For mye B12 i blodet

I denne artikkelen vil vi utforske hva det betyr å ha for mye B12 i kroppen, årsakene til dette fenomenet, samt symptomer og behandlingsmuligheter.

Noen mennesker tror at å ta høye doser B12 – i stedet for det anbefalte inntaket – er best for helsen deres. Denne praksisen har ført til at mange lurer på hvor mye av dette vitaminet er for mye. Denne artikkelen undersøker helsemessige fordeler, i tillegg til potensiell risiko med å ta megadoser av B12.

B12-vitamin, også kjent som kobalamin, er en viktig næringsstoff som kroppen trenger for å fungere ordentlig. Det spiller en avgjørende rolle i dannelsen av røde blodlegemer, nervesystemets helse og DNA-syntese. Mens B12-mangel er velkjent, er det mindre snakk om å ha for mye B12 i blodet. I denne artikkelen vil vi utforske hva det betyr å ha for mye B12 i kroppen, årsakene til dette fenomenet, samt symptomer og behandlingsmuligheter.

Hva betyr det å ha for mye B12 i blodet?

B12-vitamin er vannløselig, noe som betyr at kroppen vanligvis kvitter seg med overskuddet gjennom urinen. Imidlertid kan enkelte tilstander eller faktorer føre til at nivået av B12 i blodet blir for høyt. Dette tilstanden kalles hypervitaminose B12 eller hypercobalaminemi.

Årsaker til hypervitaminose B12

 1. Kosttilskudd: Overforbruk av B12-tilskudd kan føre til høye nivåer av vitaminet i blodet.
 2. Underliggende medisinske tilstander: Noen medisinske tilstander, som lever- eller nyresykdommer, kan føre til redusert evne til å utskille B12 fra kroppen, noe som kan resultere i høye nivåer.
 3. Høy B12-inntak gjennom kostholdet: Inntak av store mengder matvarer rike på B12, som fisk, kjøtt og meieriprodukter, kan også føre til høye B12-nivåer.
 4. B12-injeksjoner: Personer som får regelmessige B12-injeksjoner som behandling for B12-mangel, kan også risikere å utvikle hypervitaminose B12.

Symptomer på hypervitaminose B12

Symptomene på for høye nivåer av B12 i blodet kan variere fra person til person og avhenger av hvor alvorlig tilstanden er. Noen vanlige symptomer inkluderer:

 • Kvalme og oppkast
 • Diaré
 • Nedsatt følelse av smerter og ubehag
 • Nummenhet eller prikking i hender og føtter
 • Svimmelhet eller svakhet
 • Endringer i appetitt
 • Utslett eller kløe

Diagnose av hypervitaminose B12

Hypervitaminose B12 kan diagnostiseres ved hjelp av blodprøver for å måle nivået av B12 i blodet. Legen din kan også utføre andre tester for å undersøke underliggende årsaker og evaluere omfanget av eventuelle komplikasjoner.

Behandling av hypervitaminose B12

Behandlingen av hypervitaminose B12 avhenger av årsaken til tilstanden og alvorlighetsgraden av symptomene. Noen generelle tilnærminger inkluderer:

 1. Stopp av B12-tilskudd: Dersom tilstanden skyldes overforbruk av B12-tilskudd, kan legen anbefale å stoppe eller redusere inntaket.
 2. Behandling av underliggende tilstander: Hvis hypervitaminose B12 skyldes en underliggende medisinsk tilstand, vil behandlingen fokusere på å håndtere den underliggende årsaken.
 3. Symptomatisk behandling: Symptomene kan behandles individuelt, for eksempel med antiemetika for kvalme og oppkast eller smertestillende for ubehag.

Relatert: B12 mangel og lavt stoffskifte

Fordelene med å supplere med vitamin B12

Det er ingen tvil om at vitamin B12 er viktig for helsen. Dette næringsstoffet er ansvarlig for en rekke funksjoner i kroppen din, inkludert dannelse av røde blodlegemer, energiproduksjon, DNA-dannelse og nervevedlikehold. Selv om B12 finnes i mange matvarer, som kjøtt, fjærkre, sjømat, egg, meieriprodukter og forsterkede kornprodukter, får mange mennesker ikke nok av dette viktige vitaminet. Helsemessige forhold som inflammatorisk tarmsykdom, visse medisiner, genetiske mutasjoner, alder og kostholdsrestriksjoner kan alle bidra til et økt behov for B12. Vitamin B12-mangel kan føre til alvorlige komplikasjoner som nerveskader, anemi og tretthet, og det er grunnen til at de som er i risikosonen bør legge til et høykvalitets B12-supplement til kostholdet. Selv om folk inntar tilstrekkelige mengder B12-rik mat og er i stand til å absorbere og bruke dette næringsstoffet, ikke nødvendigvis trenger å supplere, har å ta ekstra B12 vært knyttet til noen helsemessige fordeler.

Relatert: Mat med B12

For eksempel viser studier at B12 supplement kan komme personer uten mangler tilgode:

 • Forbedret stemning: En studie fant at å supplere friske menn med en høy dose B12, forbedret graden av stress og forbedret ytelse på kognitive tester.
 • Reduserte symptomer på angst og depresjon: Behandling med et supplement som inneholder en høy dose B12 i 60 dager forbedret depresjons- og angstsymptomer betydelig hos voksne sammenlignet med en placebo.

Selv om B12-tilskudd ofte tas for å øke energinivået, er det foreløpig ingen holdepunkter som tyder på at mer B12 øker energien hos personer med tilstrekkelige nivåer av dette vitaminet. Imidlertid vil B12-tilskudd sannsynligvis øke energinivået hos de som har mangler, da dette næringsstoffet spiller en viktig rolle i å konvertere mat til energi.

Er det å ta høye doser av B12 nyttig eller skadelig?

Siden B12 er et vannløselig vitamin, anses det generelt som trygt, selv i høye doser. Det er ikke etablert noe tolerabelt øvre inntaksnivå (UL) for B12, på grunn av det lave giftighetsnivået. UL refererer til den maksimale daglige dosen av et vitamin som sannsynligvis ikke vil forårsake uheldige bivirkninger i befolkningen generelt. Denne terskelen er ikke satt for B12, fordi kroppen din skiller ut hva den ikke bruker gjennom urinen.

For mye B12 i blodet har imidlertid vært knyttet til noen negative bivirkninger. Flere studier har vist at megadoser av vitaminet kan føre til utbrudd av kviser. Likevel bør det bemerkes at de fleste av disse studiene fokuserte på høydoserinjeksjoner i stedet for orale tilskudd. Det er også noe som tyder på at høye doser B12 kan føre til negative helseutfall hos personer med diabetes eller nyresykdom. En studie fant at personer med diabetisk nefropati (tap av nyrefunksjon på grunn av diabetes) opplevde en raskere nedgang i nyrefunksjonen når de ble supplert med høydose B-vitaminer, inkludert 1 mg per dag B12. Dessuten hadde deltakerne som fikk høye doser B-vitaminene større risiko for hjerteinfarkt, hjerneslag og død, sammenlignet med de som fikk placebo. En annen studie med gravide kvinner viste at ekstremt høye B12-nivåer på grunn av vitamintilskudd økte risikoen for autismespekterforstyrrelse i avkommet. Selv om det er bevis for at supplementering med B12 kan forårsake negative helseutfall, har studier vist at daglige orale tilskudd på opptil 2 mg (2000 mcg) B12 er trygge og effektive i behandling av B12-mangel. For referanse er det anbefalte daglige inntaket (RDI) vitamin B12 2,4 mcg for både menn og kvinner, selv om gravide og ammende kvinner har et større behov.

Relatert: For mye B12 i blodet

B12 normalområde

For sunne individer som ikke er utsatt for B12-mangel, bør det å spise et balansert og sunt kosthold gi det B12 kroppen trenger. Matkilder til dette vitaminet inkluderer egg, rødt kjøtt, fjærkre, sjømat, melk, yoghurt og fullkorn. Imidlertid bør individer på medisiner som påvirker absorpsjon av B12, gravide eller ammende kvinner, veganere og alle med en tilstand som har negativ innvirkning på absorpsjonen av eller øker behovet for B12, ta et supplement. I tillegg tyder bevis fra befolkningsstudier på at B12-mangel hos eldre voksne er vanlig, og det er derfor det anbefales at voksne over 50 tar tilskudd.

Relatert: B12 mangel og lavt stoffskifte

B12 referanseverdi

Selv om megadoser på opptil 2000 mcg anses som trygge for å behandle B12-mangel, er det alltid best å unngå for store mengder vitamin, spesielt når det ikke er nødvendig. Selv om høye doser B12 daglig ikke vil forårsake skade hos de fleste, bør ekstremt høye doser unngås med mindre det er forskrevet av helsepersonell. Hvis du tror du kan mangle B12, snakk med legen din, som kan anbefale en passende behandling basert på behovet ditt. Selv om det ikke er satt noen UL for B12, avhenger kroppens evne til å absorbere vitaminet av hvor mye den faktisk trenger. For eksempel er det anslått at bare 10 mcg av et 500 mcg B12-tilskudd faktisk absorberes i mennesker uten mangel. Av denne grunn vil ikke høye doser av B12 gi noen fordel for mennesker uten økt behov.

Relatert: Tegn på lavt stoffskifte

Forebygging og råd for B12-inntak

Forebygging av hypervitaminose B12 er like viktig som å unngå B12-mangel. Å opprettholde et balansert kosthold som inkluderer varierte kilder til B12-vitamin, som fisk, kjøtt, meieriprodukter og egg, er avgjørende. For de som er vegetarianere eller veganere, kan det være lurt å ta et B12-tilskudd for å sikre tilstrekkelig inntak av dette viktige næringsstoffet. Det er imidlertid viktig å følge anbefalt dosering og unngå overdreven inntak av tilskudd uten rådgivning fra helsepersonell.

Forstå risikofaktorer

Å forstå risikofaktorene for hypervitaminose B12 kan hjelpe enkeltpersoner med å være oppmerksomme på potensielle faresignaler. Personer med underliggende lever- eller nyresykdommer, samt de som gjennomgår regelmessig B12-behandling, bør være spesielt oppmerksomme på endringer i helsen og rapportere symptomer til legen sin.

Regelmessige helsetester

For personer som tar B12-tilskudd eller som gjennomgår B12-behandling, kan det være nyttig å planlegge regelmessige helsetester for å overvåke B12-nivåene i blodet. Dette kan bidra til å oppdage eventuelle uregelmessigheter tidlig og ta nødvendige tiltak for å unngå komplikasjoner.

Viktigheten av konsultasjon med helsepersonell

Når det gjelder spørsmål om kosttilskudd og ernæring, er det alltid best å konsultere med en kvalifisert helsepersonell eller ernæringsfysiolog. De kan gi individuell veiledning basert på personlige helsebehov og gi anbefalinger som er tilpasset en persons spesifikke situasjon.

Konklusjon

Mens B12-mangel er velkjent, er hypervitaminose B12 mindre vanlig, men kan likevel forekomme. Det er viktig å være oppmerksom på symptomer på både B12-mangel og hypervitaminose for å opprettholde optimal helse. Ved mistanke om hypervitaminose B12, er det viktig å oppsøke lege for riktig diagnose og behandling. Å opprettholde et balansert kosthold og følge legens anbefalinger om kosttilskudd er viktige trinn for å sikre at B12-nivåene i kroppen forblir innenfor et sunt område.

Om forfatteren

Legg inn kommentar