Fartslek når du er sliten

Fartslek når du er sliten. Lær hvordan du kan trene fartslek når du ønsker en mildere form for fartstrening i perioder du er sliten. 

Trene fartslek når du er sliten

Du må alltid gjøre en avveining av om du bør trene eller gjennomføre restitusjon. Er du i tvil, bør du alltid ha en hviledag eller mer. Det kan være perioder i ditt treningsprogram der du likevel ønsker å gjennomføre fartstrening, men ønsker å gjennomføre med noe lavere intensitet. Da kan fartslek med moderat intensitet være et alternativ for deg. 

Trene fartslek

Fartslek kan være en effektiv, enkel og morsom form for fartstrening som kan gjøre det enklere for nybegynnere å komme i gang med andre former for løpetrening med høyere intensitet. Fartslek kan være å veksle mellom løping med lav og moderat intensitet, over korte eller lengre distanser. Hvor ofte du veksler mellom å variere tempo, og hvor lenge, kan være tilfeldig, ved at du kan la ditt formnivå eller dagsform bestemme hvor ofte du legger inn fartsøkninger, og hvor lenge disse varer. Fartsleken kan også være mer strukturert, ved at du på forhånd definerer lengden eller tiden på fartsøkningene, og den rolige løpingen mellom hvert intervall.

Trene ustrukturert fartslek når du er sliten

Når du er sliten, bør du vurdere å gjennomføre en friere form fartslek, der du legger inn fartsøkninger og intensitet etter hvordan du føler deg. Tilpasse lengden og intensiteten på fartsøkningene. Intensiteten bør uansett ikke overstige moderat. Jogge rolig med svært lav intensitet mellom hver fartsøkning. Dersom du gjennomfører fartslek på denne måten, i stedet for å gjennomføre intervalltrening og tempotrening med hardere intensitet, kan det bidra til at du gradvis får tilbake overskuddet. Som vi har vært inne på tidligere, bør du alltid gjøre en vurdering av om det er forsvarlig å gjennomføre denne type trening, og om du i stedet bør hvile eller gjennomføre restitusjonstrening. 

Restitusjonstrening når du er sliten

Restitusjonstrening kan i mange tilfeller være et godt alternativ til fullstendig hvile, og er som vi har vært inne på tidligere, lettere trening enn den aktiviteten du vanligvis gjennomfører. Restitusjonstrening gjennom jogging med svært lav intensitet øker blodgjennomstrømningen, noe som er med på å hjelpe kroppen til å kvitte seg med slaggstoffer. Løpetrening med svært lav intensitet er med på å transportere vekk væskeansamlinger i og rundt muskler, slik at musklene får tilbake sin normale funksjon. På samme tid øker blodgjennomstrømningen, og flere næringsstoffer blir tilført muskler som er belastet, og vil leges raskere.

Fartslek når du er sliten

Fartslek er trening med høyere intensitet du kan gjennomføre kontinuerlig på innenfor og utenfor sesong. Fleksibiliteten med tanke på med hvilken intensitet du kan trene fartslek, gjør det mulig å gjennomføre fartstrening med lavere intensitet, selv om du er sliten. Vær oppmerksom på at det kan være en hårfin balansegang å trene løping med høyere intensitet når du er sliten, også fartslek. Sørg derfor å hvile eller gjennomføre restitusjonstrening dersom du er usikker på om du skal løpe med høyere intensitet når du er sliten. 

Relaterte artikler:

Trening for å løpe langt uten å bli sliten

Trene når man er sliten

Om forfatteren

Legg inn kommentar