Fart når du trener fartslek

Fart når du trener fartslek. Lær hvordan du kan bruke SpurtCoach for å beregne farten du skal holde når du trener fartslek.

Beregne fart når du trener fartslek

Hvilken fart du skal holde når du trener fartslek bør alltid ses i sammenheng med hvilken intensitet du holder når du trener. Fartslek er gjerne en mildere form for trening med høyere intensitet, og intensiteten bør helst overstige moderat. For å vite noe om hvilken fart du er i stand til å holde når du trener fartslek, kan du bruke SpurtCoach som raskt og enkelt beregner fart basert på tid og distanse du løper.

Beregne hastighet på fartslek med løpekalkulator

SpurtCoach er en løpekalkulator som enkelt lar deg beregne hvilken fart er i stand til å holde når du trener fartslek. Legg inn ønsket tid og distanse på treningsøkta og beregne fart for å få gjennomsnittsfarten din.

SpurtCoach

Fart og intensitet når du trener fartslek

Som vi var inne på innledningsvis, er det viktig at du hele tiden balanserer farten du skal holde med riktig intensitet. Det er intensiteten som alltid bør være styrende for raskt du løper. Bruk SpurtCoach for estimere hvilken fart du er i stand til å holde, og justere fart etter intensitet når du trener.

SpurtCoach

Sett deg mål med SpurtCoach

Om forfatteren

Legg inn kommentar