Fart når du løper motbakkeintervall

Fart når du løper motbakkeintervall. Lær mer om hvilken fart du bør holde når du løper motbakkeintervall, og hvordan du enkelt kan beregne farten.

Hastighet når du løper intervall i motbakker

Hvilken fart du skal holde når du trener motbakkeintervall kan være interessant, spesielt med tanke med hvilken intensitet du skal holde når du gjennomfører motbakketrening. Farten du holder på intervallene når du løper i motbakker bør i stor grad være styrt av intensiteten du tenker å holde på treningen. Derfor vil det være viktig å kjenne dine grenser og vite hvilken fart du kan holde for at treningen ikke skal gå over til å bli anaerob.

I denne artikkelen vil du lære mer om hvilken fart du bør holde når du trener i motbakker, og hvordan du kan beregne farten.

Med hvilken intensitet du ønsker å gjennomføre motbakkeintervall

Selv om motbakkeintervaller ofte blir gjennomført med høy intensitet, er det likevel viktig at du har klart for deg med hvilken intensitet du ønsker å holde på treningen. intensiteten vil i stor grad styre farten du skal holde på motbakkeintervallene. Er målet at du skal trene med moderat til hard intensitet og du holder en hastighet som gjør at du trener med hard intensitet, må du senke farten. Det er sjelden eller aldri noe problem å løpe med for lav intensitet i motbakker, snarere tvert i mot. Det kan heller være en utfordring å holde seg innenfor aerob sone når du trener i motbakker.

Beregne fart når du trener motbakkeintervall

Når du kjenner dine grenser med tanke på med hvilken intensitet du skal gjennomføre motbakketrening, kan du beregne med hvilken fart du skal løpe intervallene. Du kan bruke SpurtCoach, som gjør det enkelt og raskt å kalkulere hvilken fart du holder på en gitt distanse i motbakker.

SpurtCoach

Dersom du løper 100 meter i motbakke på 23 sekunder, vil det tilsvare en fart på 4 minutter per km. Hvis du holder deg innenfor den intensiteten du ønsker å gjennomføre motbakketreningen, kan du sette deg et mål om løpe 100 meter i motbakke på 22 sekunder, som vil gi en gjennomsnittsfart på 3:50 per km. Prøv deg frem og justere farten slik at den er i samsvar med hvilken intensitet du ønsker å trene.

Relaterte artikler:

Fart når du skal løpe 200 meter

Fart når du skal løpe 10 km

Om forfatteren

Legg inn kommentar