HØSTTURER!

SPAR OPPTIL 40% FØR DET ER FOR SENT


Fart når du jogger

Fart når du jogger. Lær mer om hvilken fart man kan ha når man jogger, og hvordan du skal finne din fart når du trener i joggetempo.

Hvilken fart når du jogger

Ofte blir begrepene jogging og løping brukt om hverandre, men jogging blir vel blant de aller fleste definert som løping med lavt tempo. Jogging kan være noe alle løpere gjennomfører, uavhengig av formnivå, men er mest utbredt blant nybegynnere.

I denne artikkelen vil du lære mer om hvilken fart man kan når man jogger, og hvordan du skal finne din joggefart når du trener.

Jogging er løping i lavt tempo

Jogging kan være løping i lavt tempo. Hva som er lavt tempo vil variere avhengig av hvem du spør. Spør du en eliteutøver kan lavt tempo være løping der farten er 4 minutter per km, men kan det kalles jogging? Selv om jogging kan være løping i lavt tempo, betyr det ikke nødvendigvis at intensiteten er lav. Mange nybegynnere trener med høy intensitet, selv om tempoet er lavt.

Din fart når du jogger

Hva som er ditt joggetempo, kan du finne ut av ved å kjenne til dine pulssoner.

For å ha full kontroll på med hvilken puls du skal jogge, bør du trene med pulssoner. Pulssoner er inndeling av soner du kan trene innenfor, avhengig av hva slags trening du utfører. En grovinndeling av soner kan være lav, moderat og hard. For å beregne dine pulssoner, må du vite makspulsen, og det kan du gjøre enkelt ved å bruke denne formelen: 211 – (0,64 * alder) (CERG, NTNU). Denne formelen har et avvik på +- 11 slag per minutt, så det er viktig at du prøver deg frem for å finne riktig makspuls for deg. For en mer nøyaktig måling av makspuls, får du gjort det på et treningssenter eller andre steder som utfører denne type testing.

Oversikten nedenfor har tatt utgangspunkt i en makspuls på 190.

  • Maksimal intensitet: Sone 5: 156-180 (87-100 prosent av makspuls)
  • Hard intensitet: Sone 4: 144-156 (80-87 prosent av makspuls)
  • Moderat intensitet: Sone 3: 126-144 (70-80 prosent av makspuls)
  • Lav intensitet: Sone 2: 108-126 (60-70 prosent av makspuls)
  • Svært lav intensitet: Sone 1: 90-108 (50-60 prosent av makspuls)

Oversikten viser med hvilken puls du kan trene, og du må justere sonene, slik at de er i samsvar med din makspuls.

Hva som kan være joggetempo i oversikten over kan være trening med svært lav intensitet, eller sone 1 i oversikten over. Hvis du holder deg innenfor 50-60 prosent av makspuls, vil farten når du jogger variere avhengig av ditt formnivå.

Fart når du jogger

Hvis du bruker pulssoner for å bestemme joggefart, vil farten variere avhengig av ditt formnivå. For en eliteutøver kan denne farten være mye høyere enn en mosjonist greier å løpe på sitt raskeste. Å kalle dette joggetempo kan kanskje diskuteres.

Relaterte artikler:

Jogging for nybegynnere

Jogging som restitusjon

Om forfatteren

Legg inn kommentar

Av Spurt

HØSTTURER!

SPAR OPPTIL 40%

Ultra Omega 3 er den ferskeste og reneste norske lakse-omega 3 som finnes på markedet