Enkel intervalltrening

Enkel intervalltrening. Lær hvordan du kan gjennomføre enkel intervalltrening der du har full kontroll og effekt ut av løpetreningen.

Enkel intervalltrening

Intervalltrening når du trener løping er ofte fremstilt som et blodslit bare de med stålvilje greier å gjennomføre, og det er ikke rart at mange kvier seg for å gå i gang med denne type løpetrening. Men det er mer en myte, og den viktigste årsaken til at intervalltrening har et frynsete rykte er at mange løpere trener intervall alt for hardt.

I denne artikkelen vil du lære mer om hvordan du kan gjennomføre enkel intervalltrening som gir deg lyst til å trene enda mer.

Hva er enkel intervalltrening?

Enkel intervalltrening er trening der du har full kontroll på fart og intensitet du holder når du løper intervall. Enkel intervalltrening skal være tilpasset ditt formnivå, og du skal kunne løpe intervallene du har planlagt. Greier du ikke det, har du enten løpt intervall med for hard intensitet eller har for lange eller mange repetisjoner med tanke på ditt formnivå. Enkel intervalltrening betyr ikke at du ikke skal ta når du trener intervall. Du skal trene med høy intensitet, men det skal være kontrollert og hundre prosent gjennomførbart.

Hvorfor trene intervall?

Intervalltrening kan være effektiv trening for å bli raskere og øke den aerobe kapasiteten til løpere. Aerob kapasitet vil si evnen til å løpe over lenger tid med høyere intensitet. Hvor god kapasitet avhenger av hvor effektiv kroppen er til å transportere oksygenrikt blod til muskelcellene. Dette omfatter kapasitet i luftveiene, lungenes evne til gassveksling av oksygen og karbondioksyd mellom luft og blod, blodets evne til å bære oksygen, og om blodåresystemet har nok blodkar til å sirkulere blodet ut i muskulaturen. Når du trener intervall med moderat til hard intensitet, kan det utvide din kapasitet slik at du kan løpe raskere, men med samme intensitet.

Med hvilken intensitet du bør gjennomføre intervalltrening

Som vi så vidt har vært inne på, bør enkel intervalltrening ikke overstige hard intensitet, og har du liten erfaring med intervalltrening fra før av, bør du trene intervaller med moderat intensitet. Mange trener intervall med alt for hard intensitet, uten at de kanskje er klar over det selv. Trener du intervall over anaerob terskel, med maksimal intensitet, greier ikke muskulaturen lenger å kvitte seg med eller forbrenne avfallsstoffer, og det skjer en opphopning i muskulaturen. Trener du intervall på denne måten vil du merke at du blir stivere og stivere i beina, og intervalltreningen blir tyngre og tyngre. Dette er naturlig nok en svært lite motiverende måte å trene løping på, og det er ikke rart løpere ikke orker å trene på denne måten! Enkel intervalltrening skal være trening der du hele tiden har full kontroll på fart og intensitet gjennom hele treningsøkta.

Progressiv intervalltrening

Progressiv intervalltrening i denne sammenhengen vil si at du kan variere farten og intensiteten innenfor det enkelte intervallet, eller fra et intervall til et annet. Å løpe intervaller progressivt på denne måten vil gi deg en rekke fordeler som løper, både fysisk og mentalt. Når du trener intervall progressivt vil kroppen ha en gradvis tilvenning til belastningen det er å løpe i et høyere tempo. Da vil ikke intervalltreningen oppleves så hard, selv om du løper med hard intensitet mot slutten av intervallet. Effekten av intervalltreningen blir også bedre fordi du blir i bedre stand til å fordele kreftene jevnt utover i hele treningsøkta. Å gjennomføre enkel intervalltrening på denne måten er motiverende, og du får lyst til å trene intervall igjen fordi du føler mestring og blir i bedre form.

Enkel intervalltrening med korte intervaller

Intervalltrening er enklere med kortintervall, og effekten er også god. Du løper raske intervaller med korte pauser, og får både opparbeidet hurtighet og aerob kapasitet. Kortintervaller er å anbefale for løpere som sliter med å komme i gang med intervalltrening, og vil være et springbrett for å løpe lenger og mer krevende intervall senere n år formen blir bedre. Når du starter med kortintervall, kan det være lurt å ha et flatt og fast dekke å løpe på, enten langs vei eller på bane. Da får du opp farten, og det kan være gøy og motiverende. Start med 5-10×100 meters intervaller, med pauser tilsvarende halve tiden det tar å løpe intervallet. Husk å trene intervall progressivt, der du øker intensiteten gradvis gjennom hele intervalløkta.

Enkel intervalltrening

Intervalltrening skal ikke være så krevende som mange tror, men fullt gjennomførbart for alle løpere uavhengig av hvilket formnivå de er på. Har du problemer med å gjennomføre intervalltrening, trener du mest sannsynlig for hardt, og må kanskje gå ned på intensitet og lengde på intervallene, kanskje også ha lenger pauser mellom hvert intervall. Enkel intervalltrening skal være enkel å gjennomføre, helt enkelt.

Relaterte artikler:

Intervalltrening for utrente

Effektiv intervalltrening for å komme i form med løping

Om forfatteren

Legg inn kommentar