Effektiv intervalltrening for å bli raskere på Sentrumsløpet

Lær mer om hvordan du kan trene intervaller for å bli enda raskere på å løpe Sentrumsløpet.

Trene opp hurtighet for Sentrumsløpet

Sentrumsløpet er et gateløp i Oslo som inviterer til fart, til tross for at løpet åpner de første kilometerne med ganske tøff stigning. Du trenger å trene opp hurtighet for at du skal greie å holde tempoet oppe, og for å ha en sterk avslutning på Sentrumsløpet. Effektiv intervalltrening for å trene opp hurtighet og aerob utholdenhet, kan hjelpe deg med det. Du bør trene variert med korte og lange intervaller for Sentrumsløpet, og periodisere intervalltreningen, slik at du får en gradvis tilvenning til å trene stadig lenger intervaller.

Hvordan trene intervaller for Sentrumsløpet

Intervalltreningen du skal gjennomføre i forkant av Sentrumsløpet bør være med varierende lengde, og intervallene bør bli løpt progressivt raskere. Når du trener intervaller progressivt for Sentrumsløpet, øker du intensiteten gradvis for hvert intervall, og fra ett intervall til det neste. Progressiv intervalltrening for Sentrumsløpet venner kroppen gradvis til økt belastning, slik at du får enda bedre effekt ut av intervalltreningen. I tillegg vil progressive intervaller redusere risikoen for skader, fordi du unngår å løpe for hardt. Det er også mer motiverende å trene intervaller på denne måten for Sentrumsløpet.

Når du periodiserer intervalltreningen for Sentrumsløpet, har du en hovedvekt av korte intervaller i en tidligere fase av treningsprogrammet, for så å gå over til å trene med en hovedvekt av lenger intervaller i en senere fase. De korte intervallene kan bli løpt med enda hardere intensitet enn de lengre. Fordelen med å periodisere intervalltreningen for Sentrumsløpet er at du i en tidlig fase får trent opp mer eksplosiv hurtighet gjennom kortintervaller, og enda mer aerob utholdenhet gjennom langintervallene. Frekvensen på trening med kortintervall og langintervall for Sentrumsløpet, kan være at du gjennomfører intervalltrening ukentlig, der veksler mellom korte og lange intervaller.

Trene intervaller for Sentrumsløpet

Intervalltrening for Sentrumsløpet kan gjøre deg raskere ved at du greier å holde en høyere fart ved en gitt intensitet. Intervallene du trener kan også bli gjennomført som motbakkeintervaller, for å greie å holde en høyere fart i motbakkene du møter i Sentrumsløpet. Du bør også trene noe på intervaller i nedoverbakker, siden Sentrumsløpet også flere kilometer i unnabakke. Her vil også løpeteknikken bli ekstra viktig, for at du skal kunne holde høy fart og spare sekunder.

Løype Sentrumsløpet 2020

Trening for å løpe Sentrumsløpet

Om forfatteren

Legg inn kommentar