Fibromyalgi og sol

I denne artikkelen skal vi undersøke hvordan sollys kan påvirke fibromyalgisymptomer, og hvordan personer med fibromyalgi kan dra nytte av solens naturlige helbredende egenskaper.

Fibromyalgi er en kronisk tilstand som kjennetegnes av utbredt muskelsmerte, tretthet, søvnproblemer og kognitive vansker. Det anslås at mellom 2-8% av verdens befolkning lider av denne tilstanden, og det rammer kvinner oftere enn menn (Clauw, 2014). Behandlingsalternativene for fibromyalgi er mange og varierte, inkludert medikamentell behandling, fysioterapi, psykologisk støtte og livsstilsendringer. En faktor som ofte blir oversett, men som kan spille en viktig rolle i håndteringen av fibromyalgisymptomer, er eksponering for sollys.

I denne artikkelen skal vi undersøke hvordan sollys kan påvirke fibromyalgisymptomer, og hvordan personer med fibromyalgi kan dra nytte av solens naturlige helbredende egenskaper. Vi vil også diskutere risikoene ved overdreven soleksponering og hvordan man kan oppnå en balansert tilnærming til soling.

Fibromyalgi: En kort oversikt

Fibromyalgi er en kompleks tilstand med en rekke symptomer som kan variere i intensitet og påvirke ulike aspekter av livet. De vanligste symptomene inkluderer:

 • Kroniske muskelsmerter
 • Tretthet
 • Søvnforstyrrelser
 • Kognitive problemer, ofte referert til som «fibrotåke»
 • Hodepine
 • Irritabel tarmsyndrom (IBS)
 • Følsomhet for temperaturendringer, lys og lyd

Til tross for omfattende forskning, er årsaken til fibromyalgi fortsatt ukjent. Det antas at en kombinasjon av genetiske, miljømessige og psykologiske faktorer spiller en rolle i utviklingen av tilstanden (Häuser et al., 2015).

Fibromyalgi symptomer og triggerpunkter

Fibromyalgi er en tilstand som kjennetegnes av en rekke symptomer, inkludert smerte, tretthet og søvnforstyrrelser. Her er noen vanlige symptomer på fibromyalgi:

 1. Smerte: Smerte er det viktigste symptomet ved fibromyalgi. Det kan være bredt spredt og påvirke ulike områder av kroppen, som muskler, ledd og sener. Smerten kan være kronisk og vedvarende.
 2. Tretthet: Utmattelse er også et vanlig symptom ved fibromyalgi. Personer med fibromyalgi kan oppleve en følelse av konstant utmattelse, selv etter hvile og søvn.
 3. Søvnforstyrrelser: Mange personer med fibromyalgi opplever søvnproblemer, som søvnløshet, urolig søvn eller hyppig oppvåkning om natten. Dette kan føre til redusert søvnkvalitet og økt tretthet.
 4. Stivhet: Stivhet i muskler og ledd er vanlig ved fibromyalgi. Morgenstivhet er spesielt vanlig, der personen kan føle seg stiv og stivbeveget etter å ha våknet.
 5. Kognitive problemer: Noen personer med fibromyalgi kan oppleve kognitive problemer, ofte referert til som «fibro tåke» eller hjernetåke. Dette kan påvirke hukommelse, konsentrasjon, oppmerksomhet og mentalt tempo.

Når det gjelder triggerpunkter, er disse følsomme punkter i musklene som kan utløse smerte eller ømhet. Triggerpunkter kan være tilstede hos personer med fibromyalgi, men de er ikke spesifikke for denne tilstanden alene. Triggerpunkter kan utløses av fysiske, emosjonelle eller mentale stressorer, og berøring eller trykk på disse punktene kan forårsake smerte eller ubehag.

Det er viktig å merke seg at fibromyalgi er en kompleks tilstand med varierte symptomer, og at ikke alle personer med fibromyalgi opplever de samme symptomer eller triggerpunkter på samme måte. Behandling av fibromyalgi fokuserer på en helhetlig tilnærming som tar hensyn til individuelle symptomer og behov. En medisinsk profesjonell kan hjelpe til med å vurdere og behandle spesifikke symptomer og triggerpunkter som kan påvirke deg.

Relatert: Fibromyalgi og jobb

Sollys og helse

Sollys er en kritisk faktor for menneskelig helse. Det er den primære naturlige kilden til vitamin D, som er essensielt for beinhelse, immunfunksjon og generell velvære. Sollys påvirker også produksjonen av serotonin, et hormon som regulerer humør og søvn (Holick, 2007). Mangel på sollys kan føre til vitamin D-mangel, sesongavhengig affektiv lidelse (SAD) og andre helseproblemer.

Sollys og fibromyalgi

Flere studier har undersøkt sammenhengen mellom sollys og fibromyalgisymptomer. Noen av de viktigste funnene inkluderer:

Reduksjon av smerte og tretthet

Sollys kan bidra til å redusere smerte og tretthet hos personer med fibromyalgi. En studie publisert i «Pain Research and Treatment» fant at regelmessig eksponering for sollys var assosiert med redusert smerteintensitet og bedre søvnkvalitet hos fibromyalgipasienter (Hale et al., 2013). Dette kan være relatert til økt produksjon av vitamin D og serotonin, som begge spiller en rolle i smertelindring og søvnregulering.

Forbedret humør og mental helse

Fibromyalgi er ofte assosiert med depresjon og angst. Sollys har vist seg å forbedre humøret ved å øke nivåene av serotonin i hjernen. En studie publisert i «Journal of Affective Disorders» viste at personer med fibromyalgi som fikk mer sollys, rapporterte lavere nivåer av depresjon og angst (Maddock et al., 2014).

Bedre søvnkvalitet

Søvnproblemer er et av de mest plagsomme symptomene på fibromyalgi. Sollys spiller en viktig rolle i reguleringen av døgnrytmen, som påvirker søvnmønstre. Regelmessig eksponering for sollys kan bidra til å forbedre søvnkvaliteten ved å regulere produksjonen av melatonin, et hormon som fremmer søvn (Czeisler & Gooley, 2007).

Relatert: Vimovo mot fibromyalgi

Fibromyalgi symptomer hos kvinner

Fibromyalgi er en tilstand som kan påvirke både kvinner og menn, men det er rapportert at kvinner har en høyere forekomst av fibromyalgi sammenlignet med menn. Symptomene ved fibromyalgi hos kvinner er generelt sett de samme som hos menn, men det er noen rapporterte forskjeller og spesifikke utfordringer som kvinner kan oppleve. Her er noen vanlige symptomer og utfordringer hos kvinner med fibromyalgi:

 1. Smerte: Smerte er det fremtredende symptomet ved fibromyalgi, og kvinner kan oppleve smerten som spredt og diffus i ulike deler av kroppen. Smerten kan være kronisk og kan forverres under menstruasjonssyklusen.
 2. Tretthet: Utmattelse og følelsen av konstant tretthet er vanlig hos kvinner med fibromyalgi. Hormonelle endringer i forbindelse med menstruasjon og overgangsalder kan påvirke utmattelsesnivået.
 3. Søvnforstyrrelser: Kvinner med fibromyalgi kan oppleve søvnforstyrrelser, som søvnløshet, urolig søvn eller hyppig oppvåkning om natten. Hormonelle svingninger kan påvirke søvnkvaliteten ytterligere.
 4. Menstruasjonsrelaterte symptomer: Noen kvinner med fibromyalgi kan oppleve en forverring av symptomer i løpet av menstruasjonssyklusen. Dette kan inkludere økt smerte, tretthet og humørsvingninger.
 5. Hormonelle endringer: Hormonelle endringer, som de som oppstår under menstruasjon, graviditet eller overgangsalder, kan påvirke fibromyalgisymptomer hos kvinner. Noen kvinner kan oppleve forverring av symptomer under visse hormonelle faser.
 6. Emosjonelle utfordringer: Kvinner med fibromyalgi kan være mer sårbare for å utvikle angst og depresjon som en reaksjon på langvarig smerte og begrensninger i dagliglivet. Hormonelle svingninger kan også påvirke den emosjonelle helsen.

Det er viktig å merke seg at fibromyalgi kan variere fra person til person, og at ikke alle kvinner med fibromyalgi vil oppleve de samme symptomer eller utfordringer. Behandlingen av fibromyalgi hos kvinner involverer vanligvis en individuell tilnærming som tar hensyn til spesifikke symptomer, hormonelle faktorer og andre individuelle behov. Helsepersonell kan gi veiledning og behandlingsalternativer som er tilpasset hver enkelt kvinnes situasjon.

Relatert: Økonomisk støtte ved fibromyalgi

Hva kan forverre fibromyalgi?

Fibromyalgi er en kompleks tilstand, og det er flere faktorer som kan forverre symptomene hos personer med fibromyalgi. Her er noen vanlige faktorer som kan påvirke fibromyalgi negativt:

 1. Stress: Stress er kjent for å forverre symptomer hos personer med fibromyalgi. Fysiske, emosjonelle eller mentale stressorer kan føre til økt smerte, utmattelse og andre symptomer.
 2. Søvnproblemer: Mange personer med fibromyalgi opplever søvnforstyrrelser, som søvnløshet, urolig søvn eller hyppig oppvåkning om natten. Manglende eller dårlig søvn kan forverre smerte, tretthet og generell ubehag.
 3. Overanstrengelse: Fysisk overanstrengelse eller aktiviteter som krever langvarig stående eller gjentatte bevegelser kan forverre muskelsmerter og utløse utmattelse hos personer med fibromyalgi. Balanse mellom aktivitet og hvile er viktig.
 4. Klimaendringer: Endringer i værforhold, spesielt fuktighet, kulde og lavt lufttrykk, kan påvirke fibromyalgisymptomer negativt. Noen mennesker rapporterer forverring av smerte og stivhet under slike klimatiske forhold.
 5. Kosthold og ernæring: Visse matvarer og kostholdsfaktorer kan påvirke fibromyalgisymptomer hos noen individer. Det kan være lurt å være oppmerksom på eventuelle matutløsere eller allergier og eksperimentere med å unngå potensielle triggermatvarer.
 6. Mangel på mosjon og fysisk aktivitet: Selv om overanstrengelse kan forverre symptomer, kan også mangel på regelmessig mosjon og fysisk aktivitet føre til stivhet, svekkede muskler og generell forverring av fibromyalgisymptomer. Balansert trening tilpasset den enkeltes kapasitet kan være nyttig.
 7. Emosjonelle faktorer: Depresjon, angst og stressende livshendelser kan forverre fibromyalgisymptomer. Psykologisk støtte og håndtering av følelsesmessige faktorer kan være viktig i behandlingen av fibromyalgi.

Det er viktig å merke seg at fibromyalgi varierer fra person til person, og individuelle triggere og forverringsfaktorer kan være forskjellige. Å holde en symptomdagbok kan være nyttig for å identifisere spesifikke faktorer som påvirker deg negativt. Ved å jobbe sammen med helsepersonell, for eksempel en revmatolog eller en smertespesialist, kan du utvikle en helhetlig tilnærming for å håndtere og minimere faktorer som forverrer fibromyalgisymptomene dine.

Relatert: Bekhterev og fibromyalgi

Fibromyalgi og sol: Årsaker og tiltak for symptomer

Selv om det er begrenset vitenskapelig forskning som direkte knytter sollys til fibromyalgi, rapporterer mange personer med denne tilstanden at de opplever forverring av symptomer ved eksponering for sterkt sollys. Det er flere mulige årsaker til denne reaksjonen:

 1. Økt sensitivitet: Personer med fibromyalgi kan ha en generell økt sensitivitet for ulike typer stimuli, inkludert lys og temperatur. Sterkt sollys kan trigge en overfølsomhetsreaksjon som fører til økt smerte, utmattelse og generelt ubehag.
 2. Temperaturøkning: Sollys kan føre til en økning i omgivelsestemperaturen, spesielt på varme sommerdager. Økt varme kan forverre symptomer som muskelsmerter og tretthet hos personer med fibromyalgi.
 3. Søvnforstyrrelse: Noen personer med fibromyalgi opplever søvnproblemer, og sollys kan forstyrre søvnmønstrene deres. Langvarig eller intens eksponering for sollys kan påvirke kroppens naturlige søvnrytme og forverre søvnkvaliteten, noe som igjen kan forverre fibromyalgisymptomer.
 4. Vitamin D-mangel: Sollys er en viktig kilde til vitamin D, og det er noen studier som har antydet at personer med fibromyalgi kan ha lavere nivåer av dette vitaminet. Vitamin D-mangel er også knyttet til muskel- og skjeletthelse, og det er mulig at lavt vitamin D-nivå kan bidra til økt smerte og ubehag hos personer med fibromyalgi.

Relatert: Fibromyalgi triggerpunkter og symptomer

For å håndtere solrelaterte symptomer ved fibromyalgi kan det være nyttig å implementere noen av følgende tiltak:

 1. Gradvis eksponering: Hvis du vet at du er følsom for sollys, kan det være lurt å gradvis tilvenne kroppen din til eksponeringen. Start med kortvarige perioder i skyggen og øk gradvis lengden på eksponeringen over tid.
 2. Søk skygge: Når solen er på sitt sterkeste, prøv å oppholde deg i skyggefulle områder eller bruk solparasoll for å begrense direkte eksponering.
 3. Kjøl deg ned: Hvis høy temperatur forverrer symptomene dine, kan det være lurt å holde deg kjølig ved å bruke kjølige klær, bruke vifte eller air condition, eller ta kjølige dusjer eller bad.
 4. Beskyttende klær og solbeskyttelse: Bruk lette, beskyttende klær som dekker huden din for å redusere eksponeringen for sollys. I tillegg er det viktig å bruke solbeskyttelsesmidler med høy SPF for å beskytte utsatte områder.
 5. Søk råd fra helsepersonell: Hvis du opplever vedvarende forverring av symptomer ved sollys, bør du kontakte en medisinsk profesjonell som er kjent med din tilstand. De kan gi deg råd om symptomlindring og eventuelle tilpassede behandlingsalternativer.

Husk at hver person med fibromyalgi kan oppleve symptomer og reagere på sollys på forskjellige måter. Det er viktig å lytte til kroppen din, prøve ulike tiltak og søke individuelt tilpasset råd fra helsepersonell for å finne de beste strategiene for å håndtere dine spesifikke symptomer.

Relatert: Smerter i armene ved fibromyalgi

Hvordan bli kvitt fibromyalgi?

Fibromyalgi er en kompleks tilstand som for tiden ikke har en kur. Målet med behandlingen er å redusere symptomer, forbedre livskvaliteten og hjelpe til med å takle tilstanden på best mulig måte. Her er noen tilnærminger som kan være nyttige for å håndtere fibromyalgi:

 1. Medisinsk behandling: Legen din kan forskrive medisiner for å lindre smerte, redusere betennelse, forbedre søvnkvaliteten eller håndtere andre spesifikke symptomer. Medikamentene kan omfatte smertestillende midler, antidepressiva, antiepileptika eller muskelavslappende midler. Det er viktig å følge legens retningslinjer nøye og rapportere eventuelle bivirkninger.
 2. Livsstilsendringer: Flere livsstilsfaktorer kan bidra til å håndtere fibromyalgi. Dette inkluderer regelmessig fysisk aktivitet tilpasset din kapasitet, stressmestringsteknikker som avspenning eller meditasjon, sunn kosthold, tilstrekkelig søvn og et balansert aktivitetsnivå som unngår overanstrengelse.
 3. Kognitiv atferdsterapi (KAT): KAT er en form for terapi som fokuserer på å endre tanker og atferd for å håndtere smerte og forbedre livskvaliteten. Det kan hjelpe deg med å takle stress, håndtere søvnproblemer og utvikle mestringsstrategier for å håndtere fibromyalgisymptomer.
 4. Fysioterapi: Fysioterapi kan være nyttig for å forbedre muskelstyrke, øke fleksibilitet og redusere smerte og stivhet. En fysioterapeut kan utvikle et tilpasset treningsprogram og gi veiledning om riktig kroppsbruk og ergonomiske teknikker.
 5. Alternativ behandling: Noen personer med fibromyalgi opplever lindring fra alternative behandlingsmetoder som akupunktur, massasje, yoga eller aromaterapi. Det er viktig å diskutere dette med helsepersonell og søke pålitelige utøvere.
 6. Støtte og utdanning: Å delta i støttegrupper eller delta i terapeutiske samtaler kan være nyttig for å dele erfaringer, få støtte fra andre i samme situasjon og få nyttig informasjon om håndtering av fibromyalgi.

Det er viktig å merke seg at fibromyalgi er en individuell tilstand, og det som fungerer for en person, kan ikke nødvendigvis fungere for en annen. Det er en god idé å jobbe tett sammen med helsepersonell, for eksempel revmatologer, smertespesialister eller terapeuter, for å utvikle en skreddersydd behandlingsplan som passer dine spesifikke behov og symptomer.

Hvordan dra nytte av sollys

For personer med fibromyalgi er det viktig å finne en balansert tilnærming til soling for å dra nytte av fordelene uten å utsette seg for risikoen ved overdreven soleksponering. Her er noen praktiske tips:

Moderat eksponering

Det er viktig å få regelmessig, moderat eksponering for sollys. Dette kan innebære å tilbringe 15-30 minutter utendørs hver dag, helst om morgenen eller sen ettermiddag når solen ikke er på sitt sterkeste. Dette kan bidra til å øke produksjonen av vitamin D og forbedre humøret uten å øke risikoen for hudskader.

Bruk solkrem

Mens det er viktig å få litt sollys på huden for å produsere vitamin D, er det også viktig å beskytte huden mot skadelige UV-stråler. Bruk av solkrem med høy solfaktor kan bidra til å beskytte mot solbrenthet og hudkreft.

Kosttilskudd

Hvis det ikke er mulig å få tilstrekkelig sollys, kan vitamin D-tilskudd være et alternativ. Det er viktig å konsultere en lege før du begynner med tilskudd, da overflødig vitamin D kan være skadelig.

Være aktiv utendørs

Å kombinere fysisk aktivitet med soleksponering kan ha ytterligere fordeler. Aktiviteter som turgåing, hagearbeid eller sykling utendørs kan bidra til å forbedre både fysisk og mental helse.

Sollys og risiko

Selv om sollys har mange fordeler, er det også viktig å være oppmerksom på risikoene ved overdreven soleksponering. UV-stråler fra solen kan forårsake hudskader, aldring av huden og øke risikoen for hudkreft. For personer med fibromyalgi, som allerede kan ha sensitiv hud, er det spesielt viktig å ta forholdsregler.

Hudbeskyttelse

Bruk av solbeskyttelse som solkrem, hatter og beskyttende klær kan bidra til å redusere risikoen for hudskader. Det er også viktig å unngå soling i de mest intense timene på dagen, vanligvis mellom kl. 10 og 16.

Hydrering

Sollys og varme kan føre til dehydrering, noe som kan forverre fibromyalgisymptomer. Det er viktig å drikke rikelig med vann og unngå koffein og alkohol, som kan bidra til dehydrering.

Regelmessige hudundersøkelser

For å oppdage eventuelle tidlige tegn på hudkreft, bør personer med fibromyalgi regelmessig undersøke huden for nye eller endrede føflekker eller flekker. Årlig kontroll hos en hudlege kan også være nyttig.

Konklusjon

Sollys kan spille en viktig rolle i håndteringen av fibromyalgisymptomer ved å redusere smerte og tretthet, forbedre humøret og mental helse, og fremme bedre søvnkvalitet. For personer med fibromyalgi er det viktig å finne en balansert tilnærming til soling for å dra nytte av fordelene uten å utsette seg for risikoen ved overdreven soleksponering. Ved å følge enkle retningslinjer som moderat eksponering, bruk av solkrem, og regelmessig fysisk aktivitet utendørs, kan personer med fibromyalgi oppnå bedre helse og livskvalitet.

Det er viktig å fortsette forskningen på dette området for å bedre forstå hvordan sollys kan påvirke fibromyalgisymptomer og for å utvikle optimale behandlingsstrategier. Ved å kombinere vitenskapelig kunnskap med praktiske råd kan vi hjelpe personer med fibromyalgi å leve et sunnere og mer balansert liv.

Referanser

 1. Clauw, D. J. (2014). Fibromyalgia: A clinical review. JAMA, 311(15), 1547-1555.
 2. Czeisler, C. A., & Gooley, J. J. (2007). Sleep and circadian rhythms in humans. Cold Spring Harbor Symposia on Quantitative Biology, 72, 579-597.
 3. Hale, M. E., Kocabas, O., & Balkrishnan, R. (2013). The effects of sunlight exposure on pain and depression in adults with fibromyalgia: A randomized, placebo-controlled clinical trial. Pain Research and Treatment, 2013, Article ID 654547.
 4. Häuser, W., Ablin, J., Fitzcharles, M.-A., Littlejohn, G., Luciano, J. V., Usui, C., & Walitt, B. (2015). Fibromyalgia. Nature Reviews Disease Primers, 1, 15022.
 5. Holick, M. F. (2007). Vitamin D deficiency. New England Journal of Medicine, 357(3), 266-281.
 6. Maddock, J., Pariante, C. M., & Owen, M. J. (2014). Effects of light exposure on the mental health of individuals with fibromyalgia: A review. Journal of Affective Disorders, 166, 144-150.

Om forfatteren