Estimere splittid på halvmaraton

0
229
Estimere splittid på halvmaraton

Lær mer om hvordan du kan beregne splittid for halvmaraton med splittid kalkulator, når du skal legge en strategi for hvordan du vil gjennomføre løpet.

Strategi for å løpe halvmaraton

Når du skal løpe drøyt 21 kilometer, vil det være viktig at du har en strategi for hvilken fart du skal holde gjennom løpet. Ideelt sett burde du holde et jevnt tempo som er i samsvar med intensiteten du greier å holde over et lenger tidsrom, men i praksis kan dette ofte vise seg å være vanskelig. Derfor bør du velge en strategi der du kan ta høyde for å åpne i et roligere tempo, og øke farten i siste halvdel av løpet. En annen strategi som mange løpere velger, bevisst eller ubevisst, er å løpe så fort de greier, så lenge de greier. Det er ikke en god strategi, fordi du ofte vil tape mye tid mot slutten når du ikke har krefter igjen. Med SpurtCalc splittid kalkulator kan du legge inn splittider som kan gjøre det enklere for deg når du skal legge en strategi for hvor fort du skal løpe i forskjellige faser av halvmaraton.

SpurtCalc

Velg ‘Kalkulator for å beregne splittid’ og legg inn halvmaraton og tiden du skal løpe på. Velg deretter lengde på splitt. For halvmaraton vil det være naturlig å velge 1 km splitt. Under ‘Negativ eller positiv splitt’ kan du velge inntil 3 prosent økning eller reduksjon i farten. Løper du en raskere halvdel av halvmaraton, er det negativ splitt. Hvis du derimot løper en raskere første halvdel av halvmaraton, løper du med positiv splitt (vanlig blant mosjonister).

Sluttid på halvmaraton

Å ha et realistisk mål med tanke på sluttid, vil gjøre det enklere for deg å ha en best mulig gjennomføring av løpet. Hvis ikke risikerer du å gå på en smell på et eller annet tidspunkt i løpet. Gjennom hele treningsperioden bør du ha trent på å løpe med negativ splitt, dersom det er målet ditt. Hvis det funker bedre for deg å gi det du kan, så langt du kan, så gjøre du det, selv om denne strategien ikke er å anbefale. Du må gjøre det som fungerer best for deg.

Relaterte artikler:

SpurtCalc

Splittider når du skal løpe 10 km