Effekt av å gå tur

Effekt av å gå tur. Lær mer om hvilken effekt du kan ha av å gå tur, og hva du kan gjøre for å få best mulig effekt ut av gåturen. 


Hvilken effekt av å gå turer

Å gå turer kan være motiverende og overkommelig treningsform for de aller fleste, men hvor effektivt er det å gå turer? Ved å gå turer med vekslende intensitet kan du ha god treningseffekt av gåturene. 

I denne artikkelen vil du lære mer om hvilken effekt du kan ha av gåturer, og hva du kan gjøre for å få best mulig effekt ut av gåturene. 

Hvilken effekt du har av å gå turer

Effekten du har av å gå turer vil i stor grad avhenge av med hvilen intensitet du gjennomfører gåturene. Går du rolige turer med lav intensitet, vil effekten være mindre enn om du går med høyere intensitet. For å ha god treningseffekt ut av å gå rolige turer, må du gå tur flere timer daglig. Det er det de færreste som har tid til. For å få en bedre treningseffekt, bør du derfor øke intensiteten på en del av gåturene og frekvensen på hvor ofte du går turer. 

Variere med hvilken intensitet du kan gå turer

For at du skal ha best mulig effekt ut av gåturene, kan du variere med hvilken intensitet du gjennomfører gåturene. Få opp intensiteten på gåturene ved å øke farten. Du kan gjennomføre deler eller hele gåturen i et raskere tempo. Pulsen skal gå opp når du øker tempoet, og prøv å holde intensiteten oppe over et gitt tidsrom. Går du turer hver dag, kan du ha som mål å gå 2-3 av disse turene med høyere intensitet. 


Hvordan du kan øke intensiteten på gåturene

Det er flere måter du kan øke intensiteten når du går turer. Som vi allerede har vært inne på, kan det være så enkelt som å øke tempoet, slik at du får opp pulsen. Du kan gå turer i mer krevende løyper, der det er mye opp og ned. Da får du en naturlig variasjon med hvilken intensitet du trener, der pulsen går opp i motbakkene. Du kan også gjennomføre gåturer i motbakker, der du går intervaller opp og ned bratte bakker. 

Gå i motbakker

Ta utgangspunkt i en bratt bakke med passende lengde. Gå fort opp bakken, og gå rolig ned igjen. Med en gang du er nede igjen, starter du på nytt. Bestem antall repetisjoner på forhånd. Gå rolig i 10 minutter avslutningsvis. Å trene på denne måten blir en mild form for motbakkeintervall, som kan gi deg trening med moderat til hard intensitet.

Restitusjon når du går med høyere intensitet

Når du gjennomfører gåturer med høyere intensitet, kan det øke behovet for restitusjon. Går du ofte, bør du derfor alltid ha en rolig gåtur dagen etter du har gått en rask tur. Det kan også hende du bør ta en hviledag dagen etter en rask tur. Lytt til kroppen for å avgjøre når du bør gjennomføre restitusjon. 

Effekt av å gå tur

Hvilken effekt du har av å gå tur, vil avhenge av med hvilken intensitet du gjennomfører gåturene. Dersom du utelukkende går rolige turer, skal du gå mange timer i løpet av en uke for å ha god treningseffekt. For best mulig treningseffekt bør du derfor kombinere gåturer med lav, moderat og kanskje hard intensitet. 

Relaterte artikler:

Gå tur som trening

Litt trening hver dag

Om forfatteren

Legg inn kommentar