Effektiv trening for å gå ned i vekt

Effektiv trening for å gå ned i vekt. Lær mer om hvilken trening du kan gjennomføre for effektivt gå ned i vekt, og hvordan du kan gjøre det.

Trening for å gå ned i vekt

Når du skal gjennomføre effektiv trening for å gå ned i vekt, bør du trene variert med tanke på hva du trener og med hvilken intensitet. Å trene løping vil være slik effektiv trening, med tanke på treningen ikke nødvendigvis trenger å ta så lang tid, men likevel har god effekt. Hovedvekten av treningen du gjennomfører bør være med lav intensitet, med innslag av trening med moderat til hard intensitet. Å trene på denne måten kan øke fettforbrenningen og forbrenningen av kalorier.

I denne artikkelen vil du lære mer om hvordan du kan gjennomføre effektiv trening med løping for å gå ned i vekt.

Effektiv trening med lav intensitet for å gå ned i vekt

En hovedvekt av trening med lav intensitet kan bidra til økt fettforbrenning, spesielt dersom du trener langturer. Når du trener rolig løping over et lenger tidsrom, vil glykogenlagrene dine gradvis tømmes, og kroppen forbrenner stadig mer av fettreservene dine for å få nok energi.

Effektiv trening før frokost for å gå ned i vekt

En studie publisert i British Journal of Nutrition fant at trening på tom mage om morgenen kan øke forbrenningen av kroppsfett med inntil 20% mer, enn det å trene etter frokost. Forskere fra Universitetet i Northumbria ba 12 fysisk aktive menn løpe med moderat intensitet på tredemølle om morgenen, uten å ha spist frokost først, mens enn annen gruppe spiste frokost før de løp. 90 minutter etter treningsøkta fikk deltakerne en sjokolademelk, mens de senere fikk pasta til lunsj, og ble bedt om å spise seg mette. Forskerne fant at deltakerne som ikke spiste frokost hadde mindre appetitt senere på dagen, og gjorde ingenting for å kompensere for sulten de hadde om morgenen da de ikke spiste frokost, sammenlignet med de som spiste frokost før de trente. I tillegg hadde de som trente på tom mage 20% høyere fettforbrenning enn de som hadde spist frokost.

Effektiv trening med intervaller for å gå ned i vekt

I et studie utførte halve gruppen intervalltrening, kombinert med løping med lavere intensitet. Disse deltakerne vekslet mellom hvilken intensitet de gjennomførte løpetreningen. Den andre halvdelen utførte utholdenhetstrening, der de gjennomførte løpetrening med lav intensitet. Her var farten konstant. Resultatet av undersøkelsen viste at deltakerne som varierte med hvilken intensitet de trente, reduserte fettprosenten 3 ganger så mye som gruppen som kun trente utholdenhet med lav intensitet.

Hvordan trene for å gå ned i vekt

Avhengig av hvor mye du trener kan du gjennomføre et treningsprogram der du veksler mellom å trene med lav, moderat og hard intensitet, for å best mulig effekt ut av treningen. 80 prosent av treningen du gjennomfører bør være med lav intensitet. Det er viktig både med tanke på en høy fettforbrenning, men også for at du skal ha en best mulig formutvikling. Å ha en hovedvekt av trening med lav intensitet reduserer også risikoen for skader. Resterende trening kan være med moderat til hard intensitet. Du velge om du vil ha hele treningsøkter som blir gjennomført med lav intensitet, eller om du vil variere intensiteten i en og samme treningsøkt. I praksis vil det ofte være det siste alternativet, at du trener med varierende intensitet i løpet av en treningsøkt. Det viktige er at den totale treningsmengden blir gjennomført i forholdet 80-20.

Trener du 5 økter hver uke, vil trening tilsvarende én treningsøkt være med moderat til hard intensitet. Som nevnt kan denne treningen legges inn i økter hvor du også trener med lav intensitet, eller du kan gjennomføre intervalltrening eller annen trening med høyere intensitet.

Effektiv trening for å gå ned i vekt

Effektiv trening med løping for å gå ned i vekt er noe alle kan gjennomføre, uavhengig av formnivå. Det kan du gjøre fordi du alltid skal ta utgangspunkt i ditt eget formnivå. Med dette som utgangspunkt tilpasser du treningen. Effektiv trening for å gå ned i vekt skal ikke være for hard. Du skal hele tiden ha full kontroll på treningen du gjennomfører, både med tanke på hva du trener og med hvilken intensitet. Det vil gjøre treningen mer motiverende og lystbetont, noe som vil øke dine muligheter for å gå ned i vekt.

Relaterte artikler:

Ned i vekt med løping

Fettforbrenning når du løper langturer

Om forfatteren

Legg inn kommentar