Fart når du skal løpe 10 km

Fart når du skal løpe 10 km. Lær mer om hvordan du skal beregne fart når du trener for å løpe 10 km.

Fart når du trener for å løpe 10 km

Hvilken fart du skal holde når du trener for 10 km, vil naturlig henge sammen med dine ambisjoner for distansen, avhengig av om du trener for å fullføre eller løpe 10 km på en bestemt tid. Farten du greier å holde avhenger blant annet hvordan du har trent har trent i forkant, i tillegg til en rekke andre individuelle forutsetninger.

I denne artikkelen vil du lære mer om fart når du skal løpe 10 km, hvordan du kan trene, og hvordan du skal beregne fart når du konkurrerer.

Sett deg mål for 10 km

For å vite noe om med hvilken fart du skal løpe i, bør du sette deg mål med 10 kilometeren. Det kan være at du har som mål å fullføre eller løpe distansen på en bestemt tid. Avhengig av hvilke mål du har for distansen, legger du opp et variert treningsprogram, som gradvis skal bidra til at du blir en sterkere, raskere og mer utholdende løper. Er målet å fullføre 10 km, kan det være tilstrekkelig med å trene løping med lav intensitet. Likevel kan det være lurt å gjennomføre noe fartstrening, som fartslek og intervalltrening. Trening med høyere intensitet, kombinert med trening med lavere intensitet, kan gjøre det enklere å fullføre distansen. Har du et bestemt tidsmål, setter deg mål for med hvilken intensitet du skal gjennomføre trening med lav, moderat og hard intensitet.

Trene etter fart og intensitet

Når du trener for å løpe en raskere 10 km, bør hovedfokuset alltid ligge på med hvilken intensitet du skal trene. Intensitet skal alltid være styrende. Trener du utelukkende etter fart, står du i fare for å trene for hardt, dersom målene for hvilken fart du ønsker å holde ikke er samsvar med ditt formnivå. Det er fullt mulig å trene etter fart, men alltid i samsvar med riktig intensitet på treningen du gjennomfører. Test ut hvilken fart du greier å holde med en gitt intensitet, og sett deg et fartsmål et stykke frem i tid. Hvis du greier å holde en fart på 4:30 når du løper intervall, kan du eksempelvis ha som mål å løpe intervall på 4:25 et stykke frem i tid. Bruk SpurtCoach for å beregne fart du har som mål å løpe med.

Hvilken fart du skal holde når du konkurrerer

Vær ærlig med deg selv når du står på startstreken og hold deg til en fart på 10 km du vet du er i stand til å holde. Det er fort gjort å bli ambisiøs, og setter deg som mål å løpe i en høyere fart. Det vil nesten alltid straffe seg mot slutten av et løp. Da er det bedre å holde igjen litt og heller gi det du kan mot slutten av løpet, når du vet at du holder helt inn.

Fart når du skal løpe 10 km

Fart når du skal løpe 10 km vil som vi har vært inne på i denne artikkelen være bestemt av en rekke faktorer. Det viktigste du kan gjøre for å bli raskere på 10 km er å trene variert med lav, moderat og hard intensitet, og at du gjør det med utgangspunkt i ditt formnivå. Dersom du ikke når ditt fartsmål når du endelig står på startstreken, skal du heller ikke prøve å løpe i en fart du vet du ikke er trent for. Det vil nesten alltid føre til at du går på en smell på et eller annet tidspunkt i løpet. Sett deg heller nye mål for et løp senere, og trene jevnt og trutt for å nå dette målet.

Relaterte artikler:

Treningsprogram 10 km under 50 min

intervalltrening for å løpe 10 km under 45 min

Om forfatteren

Legg inn kommentar