Effektiv trening om våren

Effektiv trening om våren. Lær mer om hva som kan være effektiv trening for deg når våren endelig kommer, for at du skal bli i superform!

Effektiv trening når våren kommer

Våren nærmer seg, og for mange er da på tide å bruke joggeskoene enda oftere enn de kanskje har blitt brukt gjennom vinteren. Vårsol og høyere temperaturer inviterer til løping, og motivasjonen er på topp for å komme i gang med trening.

I denne artikkelen vil du lære mer om effektiv trening om våren, og hvordan du skal få en best mulig og effektiv start på treningen.

Effektiv trening om våren med utgangspunkt i formnivået ditt

For å starte opp med en best mulig tilrettelagt trening om våren, bør du ta utgangspunkt i eget formnivå. Å starte opp på ditt nivå vil alltid gi de beste forutsetningene for effektiv trening. Er du usikker på eget formnivå bør du trene løping med lav intensitet en periode, for å finne ut hvordan du ligger an formmessig. Når du har funnet ditt formnivå, bør du sette deg mål med treningen og planlegge hvordan du skal gjennomføre treningen.

Sett deg mål og følg et fleksibelt treningsprogram

Å sette seg mål med treningen vil øke sannsynligheten for at du fortsetter med løpetreningen, også når motivasjonen er nede i bølgedaler. Da har du målet ditt i sikte og jobber jevnt og trutt for å nå dette målet. Å følge et fleksibelt treningsprogram du kan gjøre nødvendige justeringer, vil gjøre treningen mer forutsigbar og målbar. Du kan enkelt gå tilbake for å se fremgang eller tilbakegang i treningen.

Effektiv trening om våren med en gradvis økning i treningsmengde og intensitet

En viktig årsak til at formen uteblir kan for mange være at de trener for mye og for hardt, uten at kroppen er vant til belastningen den blir påført. Manglende restitusjon kan føre til formen blir dårligere, ikke bedre, og i verste fall kan du pådra deg overbelastning og skader. Ha en gradvis økning i treningsmengde og intensitet som er i takt med hva kroppen din til enhver tåler. Vær forberedt på at det kan ta tid, men dette er den mest effektive treningen du kan gjennomføre på våren og gjennom året ellers. Vær tålmodig, og du vil belønnet med en kontinuerlig formstigning gjennom hele året.

Effektiv trening om våren med høyere intensitet

Når du har bygd opp et visst formnivå, kan tiden være inne for å legge inn 1-2 treningsøkter med moderat til hard intensitet. Vær forsiktig når du starter opp med denne type trening, fordi trening med høyere intensitet kan øke skaderisikoen. Trene progressivt, ved at du øker intensiteten gradvis etter en skikkelig oppvarming. Fartslek kan for nybegynnere være effektiv og skånsom trening om våren, når du skal starte opp med trening med høyere intensitet. Fartslek veksler mellom løping med lav og moderat intensitet, og kan gjennomføres etter følelse og dagsform, der du bestemmer lengde og intensitet på fartsøkningene.

Effektiv trening om våren

Effektiv trening om våren er trening som er tilpasset ditt formnivå, og bør bli gjennomført med en mengde og intensitet som kroppen din tåler. Å gjennomføre effektiv trening om våren som hele tiden er i samsvar med din tåleevne, vil bidra til at du opprettholder motivasjonen for trening, og gjør at du får en jevn og god formutvikling. Lytt til kroppen og gjennomføre restitusjon ved behov. Husk at hodet ofte vil mer enn kroppen når motivasjonen er på topp, så du er nødt til å holde igjen for å la kroppen venne seg til økt belastning.

Relaterte artikler:

Effektiv trening for nybegynnere

Effektiv trening som forbrenner fett

Om forfatteren

Legg inn kommentar