Fartslek for halvmaraton

Lær mer om hvordan du kan trene fartslek for halvmaraton for økt hurtighet og evne til å takle temposkiftninger underveis i løpet.

Hva er fartslek

Fartslek kan være en effektiv, enkel og morsom form for fartstrening som kan gjøre det enklere for nybegynnere å komme i gang med andre former for løpetrening med høyere intensitet. Denne formen kan for fartstrening kan gjennomføres som strukturert eller ustrukturert fartslek. Strukturert fartslek kan være tidsbestemte eller en bestemt distanse du løper, med et bestemt antall repetisjoner. Ustrukturert fartslek er mer fritt, der du gjennomfører antall repetisjoner på tid eller distanse som er bestemt av hva du føler for. Den siste varianten passer fint for nybegynnere. Fartslek kan være å veksle mellom løping med lav og moderat intensitet, over korte eller lengre distanser. Hvor ofte du veksler mellom å variere tempo, og hvor lenge, kan være tilfeldig, ved at du kan la ditt formnivå eller dagsform bestemme hvor ofte du legger inn fartsøkninger, og hvor lenge disse varer. Fartsleken kan også være mer strukturert, ved at du på forhånd definerer lengden eller tiden på fartsøkningene, og den rolige løpingen mellom hvert intervall.

Hvordan trene fartslek for halvmaraton

Har du liten eller ingen erfaring med fartslek fra før av, kan du starte med ustrukturert fartslek, der gjennomfører antall repetisjoner og lengde på fartsøkningene etter følelse. Fartsøkningene trenger ikke være alt for lange. Har du mer erfaring med fartslek kan du utføre strukturert fartslek, og variere mellom korte og lange fartsøkninger.

Intensitet på fartslek for halvmaraton

Intensiteten på fartslek kan veksle mellom lav og moderat. Fartslek skal ikke være for hardt, men være trening du har krefter igjen når du er ferdig med treningsøkta. Spar heller hardtreningen til intervaller.

Fartslek for halvmaraton

Fartslek for halvmaraton er perfekt for nybegynnere som ønsker å gjennomføre mer kvalitetstrening med høyere intensitet. I og med at intensiteten ikke skal være for hard, kan dette være trening som passer for løper på mange nivå.

Relaterte artikler:

Trene til maraton med fartslek

Halvmaraton under 1.30 med fartslek

Om forfatteren

Legg inn kommentar