restitusjon, og for mye trening bidrar til at det ikke blir tid nok for å restituere tilstrekkelig. Skap et behov for restitusjon gjennom treningen, og se på restitusjon som en bonus for treningen du har gjennomført. Synes du det er vanskelig å restituere, så tenk på at det er restitusjon som gjør deg i form. Det er når du restituerer at du blir sterkere, raskere og mer utholdende.

For mye trening

Å trene for mye kan enkelt gjøres noe med, men da må du kanskje erkjenne at du har for høy treningsmengde, trener for mye med hard intensitet og ikke har tilstrekkelig med restitusjon. Først da kan du gjøre noe med det, og bonusen kan være en bedre formutvikling og redusert risiko for skader.

Relaterte artikler:

Slapp under trening

Trene for mye

Om forfatteren

Legg inn kommentar