Blodtrykksfall etter trening

Denne artikkelen gir en grundig innføring i hva som skjer med blodtrykket under og etter fysisk aktivitet, hva som er normalt, og når man bør være bekymret.

lodtrykksfall etter trening er et fenomen som kan oppleves av mange, fra mosjonister til eliteutøvere. Denne artikkelen gir en grundig innføring i hva som skjer med blodtrykket under og etter fysisk aktivitet, hva som er normalt, og når man bør være bekymret. Vi vil også diskutere ulike faktorer som kan påvirke blodtrykksendringer og gi praktiske råd for å håndtere og forebygge blodtrykksfall etter trening.

Hva er blodtrykk?

Blodtrykk refererer til kraften som blodet utøver mot veggene i arteriene mens det sirkulerer gjennom kroppen. Det måles i millimeter kvikksølv (mmHg) og uttrykkes med to tall: systolisk trykk (det høyeste trykket når hjertet slår) og diastolisk trykk (det laveste trykket når hjertet hviler mellom slagene). For eksempel, et blodtrykk på 120/80 mmHg indikerer et systolisk trykk på 120 og et diastolisk trykk på 80.

Hva er normalt blodtrykk?

Et «normalt» blodtrykk er mindre enn 120/80 mm Hg. Dette inkluderer en systolisk trykkavlesning under 120 mm Hg (det øverste tallet) og en diastolisk trykkavlesning (det nederste tallet) under 80 mm Hg. Trening øker det systoliske blodtrykket. Systolisk blodtrykk er et mål på blodåretrykket når hjertet ditt slår.

Diastolisk blodtrykk er et mål på trykket i blodårene mellom hjerteslag. Det bør ikke endres nevneverdig under trening. Hvis det gjør det, kontakt legen din. Det er vanskelig å si definitivt hvilke blodtrykksmålinger som anses som sunne etter trening, siden blodtrykket varierer fra person til person. Normale nivåer for én person kan være et tegn på et problem for en annen person.

Generelt sett inkluderer høyt blodtrykk etter en hvileperiode på opptil to timer etter trening enhver avlesning på over 140/90 mm Hg. Lavt blodtrykk etter trening inkluderer alle målinger lavere enn 90/60 mm Hg.

Blodtrykkets dynamikk under trening

Akutte effekter av trening på blodtrykk

Under fysisk aktivitet øker blodtrykket naturlig som følge av økt hjertefrekvens og blodstrøm for å møte kroppens behov for oksygen og næringsstoffer. Systolisk blodtrykk kan stige betydelig, mens diastolisk trykk ofte forblir stabilt eller kan til og med synke litt. Dette er normalt og reflekterer kroppens effektive respons på trening.

Etter trening: Blodtrykkets retur til hvileverdier

Etter trening går kroppen gjennom en restitusjonsfase hvor blodtrykket gradvis returnerer til hvileverdier. Dette kan variere fra noen minutter til flere timer, avhengig av treningsintensitet og varighet, samt individuell fysisk form.

Blodtrykksfall etter trening

Blodtrykksfall etter trening refererer til en plutselig nedgang i blodtrykket umiddelbart etter at du har fullført en treningsøkt. Dette kan resultere i symptomer som svimmelhet, svakhet, kvalme og til og med besvimelse hos noen mennesker. Tilstanden er vanligvis midlertidig og forsvinner vanligvis av seg selv etter noen minutter når kroppen din kommer tilbake til hviletilstanden.

Etter en intens treningsøkt kan du føle deg energisk og oppstemt, men noen ganger kan du også oppleve en plutselig følelse av svimmelhet eller svakhet. Dette fenomenet, kjent som blodtrykksfall etter trening, kan være forvirrende og skremmende for mange. Men hva forårsaker egentlig denne tilstanden, og er det noe å bekymre seg for? La oss utforske dette nærmere.

Relatert: Symptomer på lavt blodtrykk

Hvorfor skjer blodtrykksfall etter trening?

Det er flere faktorer som kan bidra til blodtrykksfall etter trening:

 1. Vasodilatasjon: Under trening utvider blodkarene seg for å øke blodstrømmen til de arbeidende musklene. Når du plutselig stopper treningen, kan disse utvidede blodkarene føre til at blodet samler seg i de nedre delene av kroppen, noe som resulterer i lavere blodtrykk.
 2. Dehydrering: Tap av væsker og elektrolytter under trening kan føre til dehydrering, noe som igjen kan påvirke blodtrykket ditt. Lavt væskenivå i kroppen kan føre til redusert blodvolum, noe som kan resultere i lavere blodtrykk.
 3. Hurtig overgang fra aktivitet til hvile: Et plutselig stopp i fysisk aktivitet kan føre til at blodet samler seg i bena i stedet for å sirkulere jevnt gjennom kroppen. Dette kan føre til at blodtrykket synker raskt.

Hvem er i faresonen for blodtrykksfall etter trening?

Mens blodtrykksfall etter trening kan forekomme hos hvem som helst, er det visse grupper som kanskje er mer sårbare:

 • Personer med lavt blodtrykk: Individer som allerede har lavt blodtrykk kan være mer utsatt for blodtrykksfall etter trening.
 • Dehydrerte personer: Dehydrering kan forverre symptomer på blodtrykksfall etter trening, så personer som er dehydrerte før de begynner å trene, kan ha økt risiko.
 • Personer som trener ekstremt hardt: Intensiv trening kan øke risikoen for blodtrykksfall etter trening, spesielt hvis du ikke tar tilstrekkelige pauser og hydrerer riktig.

Hvordan kan blodtrykksfall etter trening forebygges?

Selv om blodtrykksfall etter trening ikke alltid kan unngås, er det noen trinn du kan ta for å redusere risikoen:

 1. Oppvarming og nedkjøling: Start treningsøkten din med en grundig oppvarming og avslutt med en gradvis nedkjøling for å hjelpe kroppen med å tilpasse seg overgangen fra aktivitet til hvile.
 2. Hydrering: Drikk rikelig med vann før, under og etter trening for å opprettholde væskebalansen i kroppen din.
 3. Gradvis avslutning av trening: Avslutt treningsøkten din gradvis i stedet for å stoppe brått. Dette kan bidra til å redusere sjansene for blodtrykksfall.
 4. Unngå ekstrem trening: Unngå å presse deg selv for hardt under trening, spesielt hvis du er nybegynner eller har helseproblemer.

Effekter av trening på blodtrykket

Aerobe aktiviteter som svømming, sykling og løping stiller ekstra krav til det kardiovaskulære systemet ditt. Musklene dine trenger mer oksygen enn de gjør når du er i ro, så du må puste raskere. Hjertet ditt begynner å pumpe hardere og raskere for å sirkulere blod for å levere oksygen til musklene. Som et resultat stiger det systoliske blodtrykket.

Det er normalt at det systoliske blodtrykket stiger til mellom 160 og 220 mm Hg under trening. Med mindre du har avklart det med legen din, slutt å trene hvis det systoliske blodtrykket ditt overstiger 200 mm Hg. Utover 220 mm Hg øker risikoen for hjerteproblemer.

Ulike faktorer kan påvirke hvordan kardiovaskulærsystemet ditt reagerer på trening. Noen av disse faktorene inkluderer kosthold, medisinske tilstander og medisiner. For eksempel er treningshypertensjon en tilstand som forårsaker en ekstrem økning i blodtrykket under fysisk aktivitet. Personer med treningshypertensjon kan oppleve topper i systolisk blodtrykk på opptil 250 mm Hg under trening.

Generelt bør blodtrykket ditt gå tilbake til det normale innen flere timer etter en treningsøkt. Selv da vil du kanskje legge merke til at blodtrykket ditt ikke går tilbake til nøyaktig hva det var før trening. Det er fordi det er normalt at blodtrykket faller litt i løpet av noen timer etter trening.

Relatert: Svimmel etter trening

Trening for personer med risiko for eller med høyt blodtrykk

Det er trygt å trene hvis du er i faresonen for høyt blodtrykk (tidligere kalt prehypertensjon) eller med høyt blodtrykk (hypertensjon). Faktisk kan regelmessig trening hjelpe deg med å holde blodtrykket i sjakk. Hvis du er i faresonen for eller har hypertensjon, snakk med legen din om den sikreste måten å trene på.

Dette kan innebære:

Hvis du er bekymret for blodtrykket ditt, kan du overvåke det før, under og etter treningen.

Trening for personer med lavt blodtrykk

Sjekk også med legen din før du starter et nytt treningsprogram hvis du har lavt blodtrykk (hypotensjon). Trening – spesielt trening som involverer plutselige endringer i holdning – kan utløse symptomer, inkludert svimmelhet, tåkesyn og kvalme.

Det betyr ikke at du ikke bør trene hvis du har lavt blodtrykk. Faktisk kan trening også være gunstig for å behandle hypotensjon, da det bidrar til å forbedre blodsirkulasjonen. Hvis du har lavt blodtrykk, velg moderate aktiviteter som ikke involverer å bøye deg og reise deg raskt til en oppreist stilling.

Relatert: Betennelse i muskler etter trening

Blodtrykkskomplikasjoner

En økning eller et fall i blodtrykket under trening kan være et tegn på en medisinsk tilstand.

Blodtrykkstopper

En dramatisk økning i blodtrykket under eller etter trening kan være et tegn på:

 • være i faresonen for hypertensjon
 • har hypertensjon
 • har treningshypertensjon

Hvis blodtrykket ditt stiger raskt til en avlesning på 180/120 mm Hg eller mer, søk akutt legehjelp. Uovervåket blodtrykk i dette området kan være et tegn på hjerteinfarkt eller hjerneslag.

Relatert: Grenseverdier for lavt blodtrykk

Behandling og håndtering av blodtrykksfall etter trening

Mens blodtrykksfall etter trening vanligvis er kortvarig og forsvinner av seg selv, kan det være ubehagelig og forstyrre treningsrutinen din. Her er noen trinn du kan ta for å håndtere blodtrykksfall etter trening:

 1. Sitt ned eller legg deg ned: Hvis du føler deg svimmel eller svak etter trening, er det viktig å unngå å stå oppreist eller gå rundt for å forhindre fall. Sett deg ned eller legg deg ned på en flat overflate til symptomene avtar.
 2. Øk væskeinntaket: Drikkevann eller sportsdrikker etter trening kan bidra til å gjenopprette væske- og elektrolyttbalansen i kroppen din. Unngå alkohol og koffeinholdige drikker, da disse kan forverre dehydreringen.
 3. Spis et lite måltid: Et lett måltid som inneholder karbohydrater og proteiner kan bidra til å stabilisere blodsukkernivået og gi næring til kroppen din etter trening.
 4. Ta det med ro: Gi kroppen din tid til å komme seg etter treningen. Unngå å delta i andre intense aktiviteter umiddelbart etter trening og gi deg selv tid til å hvile og gjenopprette.
 5. Søk medisinsk hjelp ved behov: Hvis du opplever alvorlige symptomer som ikke bedrer seg eller hvis du har en underliggende medisinsk tilstand som påvirker blodtrykket ditt, bør du oppsøke lege for videre evaluering og behandling.

Faktorer som påvirker blodtrykksfall etter trening

Treningens intensitet og varighet

Høyintensiv trening har en tendens til å føre til mer markante blodtrykksendringer både under og etter økten. Lenge varige treningsøkter kan også forlenge perioden med lavt blodtrykk etter trening.

Hydreringsstatus

Væsketap gjennom svette kan redusere blodvolumet, noe som bidrar til lavere blodtrykk etter trening. Tilstrekkelig hydrering før, under, og etter trening er avgjørende for å opprettholde blodtrykket.

Kroppsstilling

Endring i kroppsstilling etter trening, for eksempel å gå fra liggende til stående, kan forverre blodtrykksfall på grunn av postural hypotensjon. Gradvis nedkjøling og overganger mellom stillinger kan hjelpe.

Individuelle faktorer

Alder, generell helse, kondisjonsnivå, og medikamentbruk (spesielt antihypertensiva) kan påvirke blodtrykkets respons på trening. Eldre individer og de med visse medisinske tilstander kan være mer utsatt.

Forebygging av blodtrykksfall etter trening

For å redusere risikoen for blodtrykksfall etter trening ytterligere, kan du vurdere å implementere følgende forebyggende tiltak:

 1. Styrketrening: Legg til styrketreningsøkter i treningsrutinen din for å styrke musklene og forbedre blodtrykket over tid.
 2. Regelmessig trening: Oppretthold en jevn treningsrutine for å øke kroppens toleranse for fysisk aktivitet og redusere sjansene for blodtrykksfall.
 3. Oppretthold en sunn vekt: Overvekt kan øke risikoen for blodtrykksfall etter trening. Ved å opprettholde en sunn vekt gjennom balansert kosthold og regelmessig trening, kan du redusere denne risikoen.
 4. Lytt til kroppen din: Vær oppmerksom på signalene kroppen din sender under trening. Hvis du føler deg svimmel eller uvel, ikke nøl med å ta en pause og hvile til du føler deg bedre.

Når bør du søke medisinsk hjelp?

I de fleste tilfeller er blodtrykksfall etter trening ufarlig og forbigående. Imidlertid bør du oppsøke lege hvis du opplever alvorlige symptomer som langvarig svimmelhet, forvirring, brystsmerter eller besvimelse, da dette kan være tegn på mer alvorlige underliggende problemer.

Konklusjon

Blodtrykksfall etter trening kan være en ubehagelig, men vanlig forekomst som vanligvis ikke er noe å bekymre seg for. Ved å ta enkle forholdsregler før, under og etter trening, kan du bidra til å redusere risikoen for å oppleve blodtrykksfall og håndtere eventuelle symptomer som oppstår. Husk å lytte til kroppen din og søke medisinsk hjelp hvis du opplever alvorlige eller vedvarende symptomer. Med riktig omsorg og oppmerksomhet kan du fortsette å nyte fordelene med trening og opprettholde en sunn livsstil.

Referanser

 1. American Heart Association. (2020). Understanding Blood Pressure Readings. Hentet fra [https://www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure/understanding-blood-pressure-readings]
 2. Joyner, M. J., & Green, D. J. (2009). Exercise protects the cardiovascular system: effects beyond traditional risk factors. Journal of Physiology, 587(23), 5551-5558. https://doi.org/10.1113/jphysiol.2009.179432
 3. Pedersen, B. K., & Saltin, B. (2015). Exercise as medicine – evidence for prescribing exercise as therapy in 26 different chronic diseases. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 25(Suppl 3), 1-72. https://doi.org/10.1111/sms.12581
 4. Pescatello, L. S., & Franklin, B. A. (2019). Exercise and Hypertension. Medicine & Science in Sports & Exercise, 51(11), 2439-2452. https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000002051

Om forfatteren