Fart når du skal løpe 200 meter

Fart når du skal løpe 200 meter. Lær mer om hvilken fart du bør holde når du skal trene og løpe 200 meter.

Løpe 200 meter

Når du skal løpe 200 meter er det typisk en kortdistanse, som vil kreve hurtighet og eksplosivitet. Når du trener for å løpe 200 meter, vil det kreve at du trener på å løpe kortintervall med høy intensitet. Hvilken fart du skal holde når du skal løpe 200 meter vil henge nøye sammen med hvilken intensitet du trener med.

I denne artikkelen vil du lære mer om hvordan du kan beregne fart på 200 meter, og hvilken fart du kan holde.

Sammenhengen mellom fart og intensitet

Når du når du løper i 200 meter i konkurranse, er det ikke usannsynlig at du går over til å løpe anaerobt, som vil si at du muskelcellene i kroppen ikke lenger får nok oksygen i forbrenningsprosessen. Likevel, siden det er relativt lite å hente på å trene anaerobt, bør du ha fokuset på å øke aerob kapasitet. Når du da trener kortintervall for 200 meter og trener aerobt, vil det være intensiteten som er styrende for hvilken fart du løper med. Å trene kortintervall på terskel eller noe under, vil bidra til at du øker din aerobe kapasitet, noe som på sikt kan bidra til at farten øker.

Løpe 200 meter med høy intensitet

Når du trener for å løpe 200 meter, kan du gjøre det med moderat til hard intensitet. Intensiteten bør som vi har vært inne på tidligere, ikke overstige anaerob terskel, selv om det kan forekomme mot slutten av en intervalltrening der du løper 200 meter intervaller. Ha korte pauser når du trener kortintervall, for å opprettholde høy intensitet.

Beregne fart på 200 meter med SpurtCoach

Sett deg fartsmål på 200 meter med SpurtCoach. SpurtCoach er fartskalkulator du kan bruke for å estimere fart, distanse og tid. Når du skal trene og løpe 200 meter, legger du inn distanse og tid for å beregne fart, og kan på den måten beregne hvilken gjennomsnittsfart du har som mål å løpe på.

SpurtCoach

Det kan være en fordel om du vet omtrent hvor lang tid du bruker på å løpe 200 meter nå, slik at du kan estimere et fartsmål du kan strekke deg etter som er realistisk, men likevel ambisiøst. Prøv deg frem til du finner et passende fartsmål med hastighetskalkulatoren.

Relaterte artikler:

Fartstrening med SpurtCoach

Trene 400 meter intervall

Om forfatteren

Legg inn kommentar