Fart når du skal løpe 5 km

Fart når du skal løpe 5 km. Lær mer om hvordan du kan beregne fart du kan trene med og løpe 5 kilometer. 

Hastighet når du skal løpe 5 km

Med hvilken hastighet du greier å løpe 5 kilometer, henger ubønnhørlig sammen med ditt formnivå. Det kan du trene opp slik at du blir i stand til å løpe en raskere 5 km. For å se din formutvikling kan det være interessant å teste hvor raskt du kan løpe en 5 km før og etter en treningsperiode. 

I denne artikkelen vil du lære mer om hvilken fart du kan holde når du skal løpe 5 km, og hvordan du kan beregne farten du skal trene med og holde når du løper 5 km. 

Beregne 5 km fart ut ifra nåværende formnivå

Ta utgangspunkt i farten du greier å holde på en 5 km. Du kan enten gjennomføre et testløp på egenhånd, eller delta i et 5 km løp. Har du en pulsklokke med GPS, vil den enkelt beregne fart og tid på distansen. Alternativt kan du bruke SpurtCoach, som enkelt kan beregne fart og tid ut ifra 5 km distanse.

Beregne 5 km fart med SpurtCoach

Bruk SpurtCoach løpekalkulator til å beregne tid og fart på 5 km. For å beregne din fart på 5 km, legg inn tiden du løper på og 5 under distanse, og kalkulatoren vil regne ut din fart. Husk å velge kilometer som enhet under distanse og fart. 

SpurtCoach

Løper du 5 km på 22:30, vil gjennomsnittsfarten din være 4 minutter og 30 sekunder per km. Da er dette farten på 5 km ut ifra ditt nåværende formnivå. Målet ditt bør være trene på en måte som øker din aerobe kapasitet og fart på distansen, over en bestemt treningsperiode. 

Du bør ha noe å strekke deg etter, og kan ha som mål å øke gjennomsnittsfarten til 4:20 per km. Bruk SpurtCoach for å beregne hvor lang tid du bruker på 5 km med denne hastigheten. Legg inn fart og distanse for å kalkulere tiden på 5 km. Med denne farten på 5 km, blir tiden 21:40. Bruk SpurtCoach for raskt og enkelt å beregne tid og fart på 5 km. 

Trene opp fart til 5 km

Når du har satt deg et mål for med hvilken fart du skal løpe 5 km, kan planlegge hvordan du vil trene. Du bør trene variert der du veksler mellom å løpe med lav, moderat og hard intensitet for 5 km. Husk at hovedvekten av treningen alltid bør være lav, med så mye som 80 prosent av den totale treningsmengden i løpet av en uke. Resterende trening kan bli gjennomført med moderat til hard intensitet.

Beregne farten du skal trene med for 5 km

Når du har et treningsprogram for 5 km, der du varierer med hva du trener og hvilken intensitet, kan du bestemme farten du skal holde når du trener. Husk at du alltid må holde en fart som er i samsvar med intensiteten du skal trene med. Det gjelder for all trening med varierende intensitet. Bruk SpurtCoach løpekalkulator for å beregne farten du kan holde med lav, moderat og hard intensitet, og justere denne farten, slik at den er i samsvar med gjeldende intensitet. 

Fart når du skal løpe 5 km

Farten du skal holde når du trener for 5 km og tenker holde når du konkurrerer i 5 km løp, bør alltid være i samsvar med ditt formnivå. Du bør trene variert for å øke aerob kapasitet og bli raskere på distansen. SpurtCoach er et nyttig verktøy du kan bruke for å beregne hva farten din kan være når du skal trene med varierende intensitet, og som du kan justere med tanke hvilken intensitet du er i stand til å holde. 

Relaterte artikler:

Effektiv trening for å løpe 5 km på 30 minutter

Trene for å løpe 5 km under 20 min

Om forfatteren

Legg inn kommentar