Bmi for barn

Body mass index (BMI) er en persons vekt i kilo delt på kvadratet av høyden i meter. Lær mer om BMI for barn.

Det er en billig og enkel å utføre metode for screening for vektkategorier som kan føre til helseproblemer.

For barn og tenåringer er BMI alders- og kjønnsspesifikk, og blir ofte referert til som BMI for alder. Hos barn kan en høy mengde kroppsfett føre til vektrelaterte sykdommer og andre helseproblemer. Å være undervektig kan også sette en i fare for helseproblemer.

En høy BMI kan indikere høy kroppsfett. BMI måler ikke kroppsfett direkte, men BMI er korrelert med mer direkte mål på kroppsfett. BMI-for-alder-persentilvekstdiagrammer er den mest brukte indikatoren for å måle størrelsen og vekstmønstrene til barn og tenåringer i Norge.

Hvordan brukes BMI hos barn og tenåringer?

For barn og tenåringer er ikke BMI et diagnostisk verktøy. I stedet brukes den til å søke etter potensielle vekt- og helserelaterte problemer. Hvis barn har høy BMI for alder og kjønn, kan helsepersonell utføre ytterligere vurderinger for å avgjøre om overflødig fett er et problem. Disse vurderingene kan omfatte tykkelse av hudfoldtykkelser, evalueringer av kosthold, fysisk aktivitet, familiehistorie og andre passende helseskjermer.

Tolkes BMI på samme måte for barn og tenåringer som for voksne?

BMI tolkes forskjellig for barn og tenåringer, selv om det er beregnet med samme formel. På grunn av endringer i vekt og høyde med alderen, samt deres forhold til kroppsfett, uttrykkes BMI-nivået blant barn og tenåringer i sammenheng med andre barn av samme kjønn og alder.

Hvorfor kan ikke sunne vektområder gis for barn og tenåringer?

Det er vanskelig å gi sunne vektområder for barn og tenåringer, fordi tolkningen av BMI avhenger av vekt, høyde, alder og kjønn.

Relaterte artikler:

Sykelig overvekt BMI

BMI versus fettprosent

Om forfatteren