BMI og idealvekt for kvinner

Ønsker du å vite mer om din BMI og idealvekt, og vite hvor mange kalorier du kan innta for å oppretteholde idealvekt? Bruk en vektkalkulator som enkelt og raskt beregner dette for deg!

BMI og idealvekt for kvinner

BMI (Body Mass Index) er en beregning av kroppsmasseindeksen, og gir en indikasjon på om vekten er sunn i forhold til høyden. BMI kan beregnes ved å dele kroppsvekten (i kg) på kvadratet av høyden (i meter).

En BMI mellom 18,5 og 24,9 anses som normalt, mens en BMI mellom 25 og 29,9 regnes som overvektig. En BMI på 30 eller høyere anses som fedme.

Ideell vekt varierer fra person til person avhengig av flere faktorer, inkludert kroppsbygning, muskelmasse og generell helse. Det er derfor vanskelig å gi en eksakt tall på hva som er den ideelle vekten for kvinner generelt.

Det er viktig å huske at BMI og idealvekt er kun retningslinjer, og ikke nødvendigvis den beste måten å måle helse på. Det er også viktig å vurdere andre faktorer, som fysisk aktivitet og kosthold, for å opprettholde en sunn livsstil. Hvis du er usikker på hva som er en sunn vekt for deg, kan du kontakte helsepersonell for råd og veiledning.

Verdens helseorganisasjon (WHO) har fastsatt grenseverdier for BMI (Body Mass Index eller KMI (Kroppsmasseindeks))hos voksne. BMI er et uttrykk for vekt i forhold til høyde og er lik vekten delt på kvadratet av høyden. Eksempelvis vil en person som måler 190 cm og som veier 90 kg få BMI på 90/1,9 x1,9 = 90/3,61 = 24,9 kg/m2.

BMI tabeller

BMI skiller ikke mellom menn og kvinner. Det er en enkel formel som bruker høyde og vekt for å beregne et tall som representerer en persons nivåer av kroppsfett. Disse tallene passer inn i følgende kategorier:

BMI-områdeKlassifisering
Mindre enn 16,5Alvorlig undervektig
Mindre enn 18,5Undervektig
18,5 – 24,9Normalvekt
25,0 – 29,9Overvektig
30,0 – 34,9Fedme klasse I
35,0 – 39,9Fedme klasse II
40 eller høyereFedme klasse III

En BMI-tabell viser hvilken BMI-verdi som tilsvarer en gitt vekt og høyde. Her er en eksempel på en BMI-tabell:

Vekt (kg)Høyde (cm)BMI-verdi
4515020
5015022.2
5515024.4
6015026.7
6515028.9
7015031.1
7515033.3
8015035.6
8515037.8
9015040

BMI-verdier under 18,5 regnes som undervektige, mellom 18,5 og 24,9 regnes som normalvektige, mellom 25 og 29,9 regnes som overvektige, og verdier over 30 regnes som fedme. Det er viktig å merke seg at BMI-verdier ikke gir et fullstendig bilde av en persons helse, og at andre faktorer som muskelmasse og kroppssammensetning kan påvirke BMI-verdien.

Kroppsmasseindeks (KMI)

Eksempler: En person med høyde på 180 cm kan ha en normalvekt på 60 til 81 kg, overvekt i ved 81-97 kg og fedme ved vekt over 97 kg. En person med høyde på 165 cm kan ha en normalvekt fra 50 til 68 kg, overvekt ved 68-82 kg og fedme hvis vekten er over 82 kg.

Her er en oversettelse av den engelske teksten, inkludert tabellene. Håper det hjelper!

Passer samme tabell for alle kvinner?

Selv om en tabell kan være nyttig, er ikke BMI en one-size-fits-all løsning. Leger kan anbefale forskjellige grenseverdier avhengig av en persons etnisitet, muskulatur og andre faktorer.

Hvite, mørke og latinamerikanske kvinner

BMI skiller ikke mellom mennesker med ulik genetisk bakgrunn. Imidlertid finnes det forskjellige BMI-grenseverdier for asiatiske og sørasiatiske befolkninger (som artikkelen diskuterer senere).

KAMPANJER HOS MILRAB |

Hvite, svarte og latinamerikanske kvinner anses å ha en “sunn vekt” når deres BMI ligger mellom 18,5 og 24,9.

For eksempel, i henhold til Centers for Disease Control and Prevention (CDC), vil en kvinne som er 1,65 meter høy falle innenfor et normalt BMI-område hvis hun veier mellom 50 og 68 kg.

Kvinner er derimot forskjellige i kroppsform og kroppssammensetning.

Forskning viser for eksempel at meksikansk-amerikanske kvinner har en tendens til å ha en annen fordeling av kroppsfett enn hvite eller svarte kvinner. I tillegg har svarte kvinner en tendens til å ha en høyere mengde muskelmasse enn hvite eller meksikansk-amerikanske kvinner.

I gjennomsnitt har meksikansk-amerikanske kvinner mer kroppsfett på magen enn hvite eller sorte kvinner. En gjennomgang fant at meksikansk-amerikanske kvinner kan ha 3–5% mer kroppsfett og større midjeomkrets enn hvite eller svarte kvinner med lignende BMI.

Disse forskjellene mellom kvinner av ulike etnisiteter er basert på data som er gjennomsnittet over mange mennesker. Imidlertid bestemmer ikke en persons etnisitet deres vekt, fordeling av kroppsfett, andel muskelmasse, midjeomkrets eller andre kroppslige mål. Hver person er forskjellig.

Dette betyr at selv om to kvinner har samme BMI, kan de ha svært forskjellig regional fordeling av kroppsfett og muskelmasse.

Videre erkjenner forskere at sammenhengen mellom BMI og risiko for dødelighet er mye svakere blant svarte kvinner enn blant hvite kvinner. Dette er fordi BMI er en svakere indikator på kroppsfettnivåer hos svarte kvinner og fordi svarte kvinner i gjennomsnitt har en annen fettfordeling enn hvite kvinner. I tillegg er ikke BMI assosiert med blodfettnivåer hos svarte kvinner slik det er hos hvite kvinner.

Studier har vist at helsepersonell har større sannsynlighet for å feilklassifisere svarte kvinner som overvektige på grunn av deres høyere andel muskelmasse.

Asiatiske og sørasiatiske kvinner

Forskning viser at asiatiske og sørasiatiske populasjoner har mer kroppsfett i forhold til kroppsvekt enn hvite populasjoner, og at helsetilstander som type 2-diabetes oppstår ved lavere BMI-nivåer i asiatiske populasjoner enn i hvite populasjoner.

Dette har ført til endringer i BMI-grenseverdier for asiatiske populasjoner. Asiatiske og sørasiatiske kvinner er i kategorien overvektig når deres BMI er 23–27,5 og anses å ha fedme når deres BMI er over 27,5.

Det er imidlertid foreslått flere forskjellige BMI-grenseverdier for asiatiske populasjoner.

Kroppsbyggere og atleter

BMI-systemet feilklassifiserer ofte kvinner med betydelige mengder muskelmasse som overvektige eller fete, selv om nivåene av kroppsfett er lave. Dette inkluderer personer som kroppsbyggere og profesjonelle idrettsutøvere.

KAMPANJER HOS MILRAB |

Dette er fordi BMI ikke skiller mellom muskelmasse og fettmasse, og det er derfor folk ikke bør bruke BMI for å beregne kroppssammensetning.

Kvinner i overgangsalderen

Eldre kvinner har en tendens til å ha lavere muskelmasse og mer fett i midtpartiet enn yngre kvinner. Dette skyldes aldersrelaterte endringer i hormonnivåer, nedsatt fysisk aktivitet og endringer i overkroppslengde på grunn av osteoporose.

Selv om en eldre kvinne kan ha samme BMI som en yngre kvinne, vil den eldre kvinnen sannsynligvis ha mindre muskelmasse og mer kroppsfett, noe som øker risikoen for sykdom.

En studie fra 2016 som inkluderte 1329 kvinner i overgangsalderen fant at BMI-grenseverdien på 30 ikke var en nøyaktig indikator for fedme i denne populasjonen. Forskerne påpekte at BMI kanskje ikke indikerer fedme hos mange postmenopausale kvinner som er fete.

Anbefalinger for vektøkning under svangerskapet basert på BMI

Helsepersonell anbefaler at kvinner går opp en viss mengde vekt under svangerskapet basert på deres BMI-område før graviditet. Her er Institute of Medicines retningslinjer for vektøkning under graviditet:

BMI før graviditetTotal anbefalt vektøkningGjennomsnittlig vektøkning i 2. og 3. trimester
Undervekt (under 18,5)12,5 – 18 kg0,51 kg per uke
Normalvekt (18,5 – 24,9)11,5 – 16 kg0,42 kg per uke
Overvekt (25,0 – 29,9)7 – 11,5 kg0,28 kg per uke
Fedme (30 eller høyere)5 – 9 kg0,22 kg per uke

Selv om du kan bruke disse anbefalingene som nyttige retningslinjer, er det viktig å samarbeide med helsepersonell. De kan hjelpe deg med å avgjøre en sunn vektøkning under svangerskapet basert på dine spesifikke behov og generelle helse.

Husk at retningslinjer for vektøkning er forskjellige for kvinner som bærer mer enn ett barn.

Er BMI en god indikator på helse?

Adolphe Quetelet, en belgisk astronom og statistiker, utviklet BMI for 180 år siden. Imidlertid fikk ikke BMI mye popularitet blant forskere før epidemiolog Ancel Keys identifiserte den som en effektiv måte å spore proporsjoner av kroppsfett på befolkningsnivå.

BMI bruker en persons høyde og vekt for å estimere kroppsfettet deres.

Utfordringer med BMI

Å bruke BMI som en markør for helse er problematisk av flere grunner.

KAMPANJER HOS MILRAB |

Selv om noen helsepersonell bruker BMI til å kategorisere individer basert på kroppsfett, tar det faktisk ikke hensyn til kroppsfett eller fettfri kroppsmasse. Dette betyr at BMI ikke gjenkjenner forskjellen mellom muskler og fett.

Av denne grunn kan BMI kategorisere noen med en veldig høy prosentandel muskelmasse som overvektige eller fete, selv om de har lave kroppsfettnivåer.

En annen mangel ved BMI er at den ikke indikerer hvor fett lagres på kroppen. Derfor står den ikke for variasjon i fettfordeling mellom kjønn eller forskjellige kroppstyper. Det tar heller ikke hensyn til aldersrelatert nedgang i muskelmasse.

Systemet kan klassifisere en person med liten benbygning innenfor et sunt BMI-område, selv om de har en betydelig mengde magefett. Imidlertid kan denne personen faktisk være i faresonen fordi magefett er betydelig knyttet til mange kroniske sykdommer og tidlig død.

Med andre ord er det mulig at en person med en “sunn” BMI faktisk kan ha en betydelig risiko for sykdom, kirurgiske komplikasjoner og økt dødelighet.

I tillegg er helse flerdimensjonal. Det er mange faktorer en person bør vurdere når de skal vurdere sin generelle helse og risiko for sykdom.

Eksperter hevder at BMI er et altfor forenklet mål å bruke som en indikator på helse.

Absolutt! Her er en norsk oversettelse av teksten du sendte.

Fordeler med BMI

Til tross for sine betydelige mangler, er BMI et av de mest effektive, enkleste og billigste alternativene for forskere til å spore fedme på befolkningsnivå, noe som er ekstremt viktig for medisinsk forskning.

I tillegg er en høy BMI korrelert med høyere nivåer av kroppsfett, og studier har vist at BMI kan være en nøyaktig måte å bestemme risiko for sykdom og dødelighet hos individer.

Personer hvis BMI klassifiserer dem som overvektige har vist seg å ha en betydelig høyere risiko for tidlig død og utvikling av kroniske sykdommer, inkludert hjertesykdom og nyresykdom, enn personer innenfor det “normale” BMI-området.

Personer som har en BMI som klassifiserer dem som undervektige, har også større risiko for tidlig død og utvikling av sykdom.

Selv om folk ikke skal se på BMI som et pålitelig mål på helse i seg selv, kan helsepersonell bruke BMI i kombinasjon med andre diagnostiske verktøy for å vurdere en persons helse og overvåke risikoen for sykdom. Andre verktøy inkluderer midjeomkrets og laboratorieverdier som kolesterolnivåer.

Andre måter å måle helse

Det er andre, mer passende måter å måle helse på enn BMI. Her er noen mer nøyaktige måter å måle kroppssammensetning på:

  • DEXA. Dual-energy X-ray absorptiometry (DEXA) er en nøyaktig måte å måle totalt kroppsfett og muskelmasse, samt beinmasse. Snakk med helsepersonell om du er interessert i en DEXA-skanning.
  • Målinger av kroppsomkrets. Midjeomkrets er en viktig indikator på risiko for sykdom. En omkrets på over rundt 90 cm hos kvinner i gjennomsnitt, eller over 80 cm hos asiatiske kvinner, er forbundet med økt risiko for sykdom.
  • Hudfold-målere. Hudfold-målere er en annen relativt enkel måte å måle kroppsfett på. Imidlertid kan de være ubehagelige og krever opplæring før du kan ta nøyaktige målinger.

Det finnes mange andre måter å måle kroppssammensetning på, inkludert bioimpedansspektroskopi (BIS) og luftforskyvningspletysmografi. Imidlertid er disse vanligvis kun tilgjengelige i medisinske miljøer eller i enkelte treningssentre.

Selv om disse metodene kan måle kroppssammensetning, er det mange andre faktorer å vurdere når det gjelder generell helse og velvære. For eksempel er det ekstremt viktig å få blodet testet når du skal vurdere helse og risiko for sykdom.

Av denne grunn bør kvinner regelmessig oppsøke helsepersonell, som kan anbefale blodprøver, for eksempel kolesteroltesting, basert på individuell bakgrunn og helsestatus.

En helsepersonell bør også se på dine kostholdsmønstre, aktivitetsnivå, genetikk, søvnvaner, psykisk helse, stress og sosioøkonomisk status når de vurderer din fysiske og mentale helse.

BMI test med alder

BMI (Body Mass Index) er en metode for å vurdere kroppsvekt i forhold til høyde. Denne metoden brukes for å gi en generell indikasjon på om en person har en sunn kroppsvekt i forhold til høyden, men det kan være begrensninger når man bruker BMI som eneste mål for helse.

Alder spiller ikke en direkte rolle i beregningen av BMI. Formelen for å beregne BMI er vekt (i kilo) dividert på høyde (i meter) kvadrert: BMI = vekt / (høyde x høyde).

Men det er viktig å huske at BMI-kategorier kan variere med alder på grunn av endringer i kroppssammensetning over tid. Eldre personer kan ha en høyere BMI enn yngre personer på grunn av tap av muskelmasse og økt kroppsfett.

Det er også viktig å huske at BMI ikke gir en fullstendig vurdering av helsestatus, og andre faktorer, som fettprosent, blodtrykk, kolesterolnivå og blodsukkernivå, kan også spille en rolle i å bestemme helsestatusen. Hvis du er bekymret for vekten din eller helsen din generelt, bør du kontakte en lege eller annet kvalifisert helsepersonell for å få en grundig vurdering og råd om videre behandling.

Relatert: Hvor mye du må trene for å gå ned 1 kg

Vektkalkulator for kvinner

Det finnes flere vektkalkulatorer for kvinner tilgjengelig på nettet. Disse kalkulatorene kan gi deg en generell indikasjon på hva som er en sunn kroppsvekt basert på høyde, alder og kroppsbygning.

En av de mest brukte kalkulatorene er BMI-kalkulatoren, som bruker formelen vekt (kg) / høyde (m)² for å beregne BMI. Det finnes også andre kalkulatorer som tar hensyn til faktorer som kroppsbygning, muskelmasse og aktivitetsnivå.

Det er viktig å huske at kalkulatorer kun gir en grov indikasjon på hva som kan være en sunn vekt for deg, og at det kan være andre faktorer som spiller inn på helsen din, som fettprosent, blodtrykk, kolesterolnivå og blodsukkernivå.

Relatert: BMI kalkulator for beregne din idealvekt

SpurtWeight vektkalkulator

SpurtWeight vektkalkulator er en kalkulator som beregner din BMI og din idealvekt, og hvor mange kalorier du må ha for å opprettholde vekten din. Vektkalkulatoren beregner disse verdiene basert på alder, kjønn, høyde og aktivitetsnivå.

Legg inn alder, kjønn, vekt, høyde og daglig aktivitet for å beregne din vektstatus.

Er du en 52 år gammel kvinne som veier 65 kg, er 170 cm høy og gjennomfører noe trening, er BMI 22,49. Idealvekten er 62,3. Kalorier for å opprettholde vekt er 1865, mens kalorier for å holde idealvekt er 1830 kcal per dag. Kvinnens vektstatus er normal.

Konklusjon

Forskere og helsepersonell er godt klar over at BMI har betydelige feil. Det er imidlertid fortsatt et viktig verktøy for å vurdere folkehelsen på befolkningsnivå.

Enkeltpersoner kan også bruke det som en generell helseindikator, selv om dette kanskje ikke er nøyaktig for alle. En BMI på 18,5–24,9 regnes som normalt eller sunt for de fleste kvinner.

Selv om helsepersonell kan bruke BMI som et screeningverktøy, bør de ikke bruke det som en metode for å evaluere en persons kroppsfettnivå eller helsestatus.

Husk at helse er mye mer enn kroppsvekt eller kroppssammensetning. For å vurdere din generelle helse og velvære på riktig måte, bør helsepersonell vurdere mange faktorer, inkludert blodprøveresultatene, kosthold, aktivitetsnivå og søvnvaner.

Referanser

  1. CDC. (u.å.). Defining Adult Overweight & Obesity. Hentet 9. mai fra https://www.cdc.gov/obesity/basics/adult-defining.html
  2. Healthline. (2023.). Calculating a Healthy BMI for Women: Do Age, Ethnicity, and Muscularity Affect it?. Hentet 9. mai fra https://www.healthline.com/nutrition/bmi-for-women

Om forfatteren

Legg inn kommentar