D vitamin mangel og overvekt

Overvekt kan forårsake lave vitamin D-nivåer. Lær mer om hvorfor overvekt kan føre til lav nivåer av D vitamin.

D vitamin mangel og overvekt

En studie fant at overvekt kan føre til mangel på vitamin D. Tidligere forskning har antydet en kobling mellom vitamin D og overvekt. Til nå har det vært uklart om overvekt forårsaket vitamin D-mangel, eller om lave nivåer av D-vitamin gjorde folk mer sannsynlig å legge på seg. Denne forskningen fant at personer med genetiske variasjoner som er kjent for å være assosiert med overvekt, hadde lavere nivåer av vitamin D. Motsatt var det ikke mer sannsynlig at personer med genetiske variasjoner knyttet til lavere nivåer av vitamin D var overvektige.

Dette antyder sterkt at overvekt forårsaker lavere nivåer av vitamin D, snarere enn omvendt. Forskerne spekulerer i at D-vitamin kan bli ‘fanget’ inne i fettvevet, slik at mindre av det er tilgjengelig for å sirkulere i blodet. Før konklusjoner kan trekkes, er det behov for flere bevis fra forskjellige kilder som har sett på effekten av BMI på vitamin D-nivåer. En overbevisende forklaring på hvorfor dette kan være tilfelle er også nødvendig.

Hva var de grunnleggende resultatene?

Forskerne fant at:

  • Hver enhetsøkning i BMI (1 kg / m2) var assosiert med en 1,15% reduksjon i nivået av vitamin D i blodet. Dette funnet ble bekreftet i en annen analyse som viste at hver 10% økning i BMI-score var assosiert med et 4,2% lavere nivå av vitamin D. Bevisene viste også at hver poengøkning i BMI-genetisk variasjonsscore var assosiert med en liten, men statistisk signifikant 0,06% reduksjon i vitamin D-konsentrasjon.
  • De BMI-assosierte genetiske variasjonene var assosiert med både høyere BMI og lavere vitamin D-nivåer.
  • Som forskerne forventet, var de genetiske variasjonene som er kjent for å være assosiert med vitamin D-nivåer, sterkt assosiert med vitamin D-nivåer i kroppen, men avgjørende, ikke med BMI.
  • Det ble ikke sett noen sammenheng mellom D-vitaminets genetiske variasjonspoeng og BMI, et funn som ble bekreftet i den store GIANT-studien.

Relaterte artikler:

Lav D vitamin symptomer

D vitamin mangel overvekt

Om forfatteren

Legg inn kommentar